30. 03. 19

Veľtrh vína a destilátov Vinitaly bude patriť organickým vínam a vinárskemu dizajnu

Najvýznamnejší taliansky veľtrh vína a destilátov – Vinitaly sa pripravuje už na svoj 53. ročník. Ten prebehne v dňoch 7.–10. apríla v talianskej Verone. Výrobcovia, distribútéri, reštauratéri, ale aj všetci milovníci vína budú mať príležitosť ochutnať tisíce vzoriek z celého sveta. Tento rok navyše pribudnú sekcie vín vyrábaných v súlade s prírodou a sekcia pre dizajnovú prezentáciu vína.

Tags:

27. 03. 19

Vinár by mal rásť spolu s konzumentom

Prezentácia vín v priestoroch Národného salóna vín SR v Bratislave, ktorá sa už stáva tradíciou, sa teší mimoriadnemu záujmu verejnosti. Početné auditórium sem lákajú nevšedné vína, ale aj ich tvorcovia, ktorí dokážu pútavo priblížiť „rodný list“ jednotlivých vín – zrod vo vinohrade, tvoriaci fundament ich budúcej kvality, zvolenú technológiu spracovania hrozna, dávajúcu vínu jeho finálny rozmer. V marci t.r. Ing. Vladimír Mrva predstavil vína zo sortimentu spoločnosti VÍNO MRVA & STANKO – vína od ročníka 2015 až po 2018, zo širšej škály odrôd spracúvaných rôznymi technológiami, vína, ktoré sa zúčastňujú na významných medzinárodných súťažiach vo svete a žnú bohatú medailovú žatvu.

Tags:

25. 03. 19

Opätovné naštartovanie fermetácie – ako na to?

Spoločnosť O.K. SERVIS BioPro pravideľne oboznamuje vinárov s novinkami na trhu od renomovaných zahraničných firiem – Oenobrands, Vason, Tecnovap a ďalších – so zameraním na ošetrenie hrozna, muštu, vína a tiež na používanie najmodernejších technologických zariadení. Tie prinášajú do enologickej praxe zaujímavé inovatívne riešenia a umocňujú kvalitu finálneho produktu – vína. V článku predstavujeme kvasinku pre extrémne podmienky fermentácie – na rýchle naštartovanie zastavených fermentácií.

Tags:

22. 03. 19

Špeciálne vína – Likérové vína

Likérové víno je alkoholický nápoj s koncentráciou alkoholu 15 až 22 % obj.; len v niektorých prípadoch miestna legislatíva povoľuje maximálnu hranicu zvýšiť na 24 % obj. Vyrába sa z hroznového muštu (vrátane čiastočne fermentovaného muštu) a/alebo vína, ku ktorému sa samostatne alebo v zmesi pridáva destilát alebo alkohol pôvodom z vína alebo hrozna. K vínu tiež možno pridávať zložky, ktoré významne navýšia výslednú koncentráciu cukru vo víne.

Tags:

20. 03. 19

Špeciálne vína

Základná definícia hovorí, že hroznové víno je alkoholický nápoj vyrobený čiastočnou alebo úplnou alkoholovou fermentáciou čerstvého hrozna (rozrušeného alebo celého) alebo hroznového muštu. Koncentrácia alkoholu v hroznovom víne musí byť vyššia ako 8,5 % obj., pričom pre niektoré vína je kvôli sťaženým pestovateľským podmienkam či tradícii povolená výnimka 7 % obj.

Tags:

17. 03. 19

Veľkokrtíšske biovíno zanechalo na svetovom veľtrhu vo Francúzsku výraznú stopu

Pestovanie viniča v Modrokamenskom vinohradníckom rajóne má dávnu tradíciu. Podľa písomných zmienok sa tu vinohradníctvo traduje už od 13. storočia. Pamätníci uvádzajú, že na svahoch po oboch stranách Krtíšskeho potoka sa začiatkom 20. storočia pestoval vinič približne na 34 hektároch. Pestovali sa tu ušľachtilé odrody viniča, ako je Ezerjó, Leánka, Kadarka a mnohé iné, pričom išlo prevažne o biele odrody. Odborníci i znalci vín z tejto oblasti oceňujú predovšetkým ich korenistú chuť a vyšší obsah kyselín, ktoré udržiavajú vína dlhodobo svieže.

Tags:

15. 03. 19

Náročnosť konzumentov narastá

Odborní inšpektori oddelenia kontroly vína a vinárskych produktov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS), vykonali v roku 2018, okrem bežnej kontrolnej činnosti v rámci úradnej kontroly, aj niekoľko cielených kontrol zameraných na kvalitu, zdravotnú neškodnosť a označovanie vín uvádzaných do obehu v slovenskej maloobchodnej sieti a u výrobcov.

Tags:

11. 03. 19

Množiteľský materiál, odrody a klony, pri sadeniciach viniča hroznorodého

Ako rozumieť pojmu odroda a klon pri množiteľskom materiáli viniča hroznorodého (ďalej len „vinič“), ktorý je uvádzaný na trh Európskej Únie, je zadefinované v smernici Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča, čo sa v Slovenskej republike prebralo do nariadenia vlády č. 49/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh. V tomto predpise sú zadefi nované aj podmienky, kedy je možné uvádzať na trh množiteľský materiál viniča určitej kategórie, ktoré vlastnosti musí spĺňať a ako sa má takýto materiál preverovať a označovať.

Tags:

10. 03. 19

Možnosti využívání metody Ing. A. Mušky k prognóze houbových chorob révy vinné

Prognóza houbových chorob révy vinné je nedílnou součástí moderní agrotechniky. S využití prognózy je možné směřovat k efektivní ochraně proti houbovým chorobám, cílenému využívání fungicidů a příležitosti pro využívání ekologických postupů. V různých metodách prognózy houbových chorob se objevovali určité algoritmy originální metody Ing. Antonína Mušky. Klíčem k úspěchu je však využívat tuto originální metodu jako celek, protože tehdy vede k efektivní ochraně proti houbovým chorobám.

Tags:

08. 03. 19

Rojení chroustů a škodlivost ponrav roku 2019

Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) je tradičním škůdcem révy vinné. Hospodářsky významné škody zdaleka nedosahují dřívější intenzity, ovšem od roku 2000 dochází k jeho postupnému návratu. V roce 1972 v období rojení chroustů došlo k silnému napadení révy vinné v Sobranciach a místy na lokalitě Černík (okres Nové Zámky).

Tags: