16. 01. 10

Z dejín tokajského vinohradníctva a vinárstva

Začiatky pestovania viniča hroznorodého na zemplínskych podhoriach a tokajských vrchov nevieme presne určiť. Podľa Antona Szirmaya de Szirmu (1747-1812) sa víno v dnešnej tokajskej oblasti vyrábalo už pred príchodom staromaďarského etnika na územie historického Zemplína. Stále aktuálnejší je predpoklad, že vinohradníctvo na východnom Slovensku existovalo už od dôb rímskeho panstva v Panónii, t.j. od 3.stor. nášho letopočtu. Časť historikov túto zásluhu pripisuje Keltom (4.-1. storočie pr.n.l), niektorí ešte starším etnikám.

PhDr. Juraj Ždanský, CSc.

Tags:

10. 12. 09

Clube do vinho do porto de Bratislava

Tak znie po portugalský názov klubu, ktorý z iniciatívy Jeho Excelencie José Vieira Branco — veľvyslanca Portugalskej republiky na Slovensku — vznikol 14. októbra t.r. V sídle veľvyslanectva sa v tento deň

Tags:

06. 12. 09

Medzinárodné konkurzy vín v Bratislave v spomienkach riaditeľa

Trendy v spotrebe hroznového vína vo svete zaznamenávajú posun k výrobe vysokokvalitných vín a k ich spoločenskej a kultúrnej konzumácií. To si vyžaduje eliminovať nepriaznivé pestovateľské podmienky pre vinič hroznorodý i neodborné zásahy do výroby vína. Profesionálny degustátor vždy zistí príčiny zníženej kvality vína. Na to mu slúžia zmyslové orgány spôsobilé vnímať rozličné podnety, teda organolepticky zhodnotiť kvalitu aj z hľadiska spotrebiteľskej požiadavky. Vždy je to však subjektívne posúdenie vône, chuti, farby, čírosti, celkového dojmu z organoleptiky, s preferovaním ukazovateľa kvality podľa osobných alebo regionálnych zvyklostí. Na objektívne posúdenie kvality vína musí mať degustátor kompetný chemický rozbor z akreditovaného laboratória.

Prof. Ing. Alojz Vereš, DrSc.

Tags: