V Štúrove na brehu Dunaja sa v nedeľu 12. mája konala celonárodná matičná slávnosť, počas ktorej pod záštitou predsedu vlády Petra Pelegríniho matičiari odhalili sochu slovenského národovca Ľudovíta Štúra. Mesto nesie meno nášho buditeľa, kodifi kátora slovenského jazyka, už 71 rokov. V meste nemá dosial žiadnu pamätnú tabulu. Myšlienka postaviť v meste pamätník vznikla pred dvadsiatimi rokmi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

Tags: