Naše vinohradnícke oblasti sa vyznačujú špecifickými prírodnými podmienkami, v ktorých odroda z hľadiska vinohradníckej a vinárskej úspešnosti zohráva dôležitú úlohu. Krása našich vín, ale aj úspechy našich vinárov v ostatných rokoch, sú založené práve na odrodovej variabilite v našom sortimente odrôd viniča. V Listine registrovaných odrôd máme zapísaných 48 odrôd muštových bielych a modrých. Ich odrodové vína dokážu osloviť a zaujať aj najnáročnejších konzumentov, netreba ich kupážovať, sceľovať alebo vylepšovať. Jednoducho sú krásne a zaujímavé aj sami o sebe, či ide o vína vyrobené z našich základných odrôd alebo z nových, zapísaných do Listiny registrovaných odrôd v ostatných rokoch

N apriek tomu je snahou šľachtiteľovexistujúci sortiment ďalej obohacovať, vytvárať odrody, ktoré by mohli obstáť v  konkurencii odrôd aj v  Štátnych odrodových skúškach. V  blízkej budúcnosti náš sortiment bielych muštových odrôd viniča by mohla obohatiť elita s  pracovným názvom Rizling korenistý, ktorá je prihlásená a skúšaná aj v pokusoch ÚKSÚP-u.

Elita vznikla krížením odrôd Tramín červený a Rizling vlašský v roku 1976 v Rúbani – Strekove. Z kríženia bol vybraný elitný semenáč podoznačením RU-1, ktorý bol overovaný a sledovaný vo viacerých klonových populáciách ajv prevádzkových pokusoch. V malej miere je prítomná aj v pestovateľskej praxi. Šľachtiteľským cieľom bolo spojiť do jednej odrody pestovateľskú stabilitu a štandardnú kvalitu vín našej základnej odrody Rizlingu vlašského, s jemnými vlastnosťami vín Tramínu červeného.

Rast krov je stredný, vyzrievanie dreva veľmi dobré, čím súvisí aj relatívna odolnosť voči zimným mrazom. Kry sa príliš nezahusťujú, sú stredne husto olistené. Vyzreté jednoročné drevo je pružné, hnedej farby s  nádychom do červena, husto žliabkované i čiarkované, ale aj bodkované. Zimné púčiky sú skôr menšie, špicaté. Vrchol letorastu je stredne husto chĺpkatý, žltozelený s  jemnou antokyánovou pigmentáciou a  červenými okrajmi vrcholových lístkov. Dospelé listy sú stredne veľké, päťuholníkovité alebo obličkovité, päťlaločnaté, stredne hlboko vykrajované. Čepeľ je mechúrikovitá, na spodnej strane hladká. Stopka je krátka, hladká, zelená. Strapce sú stredne veľké, stredne husté, krídlaté, často s príveskom v podobe malého strapčeka pri základe. Bobule sú stredne veľké, guľaté, ružovej farby. Šupka je tenká, ale pružná, dužina šťavnatá, chuť obsažne sladká s dostatočným obsahom kyselín.

Má pomerne skorý nástup do  vegetačného obdobia, pučí a kvitne medzi prvými odrodami. V lepších ročníkoch hrozno dozrieva už koncom septembra, na výrobu akostných vín s prívlastkom hrozno nechávame dlhšie na  kroch, oberáme ho začiatkom októbra alebo ešte neskoršie. Na polohu, podobne ako štandardná odroda Rizling vlašský, má pomerne vysoké nároky, patrí do najteplejších vinohradníckych rajónov, do  južných polôh miernych svahov. Vyhovujú jej slnečné, vzdušné a  teplé polohy. Výsušné polohy sú menej vhodné. Vzhľadom na vysokú rodivosť má zvýšené nároky na pôdu. Vyžaduje živinami a  vlhkosťou dobre zásobené teplé pôdy, ktoré podporujú dobrý rast tejto elity. Na vysoký obsah vápnika v pôde reaguje chlorózou, preto do veľmi vápenatých pôd nepatrí. Na zachovanie zdravej úrody proti chorobám a  škodcom postačuje bežná preventívna ochrana, snáď viac ako na  peronospóru je citlivejšia na múčnatku, najmä pri zanedbaní dôležitých zelených prác. Je odolná voči zimným mrazom, v  dobrých polohách ani jarné mrazy nie sú problémové.

Má sklon k  vysokej úrodnosti, preto je potrebné úrodu regulovať predovšetkým rezom, aby sa neznižovala kvalita hrozna a  nedošlo k  zoslabeniu rastu krov. Režeme ju len na  poloťažeň alebo kratší ťažeň, so zásobným čapíkom na 4-6 púčikov na 1 m 2. Spoľahlivo a bohato rodí aj pri krátkom reze. Je určená predovšetkým na stredné spôsoby vedenia, do stredných sponov. Jej silu rastu možno podporiť aj najštepením na silnejšie rastúce podpníky, ako Kober 5BB, Cratiunel 2 a  125AA. Pri menších tvaroch sa dosahujú dobré výsledky aj na podpníku SO4.

Kvalita vín býva veľmi dobrá. Poskytuje lahodné, plné, jemne korenisté, elegantné, tzv. rizlingové vína s  vyšším obsahom kyselín, ktoré pripomínajú príjemné kyseliny Rizlingu rýnskeho. Je však dôležité nepreťažovať kry úrodou. Z  jej hrozna z neskorých zberov v ročníkoch s dlhou, teplou jeseňou sa dajú vyrobiť aj vína so zvyškovým cukrom, ktoré sú vhodné aj na dlhodobejšie uskladnenie.

Ing. Ondrej Korpás, CSc.

Tags: