06. 04. 18

Víno v prameňoch

Na otázku, odkedy sa na našom území pije víno a pestuje vinič, nie je vôbec jednoduché odpovedať. Koncom minulého storočia historik František Kalesný prezentoval názor, že vinič sa na území Malých Karpát pestoval už v staršej dobe železnej (halštatská doba). Svoje tvrdenia odvodzoval najmä z výskumov archeológa Mikuláša Dušeka, ktorý začiatkom 60. rokov 20. storočia uskutočnil archeologické vykopávky na vrchu Molpír pri Smoleniciach. Tu sa rozprestieralo rozsiahle hradisko, vybudované spoločnosťou ľudí – nositeľov kalenderberskej kultúry. Dušek okrem iných predmetov objavil osem nožov, ktoré charakterizoval ako vinohradnícke, a hlinenú nádobu, ktorá mala slúžiť na uchovávanie vína. Datoval ich do 7. – 6. storočia pred n. l. Tieto tvrdenia však musíme považovať za nepodložené, pretože od vykopávok na Molpíre archeológovia nepotvrdili výskyt vinohradníckych nástrojov z uvedeného obdobia na našom území.

Tags:

20. 11. 17

Úsilie slovenských vinohradníkov a vinárov pri zakladaní zväzu a družstva

Snahy o spoluprácu a zjednotenie vinárov a vinohradníkov v novovzniknutej ČSR existovali už v roku 1919. Dôležitou oblasťou bola v tom čase ochrana domáceho vinárstva, ktorá mala spočívať v uprednostňovaní domáceho vína na trhu, ktorého kvalita (najmä slovenského) bola roky spochybňovaná. Cieľom bolo zabrániť dovozu zahraničného vína s nízkym clom a vysokým dovozným kontingentom.

Tags:

24. 07. 17

Stretnutie po šiestich desaťročiach

Za  krásneho počasia, napriek tomu, že bolo Medarda, sme sa 8. júna t.r., my maturanti Strednej PTŠ vinohradnícko-ovocinárskej v Modre z roku 1957, stretli po šesťdesiatich rokoch. Už po devätnásty krát sme si pripomenuli tento „vstup do života“.

Tags:

22. 07. 17

Rizling vlašský – odroda, ktorá spája národy

Priblížiť čitateľom Vínny festival Rizlingu vlašského, ktorý sa už siedmy rok koná v obci Svätý Peter v komárňanskom okrese a už nadobudol medzinárodný charakter, sa nedá bez nahliadnutia do histórie. Napokon, Spolok vinárov svätého Urbana vo Svätom Petre ju vo výpravnom katalógu návštevníkom sprostredkúva v troch jazykoch – v slovenčine, maďarčine i v nemčine. Tak, ako sa v Karpatskej kotline patrí. Veď ako zdôraznil vo svojom príhovore významný vinár Ing. Kaczor Kálmán z Maďaska, predseda jednej z degustačných komisii, Rizling vlašský – odroda, ktorú nám vinári z ostatných svetadieloch závidia – je mierotvornou odrodou. Zotiera hranice, spája národy žijúce v tejto kotline a vysiela posolstvo do budúcna – žiť v susedskej harmónii.

Tags:

20. 07. 17

Odhalené tajomstvá ukryte v archíve

Kapucínsky kláštor v Pezinku je opradený bohatou históriou. Je zviazaný s rokom 1674 vtedy bol do tohto mesta, ako vôbec prvého na Slovensku, uvedený rád kapucínov aj keď kláštor začali stavať až v 18 storočí. Pod barokovou stavbou so zachovanými historickými konštrukciami a  detailmi, nechýba klenbová pivnica skrývajúca vzácne poklady. Nejde o historické artefakty, ale o výnimočne vína. V útrobách pivnice, v archíve spoločnosti Viti Pezinok, vyzrievali roky do krásy vína, pochádzajúce predovšetkým spod Malých Karpat, v ktorých zanechali svoj rukopis vinárski majstri troch generácií.

 

Tags:

19. 05. 17

O vínovode Palugyayovcov v Bratislave

Vo vychýrenej značke Château Palugyay sa snúbilo vinárske umenie s pracovnou zanietenosťou, s otvorenosťou voči výrobným a prevádzkovým modernizačným technológiám, so záujmom o  vzdelávanie v  zahraničí i  s  premyslenými marketingovými stratégiami niekoľkých generácií Palugyayovcov (Paluďaiovcov/Palúdzkovcov, von Palugyay-/z Palúdzky). Renomé vinárskej firmy sa už v 19. storočí rozšírilo takpovediac po celom svete. Palugyayovci sa pýšili titulom dvorného dodávateľa mexického cisára, belgického kráľa, španielskeho kráľa Alfonza XII., srbského kniežaťa Milana Obrenoviča IV., či hodnosťou dvorného liferanta rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I.

Tags:

05. 04. 17

Staré traktory na Malokarpatskej vínnej ceste

Zberatelia chránia kultúrne a technické dedičstvo

Slovenský agrárny sektor zaznamenal v minulom storočí rozsiahle zmeny v technickom vybavení poľnohospodárskych podnikov. Z agrárnej rozdrobenej poľnohospodárskej výroby vznikli, v súvislosti s kolektivizáciou, veľké poľnohospodárske podniky s modernou technikou. Konské záprahy postupne nahradili traktory rôznych značiek svetových výrobcov. V súčasnosti pokročila modernizácia poľnohospodárstva už do zavádzania ťažnej techniky riadenej počítačmi, bez ľudskej obsluhy.

Tags:

25. 03. 17

Najvyberanejšie uhorské šampanské z Prešporka

Kolískou šampanského je vinársky región Champagne na  severovýchode Francúzska. V  prvých desaťročiach 19. storočia, v  čase postupujúcej industrializácie vo vinárstve, preniklo tajomstvo výroby šampanského aj mimo francúzskych hraníc. Prvými úspešnými producentmi perlivého moku sa stali vinári z Prešporka, dnešnej Bratislavy. Prvá firma na výrobu šampanského tu bola založená už v roku 1825, o sedem rokov neskôr vznikla továreň v nemeckom Würzburgu, v blízkej Pešti až v roku 1852 (založil ju Martin Hölle) a Budíne roku 1854 (zakladateľom bol Karol Gráner). Keďže deklaráciu ochrannej známky pre šampanské priniesla až „Belle Époque“, konkrétne rok 1908, dovtedy sa šampanským bežne pomenúvali všetky šumivé vína dorobené podľa originálnej francúzskej receptúry „champenoise“

Tags:

14. 02. 17

O vinohradníckom poriadku pre Častú z roku 1720

V polovici 18. storočia pálfiovskí úradníci z Červeného Kameňa poznamenali, že v Častej majú vinohradníci priemerné vinice, v ktorých sa rodia obstojné a trvanlivé biele vína. Nevítaným návštevníkom častianskych (či v miestnom nárečí častovských) vinohradov na malokarpatských svahoch však bola lesná zver, ktorá na viniči spôsobovala veľké škody. Vinohradníci preto museli vinice bedlivo strážiť. Najmä na jar, kým nebol vinič priviazaný ku kolom, a potom na jeseň, kým hrozno nedozrelo a nezačala oberačka. Toľko krátka charakteristika častianskych vinohradov a vína z historických prameňov. 

Eva Benková, Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty UK, Bratislava

Tags:

26. 01. 16

Výroba liehu od praveku do 15. storočia Spiritus vini – duch vína

Znalosť výroby nedestilovaných alkoholických nápojov je veľmi stará, siaha hlboko do  staroveku. Určite sa to začalo objavením euforizujúcich až opojných účinkov konzumácie neupravených skvasených ovocných štiav (v  našom ponímaní vín). Zmienky o tom pochádzajú z Mezopotámie, Egypta, Číny i Perzie. Už pred našim letopočtom aj starovekí Gréci poznali výrobu vína z hrozna. Už Hippokratés z Kósu (* 460 pred Kr. – † 380 pred Kr.) i Claudios Galénos známy ako Galén (*129 Pergamon – † 200 či 216 Rím) boli najznámejšími starovekými lekármi, ktorí opísali aj alkoholovú opojenosť. Gaius Plinius Secundus alebo Plínius Starší (*23 – † 24. 8. 79 Pompeje) bol rímsky spisovateľ,autor prírodopisnej encyklopédie nesúcej názov Naturalis Historiae.

Ing. Julius Forsthofer, PhD.

 

Tags: