07. 04. 17

Slovenské vína úspešné v Paríži aj v Madride

Už sme si zvykli, že naše vína prinášajú najvyššie ocenenia z prestížnych medzinárodných súťaží. Tento rok slovenskí vinári začali úspešne hneď na  dvoch renomovaných svetových podujatiach – Vinalies Internationales Paris a Bacchus IWC Madrid.

Tags:

05. 04. 17

Staré traktory na Malokarpatskej vínnej ceste

Zberatelia chránia kultúrne a technické dedičstvo

Slovenský agrárny sektor zaznamenal v minulom storočí rozsiahle zmeny v technickom vybavení poľnohospodárskych podnikov. Z agrárnej rozdrobenej poľnohospodárskej výroby vznikli, v súvislosti s kolektivizáciou, veľké poľnohospodárske podniky s modernou technikou. Konské záprahy postupne nahradili traktory rôznych značiek svetových výrobcov. V súčasnosti pokročila modernizácia poľnohospodárstva už do zavádzania ťažnej techniky riadenej počítačmi, bez ľudskej obsluhy.

Tags:

02. 04. 17

Nahé či oblečené?

Začiatkom roka sa mi dostala do rúk knižka od Alice Feiring „Nahé víno“. Po jej prečítaní mi nedá nenapísať pár slov, ktorých cieľom je uviesť niektoré veci na  pravú mieru. Prečo? Lebo na záver knižky jeden zo slovenských výrobcov vyjadruje podporu jej myšlienkam, ako predstaviteľ slovenských vinárov vyrábajúcich vína spôsobom, ktorý autorka opisuje. Vyzýva čitateľa ku konfrontácii svojho poznania a skúseností s vínami, s  vinármi stojacimi na  pomyselnom opačnom brehu. Kvôli hlbšiemu pochopeniu naturálnosti. Akej a prečo?

Tags:

31. 03. 17

Jubileum vo Svätom Jure

Uplynul ďalší rok, minulo sa niekoľko mesiacov nášho života, ale – našťastie – pribudol nám ďalší ročník vína. A zase sme sa stretli vo Svätom Jure. Tento raz mohli milovníci zlatého moku oslavovať 10. výročie Dňa Svätojurských pivníc – pravidelných stretnutí vo svätojurskom vinárskom raji.

Tags:

29. 03. 17

20. výstava vín v Budmericiach

Jubileum, nielen v osobnom živote človeka, ale aj spolkovej činnosti ľudí nadšených pre ušľachtilé ciele, nevdojak núti k zamysleniu, k hodnoteniu uplynulého obdobia. Aj k položeniu si otázky. Robil som svoju prácu poctivo, obohatil som ňou svoje okolie?

Tags:

26. 03. 17

Modranský zlatý vinič

Nevieme presne, kedy a  kto vinič v  modranskom chotári ako prvý zasadil. Kráľovská Modra má nie po príliš hodnoverných historických prameňoch viac ako 850 rokov. Písanie však za ostatnými činnosťami zaostávalo. Desiatky i stovky rokov. Dá sa teda predpokladať, že modranský vinohradník a vinár tu existoval už dávno, pradávno pred majstrom pera. Možno ešte za čias Keltov. A to už je nejaká doba. To sú už nejaké stáročia navyše. Stáročia, keď naši praprapredkovia víno dorábali i pili..

Tags:

25. 03. 17

Najvyberanejšie uhorské šampanské z Prešporka

Kolískou šampanského je vinársky región Champagne na  severovýchode Francúzska. V  prvých desaťročiach 19. storočia, v  čase postupujúcej industrializácie vo vinárstve, preniklo tajomstvo výroby šampanského aj mimo francúzskych hraníc. Prvými úspešnými producentmi perlivého moku sa stali vinári z Prešporka, dnešnej Bratislavy. Prvá firma na výrobu šampanského tu bola založená už v roku 1825, o sedem rokov neskôr vznikla továreň v nemeckom Würzburgu, v blízkej Pešti až v roku 1852 (založil ju Martin Hölle) a Budíne roku 1854 (zakladateľom bol Karol Gráner). Keďže deklaráciu ochrannej známky pre šampanské priniesla až „Belle Époque“, konkrétne rok 1908, dovtedy sa šampanským bežne pomenúvali všetky šumivé vína dorobené podľa originálnej francúzskej receptúry „champenoise“

Tags:

22. 03. 17

Skvelé vína z vysokokvalitného viniča a klonov

VINAGRO TRADE, s.r.o. pripravila workshop o svetových novinkách

Prinášame vám svetové novinky“ – pod týmto mottom uskutočnila spoločnosť Vinagro začiatkom februára t.r. v hoteli Senec na Slnečných jazerách v Senci, zaujímavý workshop pre vinárov s bohatým informačným programom. Týkal sa širokého záberu práce s vínom tak, aby sa dosiahla jeho najvyššia kvalita. Nové možnosti k vyššej kvalite zátok a inovatívnu technológiu ich značenia priblížil Ing. Marco Vendrame zo spoločnosti COLOMBIN. Prezentácii nového radu zátok GREEN LINE sa venovala zástupkyňa fy NOMACORC Éva Borbás. Mimoriadnej pozornosti účastníkov podujatia sa tešila prednáška Raf aelle Niedda, manažera a  agronóma spoločnosti VCR – VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO – zameraná na produkciu vysokvalitného viniča a jeho klonov.

Tags:

19. 03. 17

Program GALATI vitis v 25. sezóne

V roku 2016 nás opustil Ing. Gašpar Vanek, CSc., autor algoritmu na prognózu infekčného tlaku chorôb viniča a signalizáciu ochrany v programe GALATI vitis. V jeho diele však hodláme pokračovať. Aj uverejňovaním ochranárskeho kalendára so spoluautorkou Ing. Ľubomírou Kakalíkovou, PhD.

Tags:

16. 03. 17

S technikou CLEMENS do nové sezóny 2017

Již více než deset let je hodonínská společnost HM, s.r.o. výhradním dovozcem vinohradnické techniky německého výrobce CLEMENS do  České republiky a  na  Slovensko. Stroje CLEMENS představují špičku ve svém oboru, a to nejen díky perfektnímu továrenskému zpracování, vysoké užitné hodnotě svých výrobků a  adaptabilitě na  různé pěstitelské podmínky, ale také svým inovativním přístupem při uvádění novinek na trh s cílem udávat technologický trend v oblasti vinohradnických strojů (obrázek 1). I díky těmto benefitům si už stroje značky CLEMENS našly u nás i na Slovensku velké množství spokojených zákazníků, a i díky nim získala společnost HM, s.r.o. v roce 2016 ocenění nejlepší dealer techniky CLEMENS v Evropě.

Tags: