28. 05. 19

Vy sa pýtate, laboratórium odpovedá

2. časť

Z hľadiska senzorického hodnotenia vína je veľmi dôležitá jeho iskrivosť, čistota a čírosť. Tieto parametre sú primárne dôležité pre konzumentov, pretože si ich priamo spájajú s kvalitou vína, pričom ide o priamy prvotný kontakt s vínom.

Tags:

27. 04. 14

Je to víno „bretty“?

Stodola, spotený kôň, postroj, spálený plast, vlhká koža. To všetko sa používa na opis živočíšnej arómy vo vínach označovaných „bretty“. Spomenuté, nie príliš poetické vône, sú arómy prchavých fenolových zlúčenín, ktoré pri vhodných podmienkach produkujú kvasinky rodu Brettanomyces. Vo vínach s „bretty“ charakterom sa menia aromatické i chuťové vlastnosti, stúpajú rôzne zápachy a ovocná vôňa prudko klesá. Nie každé víno obsahujúce živočíšne tóny však musí byť zároveň kontaminované kvasinkou Brettanomyces.

Katarína Furdíková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava

Foto archív autorky

Tags:

08. 03. 13

Kvalita hrozn? pro v?robu b?l?ch v?n a vysok? obsah alkoholu

Doc. Ing. Pavel Pavlou?ek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brn?, Zahradnick? fakulta

Such? nebo sladk?? Takovou ot?zku si klade mnoho v?robc? v?na a spot?ebitel?, kdy? uva?uje nad term?nem sklizn?, technologi? a kvalitou b?l?ch v?n. Po?as? posledn?ch n?kolika ro?n?k? v?razn? p?eje kvalit? ?erven?ch v?n. U b?l?ch v?n je tomu v?ak pr?v? naopak. Vysok? cukernatost nemus? b?t znakem kvality u hrozn? b?l?ch odr?d, ale m??e b?t ?asto v?razn?m probl?mem. V ro?n?c?ch 2009, 2011 a 2012, m?ly hrozny velmi vysokou cukernatost, ale nebyly zcela zral? po str?nce aromatick?ch l?tek. Velmi slune?n?, tepl? po?as? a ?ast? periody sucha, jsou p??zniv? pro plynul? n?r?st cukernatosti. Obsah a kvalita aromatick?ch l?tek v bobul?ch se v?ak nevyv?j? p??mo ?m?rn? cukernatosti. Hrozny byly aromaticky bu? p?ezr?l? nebo nedozr?l?, s v?razn?mi ?chlorofylov?mi? t?ny.


(more…)

Tags:

18. 01. 11

Stanovenie aromatických zlúčenín

II. časť
Ing. Jana Lakatošová, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV Bratislava

Tags:

17. 01. 11

Minimalizácia biogénnych amínov vo víne

RNDr. Jarmila Laštincová, PhD., Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava

Odbor vinohradníctva a vinárstva Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) dostal na posúdenie návrh rezolúcie CST/08/369 medzinárodnej organizácie pre vinič a víno OIV, o ktorej sa rokovalo na zasadnutí v Paríži v októbri t.r. Generálne zhromaždenie posudzovalo pozmeň

Tags:

23. 11. 10

Riziko oxidácie sa podceň

Revolúcia v procese riadenia prestupu kyslíka!
Najnovšie štúdie hovoria: Zátky nemajú vplyv na oxidáciu vína v prvých mesiacoch po nafľašovaní.
Existujú tu ešte ďalšie, dôležitejšie faktory.

Tags: