29. 04. 20

Odborné degustácie v roku 2020 preveria najmä vína ostatného ročníka

Aký bol teda ročník 2019? Vzhľadom na problematickú situáciu spôsobenú rozšírením ochorenia COVID-19 nám na túto otázku dá odpoveď pravdepodobne len časť výstav. Väčšina podujatí je aktuálne presunutá na neurčito, niektoré sú už zrušené. Z plánovaných podujatí sa stihlo zorganizovať len zopár – medzi inými Budmerický Fajnkošt, Viničné, Biel Vinalia a Vitis Aurea Modra.

Tags:

28. 04. 20

Templářské sklepy Čejkovice – jediné vinařské družstvo v ČR

Politické změny způsobily, že se v roce 1990 Velkovýkrmny – oborový podnik rozpadly na původní hospodářské jednotky. Státní statek Hodonín přebral na krátkou dobu Sklepní hospodářství v Čejkovicích. V průběhu roku 1991 odhlasovalo Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky privatizační Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a později také Zákon o restitucích č. 229/1991 Sb.

Tags:

27. 04. 20

Krajina jazier, hôr, Raclette a Chasselas

Napriek tomu, že Švajčiarsko nie je vinárska veľmoc, je to krajina spätá s vínom. Táto kozmopolitná krajina s viac než 8 miliónmi obyvateľov je rôznorodá hneď z niekoľkých pohľadov. Rovnako rôznorodé je aj švajčiarske vinohradníctvo a vinárstvo. Jednotlivé štýly vína sú ovplyvnené klimatickými a geografickými podmienkami. Výrazný vplyv majú však najmä národnosti prevládajúce v každom regióne.

Tags:

24. 04. 20

Víno není vinno…

Se zájmem jsem si přečetl obsáhlý, ale srozumitelně napsaný článek od RNDr. Bruna Gabela, CSc. v prvním letošním 2. čísle odborného časopisu Vinič a víno. Je chvály hodné, že vydavatelství a redakce jmenovaného časopisu si troufl o otevřít rubriku „Diskusné fórum“ v době tak obtížné pro výrobu a prodej vína. Na druhé straně je s podivem, že fundovaný rozbor vinařství na Slovensku provedl odborník přes ochranu révy vinné, jak se prezentuje na webu „Vitiport.com“. S jeho názory se v mnohém ztotožňuji, snad bych jenom doplnil, že i v České republice je popsaná situace ve vinařství, a hlavně v oblasti prodeje vína v obchodních řetězcích velmi podobná. Hlavně závěr ve stati „Kontrola“ o tom, „že LEN prístroj za takmer 1 milion Eur nám situáciu nevyrieši“ a klade důraz na problém „v absencii morálky ľudí naprieč celým společenským spektrom, nedostatku vinohradnícko-vinárskej cti a hrdosti na vlastný produkt“,
je velmi podstatný.

Tags:

20. 04. 20

Oxidácia vína – častý problém nielen začínajúceho malovinára

S pojmom oxidácie vína sa aspoň raz za svoju prax stretol každý jeden výrobca vína. Môže to byť skúsený technológ vo veľkom vinárstve, alebo malovinár vo svojej malej pivničke. Každý vie, že tomuto procesu je potrebné sa vyhnúť.

Tags:

15. 04. 20

Izotopové zloženie stroncia vo vínach niektorých slovenských producentov

V ostatných rokoch sa čoraz intenzívnejšie a nielen v odborných kruhoch diskutuje o pôvode potravín, z toho hneď vyplynul aj jeden z prominentných problémov, týkajúci sa presného určenia geografického pôvodu vín, čo má významný dosah na ekonomické aspekty obchodu s touto komoditou. Okrem štandardných a klasických metód bežne používaných pri identifikácii a kvality vína, sa čoraz vo väčšom meradle používajú „novátorské“ analytické metódy, donedávna používané iba pri riešení rôznych problémov v oblasti veľmi špecializovaných disciplín prírodných vied, zdanlivo značne vzdialených od praktických otázok vínnej problematiky (napr. určovanie veku hornín, geochemické štúdium horninového prostredia, vôd, atmosféry).

Tags:

10. 04. 20

Viac ako 90 rokov služby vinárstvu

Od roku 1928 sa SCHARFENBERGER MASCHINENBAU stal kompetentným a spoľahlivým partnerom v oblasti vinárstva. Vždy sa zameriava na šetrné spracovanie hrozna a podporuje výrobu vína v detailoch jeho každodennej práce.
Spoločnosť sídli v jednej z najväčších oblastí pestovania hrozna v Nemecku – v Porýní-Falcku – a od svojho začiatku je úzko spojená s vinárstvom. V priebehu rokov prirodzene rozšírila svoje pôsobenie a v súčasnosti poskytuje komplexné riešenie v oblasti spracovania hrozna. Viac ako 90 zamestnancov kombinuje tradíciu s inováciou.
Pretože sa sieť obchodníkov spoločnosti Scharfenberger rozprestiera vo všetkých vinohradníckych oblastiach sveta, spolu s vlastnými pobočkami v USA, môže svojim zákazníkom zaručiť vynikajúce služby. V Českej republike a Slovenskej republike je výhradným distribútorom ich produktov spoločnosť O.K.SERVIS BioPro, s. r. o., ktorá zabezpečuje technologické poradenstvo, predaj a servis zariadení.

Tags:

05. 04. 20

Vinohradníkov a vinárov čaká jeden z najťažších rokov

V roku 2019 bolo na Slovensku podľa Štatistického úradu SR 10 927 ha vinohradov, z toho 7 914 ha rodiacich s priemernou úrodou 5,44 ton/ha, čo predstavuje cca 50 % priemernej hektárovej úrody vo svete, ktorá je 10 ton/ha. Podľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) sa v kampani 2019 vyrobilo 318 950 hl slovenského vína, z toho 295 000 hl bolo víno s chráneným označením pôvodu (CHOP).

Tags:

01. 04. 20

Faktory ovplyvňujúce farbu vína

Farba je jednou z najdôležitejších charakteristík každého vína. Definuje kategóriu, štýl výroby a na prvý pohľad predznamenáva aj kvalitu výsledného vína. Intenzita farby charakterizuje plnosť vína, farebný odtieň jeho vyzretosť, vek a celkovú kondíciu. Z fyzikálno-chemického hľadiska je farba vína podobne zložitá ako jeho aróma. Tvoria ju desiatky látok polyfenolovej povahy, ktoré sa vo víne nachádzajú v rôznych koncentráciách a v rôznych podobách. Farebné látky veľmi citlivo reagujú na zmeny prostredia, pričom za najvýznamnejšie sa považujú pH, teplota, oxid siričitý, UV žiarenie, prítomnosť kyslíka a jeho reaktívnych foriem, proces macerácie a fermentácie a čas.

Tags: