30. 03. 18

Riadenie hudby budúcnosti vo výskumnom laboratóriu

Symfónia vína 

Časť VI.

Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zároveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína (pokračovanie z predchádzajúceho čísla).

Tags:

23. 03. 18

Slovenský sekt získal dvojité zlato

Slovenský sekt opäť raz potvrdil svoju svetovú kvalitu. Z prestížnej medzinárodnej súťaže MUNDUS VINI 2018 v nemeckom Neustadte si odnáša domov hneď dvezlaté medaile. Získala ich spoločnosť Hubert J.E., prvá mimofrancúzska značka šumivého vína pripraveného tradičnou metódou. Porotcovia udelili najcennejší kov jej sektom Johann E. Hubert Extra dry a Hubert Cabernet Sauvignon blanc de noir.

Tags:

20. 03. 18

Rodinná firma s dôrazom na kvalitu

Spoločnost Scharfenberger Machinenbau bola založená už v roku 1928 ako rodinný podnik zameraný na predaj a opravy zariadení na výrobu vína. Firma sídli v jednej z najväčších nemeckých viníc v Porýní-Falcku, a od svojho začiatku je úzko spojená s vinárstvom. V priebehu rokov prirodzene rozšírila svoje pôsobenie a v súčasnosti poskytuje kompletné riešenie v oblasti spracovania hrozna. Pritom vždy pod jednou strechou kombinovala tradíciu s inováciou. Jej permanentným cieľom bolo vyvíjať vysoko kvalitné a účinné produkty, s ktorými sa ľahko pracuje a ktoré sa zároveň ľahšie udržiavajú.

Tags:

18. 03. 18

Síra vo vinárstve

Síra patri medzi najstaršie činidlá. Aseptické účinky síry poznali už v staroveku. Archeológia dokazuje „sírenie“ vín na Kaukaze v Arménsku už 700 – 800 rokov pred našim letopočtom. V staroveku sa uchovávali a prepravovali vína v kameninách – amforách. Amfory boli tesne uzavreté, s obmedzeným prístupom vzduchu. Nástup drevených sudov sa datuje do obdobia 100 rokov pred až 200 rokov po Kristovi. Sudy boli praktickejšie a lacnejšie, ale zhoršila sa kvalita a životnosť vín. Vína v sudoch rýchlejšie oxidovali a octovateli. Už nestačili prírodné konzervanty, ako živice z ihličnanov (Retsina Grécko dodnes), bylinné výluhy, sadra a iné. Používaním drevených sudov sa výrazne rozšírilo sírenie vín. Pri striedaní chladnejších storočí so storočiami teplejšími sa znižovali alebo zvyšovali dávky SO2. Vinári sa riadili skusmo, podľa obsahu kyselín. Vlastne už vtedy v podvedomí cítili rH faktor (redox potenciál) vina.

Tags:

15. 03. 18

Prchavé kyseliny vo víne

Prchavé kyseliny sú neoddeliteľnou súčasťou každého vína a svojim senzorickým prejavom vplývajú najmä na jeho arómu. Vo víne môžu vznikať chemicky – oxidáciou alkoholov a aldehydov, ktoré sú prirodzenou súčasťou vína alebo biologicky – metabolizmom kvasiniek a baktérií. Prchavé kyseliny tvoria menej ako 1 ‰ celkového obsahu vína a približne 5 – 20 % z celkového množstva kyselín, ktoré sa vo víne nachádzajú. Bežné koncentrácie prchavých kyselín podporujú kyslú arómu vína a ovocnosť, pri nadmerných koncentráciách víno získava dráždivý octový tón s menším či väčším náznakom mastnoty a stuchliny. Aj keď sú prchavé kyseliny prirodzenou súčasťou každého vína, snahou vinára by mala byť ich redukcia.

Tags:

12. 03. 18

Betón, ovoidné nádoby a kvalita vína

Boh stvoril vodu,ale človek vyrobil víno.
(Victor Hugo, 1802 – 1885)

K výroku najvýznamnejšieho predstaviteľa francúzskeho romantizmu, básnika, prozaika, dramatika a politika jednoducho niet čo dodať. Len sa zamyslieť a pochopiť božiu podstatu vína. Kto ju nepochopí, tak vyrába len alkoholický nápoj, ktorý nemá ani právo ani dôvod byť nazývaný VÍNOM.

Tags:

10. 03. 18

Sercadis- vždy o krok pred múčnatkou

Vážení vinohradníci, vinári, priatelia, dovoľte mi, aby som sa vám predovšetkým poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú ste v roku 2017 vložili do prípravku Sercadis®. Málokedy sa stáva, že prípravok hneď v prvom roku jeho zavedenia na trh, dokáže osloviť väčšinu pestovateľov viniča na Slovensku. Dúfam že tí, ktorí ste ho aplikovali, ste s ním boli spokojní a zaradíte ho do systému ochrany viniča aj v roku 2018. Veľmi ťažké je predvídať, aký pestovateľský ročník nás čaká. Isté je však to, že doteraz (v čase písania tohto článku) sa zima na Slovensku veľmi neukázala.  Znamená to, že múčnatka v našich vinohradoch nerušene prežíva v miernom zimnom období a len čaká na vhodné klimatické podmienky, aby mohla v plnom rozsahu zaútočiť. Dovolím si povedať, že táto situácia nie je ničím nová a výnimočným. Veď sa opakuje takmer každý rok.

Tags:

10. 03. 18

Rojení chroustů a škodlivost ponrav v roku 2018

Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha) způsobuje na révě vinné hospodářsky významné škody jako ponrava, ovšem v některých letech jsou to také dospělci ve formě úživného žíru. Jako příklad uvádíme rok 1969, kdy při rojení chroustů úživným žírem byly poškozené kultury vinohradu v okrese Nitra a lokální škody způsobily také ponravy v okrese Košice.

Tags:

07. 03. 18

Ochrana proti šedé hnilobě hroznů začína již před kvetením

Moderní vinohradnictví směřuje ke  stále častějšímu zapojování ekologických postupů do ošetřování vinic. Ekologický přístup se nejvýrazněji projevuje v ochraně proti houbovým chorobám. Většinou jde o kombinace přímé fungicidní ochrany, ekologické ochrany a nepřímé ochrany. Aby mohla být ochrana proti houbovým chorobám ekologická a ekonomická, je třeba znát všechny zásadní zákonitosti, týkající se houbových patogenů.

Tags:

05. 03. 18

Špecifické vlastnosti pôd a materských hornín v Malokarpatskej, Nitrianskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti

Za dôležité abiotické parametre terroir považujeme pôdu, ktorá sa v pedologickej klasifikácii člení na dva alebo viac genetických horizontov (napr. horizonty A, B, C), a na materskú horninu (substrát), z ktorej pôda vzniká pôsobením rôznych fyzikálnych, chemických a biologických procesov. Cieľom príspevku je objasniť distribúciu základných makroživín (P, K, Mg, Ca) a z mikroživín distribúciu Fe v pôdnych horizontoch, s ohľadom na výber vhodných odrôd viniča hroznorodého a s dôrazom na zachovanie všetkých zložiek, ktoré poskytuje daný terroir.

Tags: