30. 01. 18

Vinári otvorili pivnice

V dňoch 17. – 18. novembra sa uskutočnil XVIII. ročník Deň otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste. Organizátori podujatia Združenie MVC, MOS, BSK a TSK pripravili slávnostné otvorenie podujatia v zariadení Hotel Pod Lipou v Modre – Harmónii. Okrem organizátorov a vinárov sa na ňom zúčastnili vzácni hostia – zástupcovia diplomatických zborov. Pri tejto príležitosti organizátori ocenili jubilujúcich vinárov a osobnosti MVC.

Tags:

29. 01. 18

Wine & Spirit Education Trust na Slovensku

V priestoroch reštaurácie Rio Grande Restaurant & Café v Bratislave sa 9. až 12. októbra 2017 uskutočnil prvý oficiálny kurz WSET® Awards (ďalej len WSET), ktorý v spolupráci s MEDUSA ACADEMY zabezpečovala materská organizácia Wine & Spirit Education Trust so sídlom v Londýne. Otvorenie pracoviska tohto medzinárodne uznávaného akredito vaného vzdelávania na Slovensku vzniklo na podnet Vladimíra Hronského, executive sommeliera spoločnosti MEDUSA GROUP. V nasledujúcom príspevku predstavíme čitateľom priebeh prvého kurzu, ako aj obsah a program pripravovaných stupňov vzdelávania formou kurzov v roku 2018.

Tags:

27. 01. 18

Naše vína zaujali krásou

Prezentácia Slovenska ako vinárskej krajiny v La Cité du Vin v Bordeaux

Prezentácia slovenského vinárstva vo svete je pre producentov vína vždy veľký sviatok. Napokon, sme malá vinárska krajina a aj keď žnú naše produkty úspechy na mnohých významných svetových súťažiach, predsa len zaradiť sa medzi krajiny s bohatou vinár skou históriou, je aj z geografického hľadiska náročné. Dôležité je však dostať sa do po vedomia. Predstaviť sa – tu sme, vinári zo Slovenska, toto sú naše vína. Okoštujte ich a otestujte. Sú to krásne média a sme na ne hrdí.

Tags:

25. 01. 18

Birza vo víne

Otázka čitateľa
Som malý začínajúci vinár. Na víne v jednej pomerne veľkej nádobe som objavil sivo-biely povlak. Môže to byť nejaká choroba? Poraďte mi, prosím, čo s tým môžem robiť, aby som víno zachránil?

Tags:

22. 01. 18

Skvelý mok v Čaši

Ak sa rozhodneme poeticky charakterizovať štruktúru, stavbu hroznového vína, často siahneme k neočakávaným výrazom deskripcie. Pri jeho opise tak možno hovoriť aj o architektúre tohto vzácneho moku. Zdá sa vám to „pritiahnuté za vlasy“? Hádam ani nie… Sme zvyknutí opisovať architektúru chrámov, mrakodrapov, honosných víl. Hovoríme a píšeme o architektúre krajiny aj ľudského tela. Živočíšna i rastlinná bunka má svoju architektúru… Môžeme byť trochu odvážni a štipku pionierski. Pokúsme sa preto o náčrt architektúry moku, ktorý máme práve naliaty v čaši. Krúťme víno v pohári, voňajme ho, chutnajme ho, hovorme o ňom. Je toto víno robustné, krehké, nudné, výpovedné? Má v sebe dostatok antických, románskych, gotických, barokových či secesných prvkov?

Tags:

20. 01. 18

Vinum vinorum slovaciae 2017

Zrodila sa novinka, ktorá mení doterajšie tradície, je otvorená pre všetkým producentom vína na Slovensku, ale predovšetkým prinavrátila do sveta konkurzov to podstatné v hodnotení vína – porovnávanie.

Tags:

16. 01. 18

Certifikácia vína vo vinárskom roku 2016/2017

Certifikáciu vína s chráneným zemepisným označením (CHZO) a s chráneným označením pôvodu (CHOP) pred uvedením na trh vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) podľa zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 350/2009 Z.z. v platnom znení. ÚKSÚP zároveň prideľuje Štátne kontrolné čísla (ŠKČ) na vína s prívlastkom s chráneným označením pôvodu.

Tags:

14. 01. 18

Rozhodujúce parametre drevených sudov na výrobu „barrique“ vín

Podľa platnej legislatívy je možné označiť víno slovom barikové (barrique), keď vyzrievalo najmenej tri mesiace v dubovom sude s objemom 225 litrov, ktorý nebol používaný na výrobu vína dlhšie ako 36 mesiacov. Takéto 225 litrové barikové súdky sú „nositeľom ocenení“ pre červené i biele vína a vizuálnou pýchou každého vinárstva. V niektorých štátoch Európskej únie je formulácia pre použitie označenia „barikové“ o niečo voľnejšia: Drevený sud môže mať maximálny objem až 350 litrov. Je zrejmé, že v tomto prípa de na veľkosti nezáleží.

Tags:

12. 01. 18

Simulácia porúch chladenia vinifikátor počas fermentácie hroznového muštu

Vinári sa pri fermentácii hroznového muštu spoliehajú predovšetkým na svoje dlhoročné skúsenosti a na svoju techniku. Pre zainteresovaných dozaista netreba zdôrazňovať, že v priebehu fermentácie kvasinky uvoľňujú značné množstvo tepla. Optimálna teplota pre vínne kvasinky sa pohybuje v rozsahu 16 – 21 °C. Ak by sa teda teplo z vinifikátora neodvádzalo, môže to viesť k nežiadúcim javom. Pri teplotách vyšších ako 25 °C dochádza k búrlivému kvaseniu, kvasný proces prebehne rýchlo, s CO2 zbytočne uniknú prchavé aromatické látky. Preto sa vinifikátor chladí tak, aby sa v ňom udržala požado vaná teplota.

Tags:

10. 01. 18

Aromatický profil odrodového vína Zweigeltrebe

Abstrakt

Víno má množstvo vlastností, prostrednícvom ktorých možno definovať jeho charakter a kvalitu a ktoré možno hodnotiť i kvantifikovať. Jednou z týchto vlastností je aj aromatický profil vína. Ide o zložitý kód, špecifický pre každé víno, ktorý je ovplyvnený množstvom faktorov (odroda viniča, klimatické podmienky, použitý kmeň kvasiniek Saccharomyces cerevisiae, technológia spracovania) a ktorý sa v čase vyvíja. Prezentovaná práca je zameraná na porovnanie aromatického profilu vín odrody Zweigeltrebe s vínami vyrobenými z jeho „rodičovských“ odrôd – Svätovavrinecké (matka) a Frankovka modrá (otec). Najväčší počet identifikovaných prchavých organických zlúčenín bolo identifikovaných vo vínach odrody Frankovka modrá, najmenej vo vzorkách Zweigeltrebe. Štatistickou analýzou bolo identifikovaných 11 zlúčenín špecifických výhradne pre Frankovku, dve pre Svätovavrinecké a jedna pre Zweigeltrebe. Porovnaním aromatických profilov vín bola zistená vyššia podobnosť Zweigeltrebe s materskou líniou ako s otcovskou.

Tags: