25. 02. 18

Dolaľovanie kmeňov Saccharomyces cerevisiae pre rôzne štýly vín

Symfónia vína Časť V / II

Perfektne vyvážené víno môže v  ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe vyžaduje fantáziu a zároveň kvalif kovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z  Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlep- šovaní kvality vína (pokračovanie z predchádzajúceho čísla).

Tags:

18. 02. 18

ViaJur – spája tradíciu s budúcnosťou

Pálffyovský kaštieľ vo Svätom Jure ožíva vínom

Keď do galérie slovenských vinohradníkov a vinárov pribúda „ obraz s novou tvárou“ a plocha vinohradov sa rozrastá o ďalšie desiatky novovysadených hektárov, je to pri nelichotivej štatistike, ktorú na tomto poli vykazujeme, pre Slovensko potešiteľná správa. O to viac, že realizátori konkrétnych úloh a cieľov sú mladí ľudia, ktorým nechýba odborné vzdelanie a viacročné skúsenosti v tejto oblasti. Reč je o Ing. Michalovi Riganovi, hlavnom technológovi, vinohradníkovi-špecialistovi Jakubovi Mankoveckom a Miroslavovi Ballovi, obchodnom riaditeľovi a hlavnom someliérovi spoločnosti ViaJur. Spoločnosti, ktorá v historickom Pálffyovskom kaštieli vo Svätom Jure umožňuje stretnutie dvoch príbehov, aby vytvorila novú cestu. Tá nadväzuje na minulosť a pri nových aktivitách hodlá rešpektovať všetky zákony a tradície tunajšieho vinohradníctva a vinárstva.

Tags:

12. 02. 18

Vytváranie podmienok pre malovýrobcov vín na Slovensku

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) pôsobí ako štátny kontrolný orgán aj v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, a to v celej jeho komplexnosti, špecifickosti a rozsahu na slovenskom trhu s vínom a vinárskymi výrobkami. Politikou ŠVPS však nie je len pravidelný preventívny odborný dozor nad výrobou, spracovaním hrozna a vína, dovozom v cisternách, dovozom z  tretích krajín, pri maloobchodnom predaji sudového a fľašového vína a v zariadeniach reštauračného typu. Potreba odbornej, finančnej i morálnej podpory slovenských výrobcov vína zo strany štátu sa zvlášť vypuklo prejavila v období prijímania novej národnej a európskej legislatívy v r. 2009 a vypuknutí svetovej ekonomickej krízy, k čomu sa ešte pridali aj katastrofálne klimatické podmienky v niektorých rokoch.

Tags:

10. 02. 18

Hubert prináša sekt, ktorý dozrel s hudbou

Minuloročný sekt od  spoločnosti Hubert, ktorý jeho priaznivcov sprevádzal pri vítaní Nového roka, je niečím výnimočný. Dozrel pri tónoch hudby. A nielen reprodukovanej, v sídle spoločnosti zahralo skutočné hudobné kvarteto.

Tags:

07. 02. 18

Slovenské víno v noblesnom šate

Vrcholné podujatie organizované Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska sa začiatkom decembra konalo v luxusných priestoroch bratislavského hotela. Slovenské víno 2017 je udalosť, na ktorej sa pod jednou strechou stretávajú poprední slovenskí vinári, milovníci vína a všetci ľudia spätí s vínom. Pri pohári vína sa bilancujú úspechy za uplynulé obdobia, ktorých zrkadlom sú aj udeľované diplomy Národného salónu vín. Vrcholom večera sa každoročne stáva ocenenie vinárskych osobností a vyhlásenie výsledkov Vinárstvo roka.

Tags:

06. 02. 18

Súťaž v reze viniča o zlaté nožnice dosiahla plnoletosť

Stará hora v bábskych vinohradoch, prezentujúca sa mimoriadne priaznivými geografickými a pôdno-klimatickými podmienkami na pestovanie viniča, sa 15. februára t.r. stala dejiskom už XVIII. ročníka Celoslovenskej súťaže v reze viniča hroznorodého o zlaté nožnice. Vyplynulo to zo štatútu vyprofi lovanej súťaže – na vlaňajšom ročníku vystúpil na stupienok najvyšší Anton Krajčovič, „bronz“ si odnášal jeho syn Ing. Peter Krajčovič, obaja sa starajú o dobrú rodivosť vinohradov v Bábe, patriacich spoločnosti VINIDI.

Tags:

03. 02. 18

Zo zápisníka zahraničného návštevníka otvorených pivníc

 November je tradične vrcholom vinárskych podujatí – Deň otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste – sviatok milovníkov vína, víkend radosti a chuťových zážitkov a poučenia. V príjemnom novembrovom počasí som sa túlal, ako obvykle, po uličkách Svätého Jura, Pezinka a Modry a podarilo sa mi pozrieť aj do račianskych pivníc. Každoročná dilema – kde sa zastaviť a čo u koho okoštovať – mi spôsobila hlavy aj srdca bôľ. Ale to nie je iba môj tradičný problém, ku ktorému už na XVIII. edícii podujatia dopomohlo 228 vinárov prezentujúcich produkty svojej celoročnej práce.

Tags: