27. 01. 19

Medzinárodná vinárska odborníčka Elizabeth Gabay MW navštívila Slovensko

V novembri minulého roka zavítala na Slovensko uznávaná medzinárodná vinárska odborníčka Elizabeth Gabay MW (Master of Wine). Počas svojej intenzívnej pracovnej cesty ochutnala viac ako 700 slovenských vín, stretla sa s mnohými vinármi, pozrela si ich vinohrady, vinárstva, pivnice. Aktívne sa zúčastnila na Štiavnickej vínnej špacírke, na neformálnych seminároch s malokarpatskými, nitrianskymi, stredoslovenskými a južnoslovenskými vinármi. Ako povedala, príjemne ju prekvapila výborná kvalita našich vín a očarila ju ich rôznorodosť a originalita. Zapôsobila na ňu tvorivosť, fantázia, úcta k tradíciám a najmä sloboda, s ktorou slovenskí vinári dorábajú svoje vína.

Tags:

23. 01. 19

GMO vo vinárskom svete

Väčšina súčasnej svetovej produkcie vína sa vyrába BEZ použitia geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Niektoré krajiny použitie GMO povoľujú, a tak sa na trhu môžete stretnúť aj s vínami, ktoré vznikli vďaka GMO. Použitie GMO vo vinárstve však už dávno nie je novinkou, prvé vína vyrobené pomocou geneticky modifikovanej kvasinky ML01 boli uvedené na trh už v roku 2006.

Tags:

20. 01. 19

Menej známe kúty Španielska – Terra Alta

Španielsko, krajina s najväčšou plochou vinohradov na svete, je späté s vínom už odnepamäti. Nájdeme tu oblasti svetového mena, ale aj regióny menej známe, no taktiež zaujímavé. Terra Alta je oblasť s osobitým terroir a pútavou históriou, ktorá značne ovplyvnila aj výrobu vína. Vinohrady rozprestierajúce sa na viac než 8 000 hektároch obhospodaruje viac než 1 800 vinohradníkov a štyri desiatky registrovaných vinárstiev.

Tags:

16. 01. 19

Novinky zo sveta OIV

Rok 2018 bol v Medzinárodnej organizácii pre vinič a víno bohatý na udalosti a novinky. Rozšíril sa zoznam členov organizácie, bola zvolená nová prezidentka a v Uruguaji sa uskutočnil svetový kongres. Od 1. januára 2019 v OIV tiež dochádza k zmene – generálnym riaditeľom sa stáva Pau Roca Blasco.

Tags:

14. 01. 19

Certifikácia vína vo vinárskom roku 2017/2018

Vo vinárskom roku 2017/2018 Odbor vinohradníctva a vinárstva na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave (ÚKSÚP) preskúšal a certifikoval 2 346 vzoriek vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) a chráneným zemepisným označením (CHZO), čo predstavuje celkové hodnotené množstvo 21 203 074 litrov (na porovnanie, v minulom roku to bolo 20 208 686,5 litrov). Z uvedeného hodnoteného množstva bolo schválených 20 652 496 litrov vína (97,40 %), zakázaných uvádzať na trh bolo 1 210 litrov, dočasný zákaz uvádzať na trh platil pre 543 918 litrov. Inak preradených bolo 5 450 litrov vína. Vydaných bolo 97 rozhodnutí o dočasnom zákaze uvádzania vína na trh, tri zákazy uvádzania na trh a dve vzorky boli preradené do inej kategórie. Bolo vydaných 2 246 certifikátov.

Tags:

12. 01. 19

Víno a jeho kategorizácia

Víno je komplexná zmes stoviek zlúčenín, ktoré medzi sebou interagujú a vytvárajú tak jeho finálnu podobu. Víno sa rozdeľuje do kategórií určených legislatívou daného štátu. Nadnárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) prepája „vinárske krajiny“ a udáva štandardy pre kategorizáciu, termíny označovania produktov, enologické praktiky, či metódy analýzy. Pre Slovenskú republiku platia legislatívne nariadenia Európskej únie, ktoré upresňuje slovenská legislatíva.

Tags:

06. 01. 19

Zákaly vo víne

Z fyzikálno-chemického hľadiska nemožno víno definovať ako homogénny roztok. Hroznové víno obsahuje častice rôznej veľkosti (0,001 – 1 μm), povahy a stability, ktoré z neho tvoria polydisperznú sústavu. Polyfenoly, pigmenty, pektíny, slizy, gumy, zlúčeniny rôznych kovov, soli a proteíny sa v mušte a víne nachádzajú v podobe pevných koloidných častíc, ktoré ostávajú rovnomerne rozptýlené v prostredí, nedokážu sedimentovať a ani nemusia spôsobovať zákal. Zmenou okolitých fyzikálno-chemických podmienok alebo pri nadbytku týchto častíc sa však stabilita systému poruší, a koloidné častice sa môžu spájať (agregovať alebo aglomerovať), precipitovať a vytvárať zrazeninu alebo viditeľnú kryštalickú štruktúru. Podľa veľkosti novo vzniknutých častíc tak môže dôjsť k vytvoreniu zákalu (častice sú rovnomerne rozptýlené, neklesajú a vytvára sa tzv. sól) alebo sedimentu (častice v gravitačnom poli klesajú na dno nádoby a vytvára sa suspenzia).

Tags:

05. 01. 19

V Rakúsku boli registrované nové odrody

Štyri nové odrody viniča sú odteraz v Rakúsku povolené na výrobu akostného vína (Qualitätswein). Zmena bola navrhnutá prostredníctvom kolektívnej dohody doplnením rakúskeho vinárskeho zákona. Tri z týchto odrôd sú novošľachtence odolné voči hubovým ochoreniam, známe ako PIWI odrody (PIWI: Pi = Pilz = huba; wi = widerstandsfähig = odolný). Sú veľmi vhodné na využitie v ekologickom a trvalo udržateľnom vinohradníctve.

Tags:

03. 01. 19

Zeolit vo vinohradníckej praxi – sezóna 2018

Lucius Annaeus Seneca je považovaný za jedného z najvýznamnejších rímskych filozofov z čias rímskeho cisárstva. Jeho literárna tvorba je popretkávaná životnými postojmi stoického filozofa, ktorý uprednostňuje jednoduchý, harmonický život v súlade s prírodou a vesmírom, ktorého sme súčasťou. Keďže si uvedomoval obmedzenosť našich rozumových daností, neúnavne zdôrazňoval význam vzdelávania pre dosiahnutie harmonického života.

Tags:

01. 01. 19

Projekt Interreg „Clim Víno“ – zameraný na ochranu životného prostredia

Celkovým cieľom programu Interreg v rámci jeho zamerania na cezhraničnú spoluprácu, je zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja v oblasti inovácií, znalosti ekonomiky, životného prostredia a prevencie pred nebezpečenstvom, ako aj prispieť k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencii v Európe. V súčasnosti sa v programe Interreg realizuje tiež projekt Interreg V-A AT-SK „Clim Víno“, v rámci cezhraničnej spolupráce Rakúska a Slovenska. O jeho cieľoch a význame pre naše vinohradníctvo a vinárstvo nás informovala výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (hlavného slovenského garanta projektu), Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.

Tags: