23. 06. 17

Víno – enologický klenot – potrebuje kvalitný uzáver

VINAGRO TRADE, s.r.o., predstavila svetové novinky

Vinagro Trade, s.r.o, pod mottom „Prinášame vám svetové novinky“ uskutočnila vo februári t. r. v hoteli Senec na Slnečných jazerách v Senci workshop pre vinárov. S jednou z  prezentovaných tém z  bohatého informačného programu sme vás oboznámili v  predchádzajúcom čísle nášho časopisu. Išlo o  produkciu vysokokvalitného viniča a jeho klonov v spoločnosti VCR – VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO v Taliansku. Početné auditórium zaujali aj prezentácie nových možností k vyššej kvalite zátok a inovatívne technológie ich značenia, ktoré priblížil Dr. Marco Vendrame zo spoločnosti COLOMBIN. Bola prezentovaná tiež nová línia zátok radu Green Line – venovala sa jej zástupkyňa fy NOMACORC Éva Borbás.

Tags:

17. 01. 16

Tradícia spojená s inováciou Spoločnosť Lipera predstavila korkové zátky FineCork

Kde sa príroda snúbi s tradíciou a technológiou“ – pod týmto mottom sa v polovici januára konal v priestoroch vinárstva Karpatská perla v Šenkviciach špeciálny seminár,na ktorom zástupcovia spoločnosti Lipera s.r.o., spolu s pestovateľmi korkového duba a výrobcami korkov, talianskou firmou PEPPINO MOLINAS & FIGLI, priblížili výrobu korkových zátok, venovali sa zásadným chybám pri fľašovaní vína a problematike zápachu korkov, predovšetkým však predstavili novinky z vlastnej dielne – korkové zátky vyrobené metódou Genesis, vylučujúcou obsah TCA v zátkach.

Zdenka Šuranská
Foto autor

Tags:

20. 11. 12

N?vrat pr?rodnej z?tky ? zna?ka ENOTECA

Na na?ej pracovnej ceste v Taliansku sme sa stretli s Pavlom Fabianim z firmy Colombin ? jednej z najv?znamnej??ch v?robcov korkov?ch z?tok na svete. Viac ako sto rokov sp?ja trad?ciu, technol?giu a prieskum, aby vytv?ral pr?rodn? a technick? z?tky, umo??uj?ce unik?tnu kvalitu ka?d?ho v?na. Vo svojej kancel?rii v Terste si Pavel Fabiani na?iel ?as, aby odpovedal na na?e ot?zky. (more…)

Tags:

21. 11. 10

Korokový dub = korková zátka

II. časť
V predchádzajúcom čísle časopisu sme vám priblížili charakteristiku výnimočného stromu — korkového duba. Skončili sme pri očíslovaní stromu po zbere.

Denisa Jančovičová

Tags:

24. 09. 10

Korokový dub = korková zátka

Hovorí vám niečo pomenovanie Quercus Suber L.? Tým viac sčítaným asi áno, tým, čo z nedostatku času menej čítajú, asi nie… Korkový dub, tak sa do našej reči tento názov preloží. Po portugalsky Sobreiro, Sovereiro či Sobro. Rastie v korkových hájoch prevažne v Portugalsku, ň panielsku, ale aj v Taliansku, Francúzsku či na severe Afriky.

Tags: