VINAGRO TRADE, s.r.o., predstavila svetové novinky

Vinagro Trade, s.r.o, pod mottom „Prinášame vám svetové novinky“ uskutočnila vo februári t. r. v hoteli Senec na Slnečných jazerách v Senci workshop pre vinárov. S jednou z  prezentovaných tém z  bohatého informačného programu sme vás oboznámili v  predchádzajúcom čísle nášho časopisu. Išlo o  produkciu vysokokvalitného viniča a jeho klonov v spoločnosti VCR – VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO v Taliansku. Početné auditórium zaujali aj prezentácie nových možností k vyššej kvalite zátok a inovatívne technológie ich značenia, ktoré priblížil Dr. Marco Vendrame zo spoločnosti COLOMBIN. Bola prezentovaná tiež nová línia zátok radu Green Line – venovala sa jej zástupkyňa fy NOMACORC Éva Borbás.

Zdenka Šuranská,  foto autor

Tags: