Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, odbor odrodového skúšobníctva, zabezpečuje štátne odrodové skúšky (ŠOS) pre všetky plodiny, teda aj pre vinič hroznorodý. V ostatných rokoch sme v ŠOS skúšali päť nových odrôd viniča. V roku 2016 boli prihlásené ďalšie nové odrody. Po úspešnom ukončení ŠOS sme v roku 2016 zaregistrovali tri odrody viniča. Odrody mali počas štátnych odrodových skúšok dobrý zdravotný stav a sú prínosom pre vinohradníkov a vinárov. Udržiavateľom všetkých troch odrôd je Ľuboš Malatschek, Weinschloss Malatschek Limbach.

ROTHGIPFLER

Odroda Rothgipfler bola v ŠOS zaradená v rokoch 2009 – 2014, ako odroda muštová biela, stredne neskorá až neskorá. Počas ŠOS v rokoch 2012 – 2014 dosahovala v repnej oblasti v ťažkých glejových pôdach úrodu 6,6 t/ha, cukornatosť muštu 21,5 kg/hl a obsah kyselín v mušte 8,2 g/l s výlisnosťou 0,7 l/kg, čo svedčí o 100 percentnej  kvalite skúšanej odrody, v porovnaní s kontrolnou odrodou.

Výsledný produkt – víno – sa dá kvalitatívne zaradiť ako suchý až polosuchý produkt.

Priemerná hmotnosť strapca odrody Rothgipfler je 0,18 – 0,20 kg. Zdravotný stav odrody je dobrý. Počas ŠOS bol výskyt chorôb nízky až žiadny. Odroda Rothgipfler mala štandardný počiatočný rast, pučanie poloskoré, kvitnutie poloneskoré až neskoré, dozrievanie poloneskoré až neskoré. Vegetačné obdobie sa pohybuje od 170 – 179 dní.

SILVANER ROTH

Odroda Silvaner Roth bola v  ŠOS zaradená v rokoch 2009 – 2014 ako odroda muštová biela, stredne neskorá. Počas ŠOS v rokoch 2012 – 2014 dosahovala v repnej oblasti v ťažkých glejových pôdach úrodu 5,6 t/ha, cukornatosť muštu 22,6 kg/hl, obsah kyselín v mušte 8 g/l a výlisnosť 0,7 l/kg, čo svedčí o kvalite odrody v porovnaní s kontrolnou odrodou.

Výsledný produkt – víno – možno zaradiť ako polosladký produkt.

Priemerná hmotnosť strapca je 0,12 – 0,14 kg. Zdravotný stav odrody je dobrý. Odroda je náchylnejšia na peronospóru, múčnatku a botrytídu, preto počas ŠOS vyžadovala ošetrenie fungicídmi.

ZIERFAHNDLER ROTH

Odroda Zierfahndler Roth bola v ŠOS zaradená v rokoch 2009 – 2014, ako odroda muštová biela, stredne skorá. Počas ŠOS v rokoch 2012 – 2014 dosahovala v repnej oblasti v ťažkých glejových pôdach úrodu 4,9 t/ha, prirodzenú cukornatosť v bobuliach 23,5 kg/hl a prirodzený obsah kyselín 7,7 g/l. Výlisnosť odrody bola 0,7 l/kg. Kvalitou sa odroda vyrovná kontrolnej odrode.

Výsledný produkt – víno – tejto odrody je polosuchý až polosladký produkt kvetovej arómy a zlatožltej farby.

Priemerná hmotnosť strapca odrody Zierfahndler Roth je 0,10 – 0,15 kg. Bobule sú okrúhle, zlatožltej farby až priesvitné.

Zdravotný stav odrody je dobrý. Odroda Zierfahndler Roth mala počiatočný rast veľmi dobrý. Pučanie  odrody je skoré a kvitnutie poloskoré. Odroda dozrieva skoro, ale na kroch môže zostať dlhšie, čím si zabezpečuje dostatok prirodzeného cukru. Vegetačné obdobie sa pohybuje od 169 – 175 dní, tak ako pri Veltlínskom zelenom.

Ing. Zuzana Hudecová, riaditeľka odboru odrodového skúšobníctva ÚKSÚP

Foto Ľuboš Malattschek, F. Regner

Tags: