01. 09. 17

Obsahovo bohatá knižka – nielen sprievodca slovenskými vínami

V  týchto dňoch obohatí knižné pulty ďalšia publikácia určená pre pestovateľov hrozna, vinárov, somelierov, obchodníkov s vínom a samozrejme, aj pre milovníkov vína. Pochádza z pera známeho enológa, someliera a publicistu, člena redakčnej rady časopisu Vinič a víno Ing. Vladimíra Hronského, ktorý sa svojou autorskou aktivitou zapísal do povedomia odbornej i laickej verejnosti. V rozhovore nám dovolil nazrieť do jeho tvorivej dielne, do motivácie, zámerov, ale predovšetkým do získaných skúseností, ktoré si nenecháva pre seba, ale štedro sa vie o všetky podeliť.

Tags:

01. 07. 17

Mladá generácia na prahu moderného vinárstva

Rozhovor s riaditeľkou Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre Ing. Monikou Kisovou.

Máloktorá škola na Slovensku sa môže hrdiť nielen svojou bohatou históriou – zaznamenáva vyše 130 rokov svojej existencie – ale aj úspešnými pedagogickými aktivitami, a to od samého začiatku svojho vzniku. Tieto aktivity vyústili do výchovy celých generácií u návaných znalcov v oblasti vinohradníctva a vinárstva, ktorí rozhodnou mierou prispeli k  jej súčasnej úrovni. Reč je o  Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre, ktorá pred otvorením brány nového školského roka zaznamenáva zmenu vo svojom riadení. Zodpovednosť za chod školy vo funkcii riaditeľky preberá Ing. Monika Kisová, ktorú sme pri tejto príležitosti požiadali o rozhovor.

Tags:

01. 05. 17

100 bodov pre víno

„Prosím, zoraďte mi vína označené A, B, až E, od najlepšieho smerom nadol. Šampiónom súťaže sa stane víno s najmenším počtom bodov, lebo to je súčasne aj poradie“. Hovorí profesor. Adrenalín je vybičovaný atmosférou tak, že by sa dal krájať. Napätie stúpa a zainteresovaním búcha srdce, až ho cítiť v hrdle. Na veľkom stojane je nakreslená tabuľka, celkom ako z EXCEL-u. Vybraní arbitri superf nále (rozstrelu), zväčša predsedovia komisií, odovzdávajú profesorovi lístky so svojim poradím. Tiež sú napätí, minimálne kvôli tomu, či sa traf li do konečného poradia. Poradia, ktoré rozhodne o tom, kto bude na rok kráľom. Malým majstrom Slovenska, či šampiónom, ak chcete.

Tags:

02. 03. 17

Spoločne sa podieľajme na tvorbe zákonov

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) od zjednotenia vinohradníckej a vinárskej samosprávy, aktívne pomáha riešiť
problémy svojich členov. Ťažiskové témy pritom spadajú predovšetkým do oblasti legislatívy, čo si vyžaduje neustále sledovanie aktuálnych zmien nariadení a ich pripomienkovanie tak, aby vyhovovali každodennej praxi vinohradníkov a vinárov.
Aké hlavné témy riešil zväz so svojimi členmi v priebehu tohto roka a s akými výsledkami, sme sa spýtali výkonnej riaditeľky
Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Ing. Jaroslavy Pátkovej, PhD.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags:

01. 01. 17

Stimulujúce podmienky vytvorme vlastnou iniciatívou

Tradičnú vinársku otázku: Aký bude ten nasledujúci rok? – si teraz položme trochu ináč. Nepýtajme sa, či budú jarné mrazy, dostatok vlahy a jesenného slnka, ale čo nás čaká v podobe nových legislatívnych úprav, zákonov a nariadení, či už tých našich, alebo bruselských. Nemalo by to tak byť, ale je to tak. O úspechu či neúspechu vinohradníka a vinára rozhoduje v nemalej (zatiaľ snáď nie rozhodujúcej) miere to, čo mu nadelí politická vrchnosť, namiesto toho, aby tým jediným bola jeho vlastná hlava a pracovitosť, spoločne s troškou božieho požehnania, ktoré sa mu postará, aby napršalo vtedy keď má a slnka zasvietilo toľko, čo je treba.

Tags:

01. 09. 16

Agra poisťovňa – garantuje spokojnosť svojim klientom

Už takmer jednu desiatku rokov poskytuje na Slovensku služby vinohradníkom a vinárom inštitúcia, ktorá dobre pozná a rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby, priamo závislej od klimatických podmienok počas celého vegetačného obdobia – Agra poisťovňa. Zabezpečuje finančnú stabilitu pestovateľov poľnohospodárskych plodín, teda aj hrozna, ktorých často ohrozujú nepredvídané udalosti spôsobené nepriazňou počasia, s následnými škodami na porastoch a úrode. O tom, že je Agra poisťovňa úspešne zafixovaná v povedomí pestovateľov viniča, svedčí narastajúca klientska základňa, ale predovšetkým spokojnosť stálych zákazníkov, oceňujúcich výhody finančného zabezpečenia v jednej z najväčších špecializovaných poisťovní v strednej Európe, majúcej v tejto oblasti takmer 70-ročnú tradíciu. Patrí k nim aj úspešný vinohradník a vinár Alojz Masaryk, majiteľ spoločnosti VÍNO – MASARYK, s.r.o. (na obr. s riaditeľom Agra poisťovne, Ing. Daliborom Bánom), ktorý nám v rozhovore zhodnotil doterajšiu spoluprácu s Agra poisťovňou. 

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Foto Agra poisťovňa

Tags:

01. 07. 16

Spojiť umenie výroby dobrého vína s jeho úspešnou prezentáciou – znamená úspech

Pohľad Štefana Ailera nielen na vinárstvo a somelierstvo 

Knižné pulty sú v týchto dňoch bohatšie o ďalšiu knižnú publikáciu, ktorá dopĺňa mozaiku hodnotných informácii o vinárstve a víne, v nerozlučnej symbióze so somelierstvom. Kniha, ktorá nemá len konštatačnú hodnotu, ale je široko spektrálnym pohľadom erudovaného odborníka na danú problematiku, pochádza z pera Ing. Štefana Ailera, PhD. – enológa, pedagóga, publicistu, propagátora vína, degustátora, člena redakčnej rady časopisu Viniča víno. Pri príležitosti uvedenia diela do povedomia čitateľov, sme požiadali autora o rozhovor. Rozhodli sme sa ho orientovať nielen na tému týkajúcej sa obsahu a významu novej knižnej publikácie, ale pri zaradení rozhovoru do kategórie úvodníkov nášho časopisu, ho orientovať aj na aktuálny pohľad na súčasné dianie v odbore vinohradníctva a vinárstva.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags:

01. 05. 16

Agra poisťovňa – pilier v inovácii pri poistení poľnohospodárov

Poľnohospodárske podniky často ohrozujú nepredvídané udalosti spôsobené nepriazňou počasia, s následnými škodami na porastoch a stratami na úrode. Výnimkou nebola ani tohtoročná jar, s výskytmi mimoriadnych mrazov. Finančnú stabilitu pri týchto negatívnych zásahoch prírody zabezpečuje producentom inštitúcia, ktorá dobre pozná a rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby, priamo závislej od pôdno-klimatických podmienok počas celého vegetačného obdobia. Už viac ako osem rokov je v tejto oblasti aj v povedomí vinohradníkov a ovocinárov na Slovensku úspešne zafixovaná Agra poisťovňa – s takmer 70. ročnou tradíciou a skúsenosťami materskej inštitúcie, jednej z najväčšej špecializovanej poisťovni v  Európe. O poskytovaných službách, ktoré každoročne obohacuje o novinky na slovenskom poľnohospodársko-poistnom trhu, sme sa rozprávali s jej riaditeľom Ing. Daliborom Bánom.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Foto Agra poisťovňa

Tags:

01. 03. 16

Chýr o našich vínach putuje do sveta

Sprievodca vínami Slovenska v angličtine

Knižná publikácia známeho enológa, someliera a publicistu, člena redakčnej rady časopisu Vinič a víno Ing. Vladimíra Hronského „Sprievodca vínami Slovenska“, sa dostala do rúk čitateľom na jar v roku 2014. Odborníci, ale najmä priaznivci vín z domácej produkcie, mimoriadne ocenili zámer, nevšedným, ale pritom pútavým spôsobom dozvedieť sa čo najviac o slovenských vínach, vinároch, vinohradníctve, degustácii a kultúre vína v gastronómii. V týchto dňoch kniha vychádza v novej podobe – v anglickej verzii. Pri tejto príležitosti sme požiadali jej autora o rozhovor na aktuálnu tému – o zámeroch a cieľoch pri práci na publikácii.

Za rozhovor ďakuje Zdenka Šuranská

Tags:

01. 01. 16

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska očakávajú nové úlohy

Defilé najlepších
Do profesionálneho života slovenských vinohradníkov a vinárov vniesol minulý rok viacero zmien, ktorých účinnosť sa premieta do  nadchádzajúcich dní. O  krátku bilanciu uplynulého obdobia, ale aj o priblíženie úloh pripravených na úspešnú realizáciu, sme požiadali Ing. Jaroslavu Kaňuchovú Pátkovú, PhD., výkonnú riaditeľku Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská
Foto Katarína Furdíková

Tags: