10. 06. 18

Zátka na fľaši – strážca vône a chute vína

Žijeme v dobe, kedy je naša spoločnosť prehnane citlivá na fenomén nazývaný „know-how“, a pritom ešte nikdy nebolo tak rozvinuté plagiátorstvo, kradnutie inovatívnych myšlienok a kopírovanie technických riešení, ako v súčasnosti. Normy, zákony a smernice na ochranu dušeného vlastníctva to nevyriešia, lebo kde chýba morálka, tam je zákon a trest iba disuazívny, no častokrát bezzubý prostriedok nastolenia rovnováhy v spoločnosti.

Tags:

08. 06. 18

Medzinárodné rozmery VIII. Vínneho festivalu Rizlingu vlašského

„V rizlingu sa človek zriedkavo sklame, v rizlingu sa skrýva dôvera
domova, rizling spája a dáva ľudským veciam hlbší význam“
(Šándor Márai)

Tieto výstižné slová spisovateľa, filozofa a milovníka vína zakomponoval do svojho príhovoru odborný garant súťaže Ing. Ondrej Korpás, CSc. Pritom zdôraznil, že aj keď sa Rizling vlašský pestuje vo všetkých našich vinohradníckych oblastiach, svoj skutočný domov našiel práve na južnom Slovensku. Táto vďačná, slnko milujúca, pestovateľsky a biologický cenná odroda, poskytuje odrodovo výrazné buketné vína vysokej kvality. „Sú to naše vína každodenné i sviatočné. Ale aj tie, ktoré vo chvíľach pochmúrnych dokážu pookriať dušu človeka a vyčariť teplo domova.“

Tags:

06. 06. 18

Reminiscencie s vínom v Šalamúnovej sále Bojnického zámku a súčasnosť

Začalo sa to v roku 2000 pozvánkou na prvé „Dni vína Hornej Nitry“ a v rámci nich na priateľské stretnutie pod názvom „Reminiscencie s vínom“ v krásnom prostredí Šalamúnovej sály monumentálneho Bojnického zámku. Organizátori podujatia sa tak rozhodli nielen dostať do povedomia vína tohto kraja, ale oživiť v ňom aj pestovanie viniča a zároveň šíriť osvetu kultúrnej konzumácie tohto nápoja.

Tags:

04. 06. 18

Noví víťazi v Národnom salóne vín SR

Dvadsať erudovaných degustátorov vybralo 17. mája t.r. v JM Vinárstve Doľany 25 nových najlepších slovenských vín do Národného salónu vín SR (NSVSR). Zo 107 vín získalo toto najvzácnejšie ocenenie v 13. ročníku až 32 výrobcov. Išlo, ako vyplýva zo štatútu súťaže, o prvé kolo, v ktorom sa hodnotili vína v kategóriách šumivé víno, biele suché, polosuché, polosladké skoré aromatické odrody, ružové suché, polosuché a polosladké vína. To, že získať toto ocenenie je čoraz ťažšie a kvalita vín rastie, dokazuje aj posun v minimálnej bodovej hranici. V prvom kole 13. ročníka sa do NSV SR dostali vína, ktoré získali minimálne 86,8 bodov.

Tags:

01. 06. 18

ALPHA analyzátor – nový spôsob kontroly vína

Workshop, ktorý na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre na jar t.r. usporiadala spoločnosť O.K. SERVIS BioPro pre vinárov, ale aj pre pracovníkov z výskumu a odborného školstva, sa stretol s veľkým záujmom účastníkov. Jeho ústrednou témou bola prezentácia analyzátora vína ALPHA – FT-IR a poskytnutie teoretických a praktických informácií o jeho správnom a efektívnom využití a predstavenie nového prístroja na stanovenie SO2 – Sulfilyser +.

Tags: