Žijeme v dobe, kedy je naša spoločnosť prehnane citlivá na fenomén nazývaný „know-how“, a pritom ešte nikdy nebolo tak rozvinuté plagiátorstvo, kradnutie inovatívnych myšlienok a kopírovanie technických riešení, ako v súčasnosti. Normy, zákony a smernice na ochranu dušeného vlastníctva to nevyriešia, lebo kde chýba morálka, tam je zákon a trest iba disuazívny, no častokrát bezzubý prostriedok nastolenia rovnováhy v spoločnosti.

RNDr. Bruno Gabel, CSc., Inštitút pre kvalitu, Bratislava

Tags: