31. 03. 17

Jubileum vo Svätom Jure

Uplynul ďalší rok, minulo sa niekoľko mesiacov nášho života, ale – našťastie – pribudol nám ďalší ročník vína. A zase sme sa stretli vo Svätom Jure. Tento raz mohli milovníci zlatého moku oslavovať 10. výročie Dňa Svätojurských pivníc – pravidelných stretnutí vo svätojurskom vinárskom raji.

Tags:

29. 03. 17

20. výstava vín v Budmericiach

Jubileum, nielen v osobnom živote človeka, ale aj spolkovej činnosti ľudí nadšených pre ušľachtilé ciele, nevdojak núti k zamysleniu, k hodnoteniu uplynulého obdobia. Aj k položeniu si otázky. Robil som svoju prácu poctivo, obohatil som ňou svoje okolie?

Tags:

26. 03. 17

Modranský zlatý vinič

Nevieme presne, kedy a  kto vinič v  modranskom chotári ako prvý zasadil. Kráľovská Modra má nie po príliš hodnoverných historických prameňoch viac ako 850 rokov. Písanie však za ostatnými činnosťami zaostávalo. Desiatky i stovky rokov. Dá sa teda predpokladať, že modranský vinohradník a vinár tu existoval už dávno, pradávno pred majstrom pera. Možno ešte za čias Keltov. A to už je nejaká doba. To sú už nejaké stáročia navyše. Stáročia, keď naši praprapredkovia víno dorábali i pili..

Tags:

25. 03. 17

Najvyberanejšie uhorské šampanské z Prešporka

Kolískou šampanského je vinársky región Champagne na  severovýchode Francúzska. V  prvých desaťročiach 19. storočia, v  čase postupujúcej industrializácie vo vinárstve, preniklo tajomstvo výroby šampanského aj mimo francúzskych hraníc. Prvými úspešnými producentmi perlivého moku sa stali vinári z Prešporka, dnešnej Bratislavy. Prvá firma na výrobu šampanského tu bola založená už v roku 1825, o sedem rokov neskôr vznikla továreň v nemeckom Würzburgu, v blízkej Pešti až v roku 1852 (založil ju Martin Hölle) a Budíne roku 1854 (zakladateľom bol Karol Gráner). Keďže deklaráciu ochrannej známky pre šampanské priniesla až „Belle Époque“, konkrétne rok 1908, dovtedy sa šampanským bežne pomenúvali všetky šumivé vína dorobené podľa originálnej francúzskej receptúry „champenoise“

Tags:

22. 03. 17

Skvelé vína z vysokokvalitného viniča a klonov

VINAGRO TRADE, s.r.o. pripravila workshop o svetových novinkách

Prinášame vám svetové novinky“ – pod týmto mottom uskutočnila spoločnosť Vinagro začiatkom februára t.r. v hoteli Senec na Slnečných jazerách v Senci, zaujímavý workshop pre vinárov s bohatým informačným programom. Týkal sa širokého záberu práce s vínom tak, aby sa dosiahla jeho najvyššia kvalita. Nové možnosti k vyššej kvalite zátok a inovatívnu technológiu ich značenia priblížil Ing. Marco Vendrame zo spoločnosti COLOMBIN. Prezentácii nového radu zátok GREEN LINE sa venovala zástupkyňa fy NOMACORC Éva Borbás. Mimoriadnej pozornosti účastníkov podujatia sa tešila prednáška Raf aelle Niedda, manažera a  agronóma spoločnosti VCR – VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO – zameraná na produkciu vysokvalitného viniča a jeho klonov.

Tags:

19. 03. 17

Program GALATI vitis v 25. sezóne

V roku 2016 nás opustil Ing. Gašpar Vanek, CSc., autor algoritmu na prognózu infekčného tlaku chorôb viniča a signalizáciu ochrany v programe GALATI vitis. V jeho diele však hodláme pokračovať. Aj uverejňovaním ochranárskeho kalendára so spoluautorkou Ing. Ľubomírou Kakalíkovou, PhD.

Tags:

16. 03. 17

S technikou CLEMENS do nové sezóny 2017

Již více než deset let je hodonínská společnost HM, s.r.o. výhradním dovozcem vinohradnické techniky německého výrobce CLEMENS do  České republiky a  na  Slovensko. Stroje CLEMENS představují špičku ve svém oboru, a to nejen díky perfektnímu továrenskému zpracování, vysoké užitné hodnotě svých výrobků a  adaptabilitě na  různé pěstitelské podmínky, ale také svým inovativním přístupem při uvádění novinek na trh s cílem udávat technologický trend v oblasti vinohradnických strojů (obrázek 1). I díky těmto benefitům si už stroje značky CLEMENS našly u nás i na Slovensku velké množství spokojených zákazníků, a i díky nim získala společnost HM, s.r.o. v roce 2016 ocenění nejlepší dealer techniky CLEMENS v Evropě.

Tags:

13. 03. 17

Škorec obyčajný – ľady sa pohli?

Každoročne sa opakujúca devastácia úrody hrozna migračnými kŕdľami škorca obyčajného, dlhodobo alibistický postoj príslušných zložiek štátnej správy a nečinnosť profesných zväzov priviedlo 92 vinohradníkov z Malokarpatského vinohradníckeho regiónu k rozhodnutiu podať korporatívnu žiadosť na Ministerstvo životného prostredia (MŽP), a to na začatie administratívneho procesu, s cieľom udeliť dlhodobú výnimku na použitie strelných zbraní pri ochrane úrody – majetku vinohradníkov – pred migračnými kŕdľami škorca obyčajného (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758). Táto žiadosť bola osobne doručená na MŽP 26.10.2016. Ministerstvo zareagovalo pomerne rýchlo a ako iniciátora korporatívnej žiadosti vinohradníkov ma pozvali už 2.11.2016 na Sekciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, na vyjasnenie si stanovísk a objasnenie zámeru spomenutej žiadosti.

Tags:

11. 03. 17

Nové registrované prípravky a hnojivá na ekologické pestovanie rastlín

V článku sa venujeme novým ekologickým hnojivam, ktoré sú povolené pre ekologické pestovanie rastlín v SR, spôsobu ich účinkov na vinič, ako aj možnostiam zvyšovania odolnosti viniča proti chorobám a škodcom.

Tags:

09. 03. 17

Rojení chroustů a škodlivost ponrav roku 2017

Intenzita výskytu chrousta obecného [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha) je mimo jiné také závislá zejména na preventivních ochranných opatřeních, která mohou výrazně omezit jeho výskyt. V roce 1921 byl významným škůdcem nově vysázených vinic na Slovensku. Hlavní příčinou tohoto rozšíření byla zanedbaná preventivní opatření, a to sběr dospělců před tím než nakladli vajíčka. Důvodem tohoto stavu byl nedostatek peněžních prostředků na odměny za nasbírané chrousty.

Tags: