03. 09. 17

Lesný vinič – Vitis vinifera ssp. silvestris Datovanie jeho vzniku a porovnanie s Vitis vinifera ssp. sativa

Domnievame sa, že každého človeka, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zaoberá viničom, iste zaujme, že Vitis vinifera rastie aj v lesoch. Naším čitateľom chceme lesný vinič priblížiť a podeliť sa so skúsenosťami, nadobudnutými za viac ako 10-ročnej práce a štúdia tejto zaujímavej rastliny. Zasluhuje si našu pozornosť, lebo dala vznik všetkým odrodám ušľachtilého viniča a zachovala sa v rôznych modifikáciách od konca treťohôr až podnes.

Tags:

04. 05. 17

Rizling korenistý – elita s perspektívnymi vlastnosťami

Naše vinohradnícke oblasti sa vyznačujú špecifickými prírodnými podmienkami, v ktorých odroda z hľadiska vinohradníckej a vinárskej úspešnosti zohráva dôležitú úlohu. Krása našich vín, ale aj úspechy našich vinárov v ostatných rokoch, sú založené práve na odrodovej variabilite v našom sortimente odrôd viniča. V Listine registrovaných odrôd máme zapísaných 48 odrôd muštových bielych a modrých. Ich odrodové vína dokážu osloviť a zaujať aj najnáročnejších konzumentov, netreba ich kupážovať, sceľovať alebo vylepšovať. Jednoducho sú krásne a zaujímavé aj sami o sebe, či ide o vína vyrobené z našich základných odrôd alebo z nových, zapísaných do Listiny registrovaných odrôd v ostatných rokoch

Tags:

05. 03. 17

Dávno pestované odrody – Baraní chvost

Baraní chvost (Juhfark) patrí k starým maďarským odrodám, o ktorých súčasné generácie vinohradníkov už sotva niečo vedia. Jej rozmach siaha do pred-fyloxérového obdobia  19. storočia. Robinson et al. (2012) považujú Juhfark za možno poslednú príťažlivú maďarskú odrodu.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Mgr. Ing. Rastislav Šimora

Foto: Németh Márton, Ampelográfiai album, Budapest, 1970

Tags:

05. 11. 16

Nejzajímavější bílé moštové PIWI odrůdy

PIWI odrůdy révy vinné se postupně stávají nedílnou součástí moderního a ekologického vinohradnictví. Za „průkopníka“ bílých moštových PIWI odrůd je možné bezesporu označit Hibernal, který je nejpěstovanější PIWI odrůdou v České republice a objevuje se také na Slovensku. V sortimentu PIWI odrůd se však objevují další odrůdy, které poskytují široké spektrum vůni a chutí a mohou uspokojit i náročnějšího konzumenta.

Tags:

03. 11. 16

Dávno pestované odrody viniča – Cardinal

Táto odroda bola na  Slovensko doviezla v  roku 1964, pred viac ako 50. rokmi z  bývalej Juhoslávie. V tom období sme na Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom (VÚVV) Bratislava budovali široký sortiment odrôd viniča, ktorý nám poslúžil pri tvorbe nových odrôd a do jeho zániku narástol na približne 1800 odrôd. Cardinal sme podrobne študovali v rokoch 1968-1970 a výsledky v tomto článku sa vzťahujú na bratislavské vinohrady Malokarpatskú vinohradnícku oblasť.

Tags:

09. 09. 16

Do Listiny registrovaných odrôd pribudli tri odrody

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, odbor odrodového skúšobníctva, zabezpečuje štátne odrodové skúšky (ŠOS) pre všetky plodiny, teda aj pre vinič hroznorodý. V ostatných rokoch sme v ŠOS skúšali päť nových odrôd viniča. V roku 2016 boli prihlásené ďalšie nové odrody. Po úspešnom ukončení ŠOS sme v roku 2016 zaregistrovali tri odrody viniča. Odrody mali počas štátnych odrodových skúšok dobrý zdravotný stav a sú prínosom pre vinohradníkov a vinárov. Udržiavateľom všetkých troch odrôd je Ľuboš Malatschek, Weinschloss Malatschek Limbach.

Tags:

06. 09. 16

Odroda Cserszegi fûszeres

Na odbornej exkurzii v maďarských vinárskych podnikoch, ktorú pre svojich členov usporiadal v auguste t.r. Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, sme mali možnosť degustovať zaujímavé vína z odrody Cserszegi fűszeres. Zaujali muškátovo-korenistou arómou a plnou chuťou. Požiadali sme šľachtiteľa Ing. Ondreja Korpása, aby našim čitateľom v krátkosti priblížil skúsenosti s jej pestovaním.

Foto Korpás András 

Tags:

03. 09. 16

Dávno pestované odrody viniča – Magdalénka královská

Magdalénka kráľovská sa nachádzala v sortimente Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v Bratislave. História tohto ústavu siaha do roku 1920, kedy v rámci Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych (ŠVÚP) bol zriadený aj Výskumný ústav ovocinársko-záhradnícky, ktorého riaditeľom sa stal Viktor Buchta. V roku 1924 vznikol samostatný Vinársky ústav, tiež pod gesciou ŠVÚP, ktorého riaditeľom sa stal S. Kopál. V roku 1956 bol premenovaný na Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky a pod vedením Ladislava Lahu  bol začlenený do Slovenskej akadémie vied. Boli to pre vedecký rozvoj ústavu najdôležitejšie roky… 

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Mgr. Ing. Rastislav Šimora 

Tags:

03. 07. 16

Dávno pestované odrody viniča – Magdalénka skorá – Madeleine Angevine

V ďalšej sérii dávno pestovaných stolových odrôd sa chceme venovať skupine odrôd viniča, ktoré majú spoločný názov – Magdalenky – a takmer všetky sú francúzskeho pôvodu. Sú to prevažne skoré, poväčšine stolové odrody. Ich názov sa vzťahuje k 22. júlu, dňu sviatku Magdalény, kedy tieto odrody začínajú dozrievať.

Tags:

03. 05. 16

Dávno pestované odrody viniča – Prachttraube

Táto zaujímavá stolová odroda viniča je na Slovensku takmer neznáma. V minulosti sa možno ojedinele vyskytovala u drobných pestovateľov v záhradkárskom systéme pestovania stolových odrôd. Prachttraube nebola ani súčasťou veľkého svetového sortimentu viniča – okolo 1800 odrôd, ktoré sme za obdobie približne 50 rokov minulého storočia sústredili vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave a v Šenkviciach a z ktorého, žiaľ, porevolučným „šafárením“ s hodnotami a majetkom niektorých riaditeľov tohto ústavu ostalo zachované iba torzo. Prachttraube sme však mali možnosť študovať s láskavým súhlasom generálneho riaditeľa Znovín Znojmo, Ing. Pavla Vajčnera v Náučnej vinici starých odrôd viniča, ktorú pri Moravskom sklípku v Šatove táto spoločnosť vysadila. Štúdium prebiehalo v rokoch 2006-2008.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Tags: