29. 05. 17

IX. ročník Vienále Topoľčianky Keď víťazov určujú dámy

Zámok v Topoľčiankach veľa pamätá. A ak by jeho mohutné múry vedeli rozprávať, dozaista by sa zmienili o živote posledných šľachtických majiteľov zámku, arcivojvodovi Jozefovi Augustovi Habsburgskom a jeho manželke arcivojvodkyni Auguste, vnučke cisára Františka Jozefa I. A keď popustíme uzdu fantázie a pripustíme trochu mysterióznosti, dozaista by bola arcivojvodkyňa Augusta vzácnou súčasťou dámskeho kolektívu degustátoriek, ktoré sa zišli pod strechou jej bývalého čarovného príbytku. Možno by sa dokázala aj dobre zhostiť úlohy – vybrať najlepšie zo slovenských vín prihlásených do súťaže Vienale Topoľčianky 2017. Napokon, na šľachtických stoloch víno nikdy nechýbalo.

Tags:

27. 05. 17

Dvadsať najlepších vín v Národnom salóne vín SR 2017

12. ročník našej najvyššej súťaže vín sa nesie v  znamení zmien jej štatútu. Podstatnou je, že výber vín do Národného salónu vín SR 2017 prebieha v dvoch kolách a uskutočňuje sa len z nafľašovaných vín. Prvé kolo výberu sa konalo 10. mája v JM Doľany a degustátori vyberali dvadsať najlepších bielych suchých, polosuchých a polosladkých vín z odrôd Iršai Olivér, Müller-Thurgau a z „muškátových“ odrôd, tiež ružových suchých, polosuchých a polosladkých vín. Pritom o priazeň degustátorov zápolili iba vína, ktoré na nominačných výstavách získali minimálne 85 bodov.

Tags:

25. 05. 17

Vinárske skúšobné laboratórium v službách vinárov

Aktivity Vinárskeho skúšobného laboratória VIN.LAB so sídlom v Pezinku sme našim čitateľom priblížili v predchádzajúcich číslach nášho časopisu. Toto akreditované laboratórium už viac ako tri roky využívajú k plnej spokojnosti s poskytovanými službami vinári a výrobcovia alkoholických i nealkoholických nápojov. Ako nás informovala vedúca laboratória Ing. Zuzana Guželová, svoje služby naďalej zdokonaľujú a rozširujú.

Tags:

21. 05. 17

Keď sa umenie Bacha a zručnosti Bakcha spoja…

I. časť

Symfónia vína

Perfektne vyvážené víno môže v  ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zároveň kvalifikovanosť. Pokiaľ ide o víno, vynaliezavosť začína už vo vinici. Podobne ako hudobný skladateľ, tak aj vinohradník produkuje hrozno prostredníctvom množstva detailov. Jednotlivé odrody Vitis vinifera umožňujú výrobu vína rôznych štýlov. Tak ako hudobný dirigent, tak aj vinár v prípade vína rozhoduje o tom, aký žáner zo suroviny vytvorí. Dôležitým aspektom sú v tomto procese kvasinky. Existuje možnosť využiť spontánnu fermentáciu alebo riadené kvasenie. Možno použiť monokultúry aj zmesné kultúry. Vyberie si dirigent Saccharomyces alebo dá priestor aj nesacharomycétnym kvasinkám?

Tags:

19. 05. 17

O vínovode Palugyayovcov v Bratislave

Vo vychýrenej značke Château Palugyay sa snúbilo vinárske umenie s pracovnou zanietenosťou, s otvorenosťou voči výrobným a prevádzkovým modernizačným technológiám, so záujmom o  vzdelávanie v  zahraničí i  s  premyslenými marketingovými stratégiami niekoľkých generácií Palugyayovcov (Paluďaiovcov/Palúdzkovcov, von Palugyay-/z Palúdzky). Renomé vinárskej firmy sa už v 19. storočí rozšírilo takpovediac po celom svete. Palugyayovci sa pýšili titulom dvorného dodávateľa mexického cisára, belgického kráľa, španielskeho kráľa Alfonza XII., srbského kniežaťa Milana Obrenoviča IV., či hodnosťou dvorného liferanta rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I.

Tags:

17. 05. 17

Mladé Ezerjó a tradičné „kvircedli“

Dolu na juh putujem rád. Za slnkom, za teplom, za dobrou gastronómiou, za dobrým vínom. Predsa len, tam južnejšie je aj víno iné. Biele možno nie také príťažlivé ako to naše malokarpatské, avšak to červené má iný rozmer krásy. Je plnšie, extraktívnejšie, vyzretejšie, má viacej energie, sublimuje z neho viacej vášne, viacej poézie… Juh je však široký pojem. Máme na mysli južnú Ameriku, južnú Afriku, juh starého kontinentu? Pretože všade tam sa viniču darí a všade tam sa vínny mok nalieva. Nechajme vzdialené svety bokom a zostaňme v Európe. Blízkej. Nie tej španielskej, talianskej, francúzskej. Nebudeme predsa cestovať stovky, tisícky kilometrov. Poďme na juh len „toť“ kúsok, poďte so mnou do Maďarska.

Tags:

15. 05. 17

Zjednodušená identifikácia druhov mikroorganizmov v mušte a víne pomocou moderných metód – príklad kvasiniek z Malopoľskej vinohradníckej oblasti

Abstrakt
Súčasné pokročilé molekulárno-biologické metódy, využívajúce sekvenovanie DNA, umožňujú presnú identifikáciu mikroorganizmov izolovaných z muštu a vína, avšak použitie drahých a komplikovaných metód zväčša nie je efektívne. Ako prakticky jednoduchšie a pritom dostatočne presné sme použili dve alternatívne metódy: infračervenú spektroskopiu suspenzií buniek a polymerázovú reťazovú reakciu s náhodnou amplif káciou (RAPD). Obe metódy sme aplikovali na izoláty kvasiniek z Malopoľskej vinohradníckej oblasti, v porovnaní s izolátmi z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Na základe porovnania infračervených spektier a elektroforetických prof lov RAPD sme malopoľské izoláty identif kovali ako Saccharomyces cerevisiae, čo sa potvrdilo sekvenovaním DNA ako definitívnou metódou.

Tags:

13. 05. 17

NPPC – Výskumný ústav potravinársky pokračuje v úlohách Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho

II. časť

Ako sme už uviedli, od 1.3.2106 je Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (VÚVV) súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho (VÚP) v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). VÚVV mal v rámci kontraktu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dve úlohy. Úlohu odbornej pomoci sme priblížili čitateľom v čísle 1 t. r. , teraz zdokumentujeme prínos druhej úlohy rezortného projektu vedy a výskumu s názvom „Analýza zmien vybraných parametrov v anorganickej a organickej zložke ekosystému. viniča“.

Tags:

09. 05. 17

Karanténne a invazívne druhy – akútna hrozba pre slovenské vinohrady

IV. časť

Vzpomínam na krajinu:
…a v louce zpěv svůj zvedá
jen cikáda, mých rytmů
nápověda

Zamilovaný básnik František Hrubín vo svojej básnickej zbierke Zpívano z dálky (1933) snívajúc o žene v kontexte prírodného šerosvitu, vníma zvuk cikád ako niečo poetické, ako partitúru milostných citov (báseň Hvězdo závistivá). Vinohradník pri stridulácii cikád vo svojej vinici určite nebude myslieť na témy ľúbostné, city a ducha povznášajúce, ale skôr ho zachváti panika. V článku sa budem venovať bakterii Xylella fastidiosa zodpovednej za Pierceho chorobu viniča a úspešnému šíriteľovi tejto nákazy – cikádam.

Tags:

07. 05. 17

Účinná ochrana proti houbovým chorobám

Ve vztahu ke každé z houbových chorob je třeba znát podmínky pro její šíření, specifické informace k citlivosti k danému patogenu a možnosti prognózy dané choroby.

Tags: