V roku 2008 v časopise „Vinič a víno“ vyšli dva články podrobne zamerané na jednotlivé izotopové techniky používané na autentifikáciu vín. V príspevku chceme priblížiť celkový postup pri overovaní a autentifikácii vín v Colnom laboratóriu Finančnej správy SR.

Mgr. Tamara Vranová, Ing. Zuzana Ťapajnová, Ing. Andrea Štecová PhD.,
Colné laboratórium Finančného riaditeľstva SR, Bratislava
Foto autor

Tags: