24. 10. 16

Opustil nás Ing. Gašpar Vanek, CSc.

V krásném interiéru moderní architektury františkánského kostela v Karlově Vsi v Bratislavě jsme se 29. července rozloučili s kolegou, přítelem, významným vědcem, ilustrátorem a moudrým učitelem Ing. Gašparem Vanekem CSc. Vinařská a vědecká komunita na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku v Gašparovi ztrácí nejen přítele, ale i obrovský zdroj znalostí a zkušeností.

Dr. Ing. Milan Hluchý, předseda spolku Ekovín

Tags:

22. 10. 16

Slovenské sekty opäť medzi elitou

Až štyri sekty z portfólia spoločnosti Hubert J.E. si domov priniesli strieborné medaily z 13. ročníka z medzinárodnej vinárskej súťaže AWC Vienna – najväčšej oficiálne uznanej súťaže vín na svete. Víťazné sekty Hubert L´Original Brut a Rosé, Hubert Cabernet Sauvignon Blanc de Noir a Hubert de Luxe Rosé dosiahli mimoriadny úspech a ukázali vysokú úroveň kvality slovenských šumivých vín aj na súťažnej pôde v zahraničí.

Tags:

20. 10. 16

Úspešné pokračovanie súťaže Víno Terra Wag

Vo štvrtok 8. septembra 2016 sa v obradnej sieni na Mestskom úrade v Šali konal druhý ročník súťaže Víno Terra Wag. Degustátori v štyroch komisiách zhodnotili viac než 200 vzoriek vín.

Tags:

15. 10. 16

V Paríži ocenili knihu Pavla Dinku Skalické búdy

Medzinárodná organizácia pre vinohradníctvo a vinárstvo v Paríži (OIV), združujúca 46 štátov, ktoré pokrývajú 85 percent produkcie svetového vína, vyhlasuje každoročne (už od roku 1930) súťaž o najlepšiu knihu o vinohradníctve a víne na svete pod názvom Prix de l´ OIV. Mezinárodná porota (Jury des Prix) udeľuje spravidla v desiatich kategóriách (napríklad enológia, história, ekonomika, vedecké publikácie, vinárske regióny atď.) po jednej cene a jednom čestnom uznaní. Do ročníka 2015 prišiel rekordný počet kníh z 27 krajín, porota vybrala do užšej nominácie 40 publikácií. Z nich potom na svojom záverečnom zasadnutí v Paríži dňa 6. júla 2016 rozhodla o udelení cien a čestných uznaní.

Tags:

13. 10. 16

Ročník 2016 v Rakúsku – vinári dúfajú v suchú a priaznivú jeseň

Rakúski vinohradníci vzhľadom na ničivé škody spôsobené jarnými mrazmi očakávajú v roku 2016 nízku úrodu hrozna – v čase oberačiek poskytol v auguste t.r. takéto vyjadrenie Johannes Schmuckenschlager, prezident Austrian Viticultural Association (rakúska asociácia vinohradníkov).

Tags:

11. 08. 16

Za Ing. Antonom Valachovičom, CSc

Smutná správa o náhlom odchode Ing. Antona Valachoviča, CSc. sa len ťažko predierala do vedomia jeho blízkych, priateľov a známych (narodil sa 6. septembra 1939 v Gbeloch,  okres Skalica). Nebolo ľahké prijať ju ako realitu. Prinútila však vrátiť sa v spomienkach ku chvíľam strávených v jeho spoločnosti. 

Česť tvojej pamiatke, Tonko.

Tags:

25. 07. 16

Blahoželáme Ing. Onrejovi Cellengovi

V máji oslávil 60-tku náš dlhoročný kolega, výrobný riaditeľ, technológ, Ing. Ondrej Celleng, zo spoločnosti  MOVINO, Veľký Krtíš. Vo svojom pracovnom živote dosiahol významné profesné pozície, ale nie je mojou snahou, menovať ich. To urobia iní. 

Bea Hrušková

Tags:

14. 05. 16

Škody spôsobené jarnými mrazmi

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, v súvislosti so škodami spôsobenými jarnými mrazmi v 17. týždni t.r., vydal 2. mája tlačovú správu. 

Tags:

20. 02. 16

Ocenené vína na Danubius Gastro

Na 23. medzinárodnom veľtrhu Danubius Gastro, Exposhop a Gastropack, konajúceho posledné štyri januárové dni t.r., pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ďalších odborných partnerov, sa prezentovala ucelená ponuka pre gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch a ďalšie oblasti.

-zš-
Foto Zdenka Šuranská

Tags:

15. 02. 16

V Modre sa stretli spisovatelia s vinármi

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa v Modre – hlavnom meste vína– konali viaceré celoštátne podujatia. Patrilo medzi ne aj slávnostné zasadnutie Predsedníctva Spolku slovenských spisovateľov (SSS). Rokovanie viedol jej predseda Miroslav Bielik. Medzi prítomnými bol aj poslanec Jozef Mikloško.

MATIK Modra
Foto František Mach

Tags: