Človek je odjakživa silne spätý s okolím a s prírodou v ktorej žije. Staráme sa o záhrady a parky, zakladáme sady, lesy alebo vinice – každý podľa svojich predstáv. Málokto však ale vie, že všetka zeleň, ktorá nás obklopuje, bola pred miliónmi rokov prenesená z mora na súš vďaka mykorhíznym hubám, ktoré sa od tej chvíle stali dôležitým spojencom pre 90 % všetkých rastlín. Rastliny prijímali živiny z pôdy, ktorá vtedy ešte nebola kontaminovaná ťažkými kovmi alebo inými toxínmi. V príjme živín sa rastliny spoliehali na mykorhízne huby, s ktorými od svojho začiatku žili v symbióze. Mykorhízne huby pomohli rastlinám adaptovať sa na suchozemské prostredie a dodnes im pomáhajú.

RNDr. Aleš Látr, PhD.

Tags: