10. 07. 18

Nová výzva, alebo patogén, o ktorom je dobré vedieť

Na úvod by som chcel vysloviť uznanie všetkým vinohradníkom a vinárom pôsobiacim vo Vinohradníckej oblasti Tokaj za zveľaďovanie prekrásnej krajiny, ktorá ma čakala pri návšteve tejto historicky významnej vinohradníckej oblasti Slovenska. Od mojej poslednej návštevy sa tu veľa zmenilo. Vinohrady z rovín sa znova vrátili späť na kopce, aby slúžili nielen na výrobu prírodne sladkých vín, ale aby dotvárali nádhernú krajinu pre potešenie očí a duše nielen domácich, ale aj prichádzajúcich turistov. Ešte je potrebné umocniť spojenie domácej gastronómie a slovenskej pohostinnosti a produkcia vína je predaná priamo „z dvora“. Som presvedčený, že Tokaj si zaslúži väčšiu pozornosť či od domácich milovníkov vína, alebo od zahraničných objavovateľov nových vinohradníckych oblastí.

Tags:

08. 07. 18

Sexuálne feromóny – očakávania versus realita

V poľnohospodárstve, možno častejšie než v iných sektoroch ľudskej činnosti, nachádzame periodicky sa opakujúce myšlienky „konečného riešenia“ vzniknutého biologického problému, pričom zabúdame na fakt, že s prírodou sa nehodno pretláčať,…vždy zostaneme porazení! Markantné je to predovšetkým pri vývoji metód a prostriedkov na ochranu poľnohospodárskych kultúr, kde po istom čase (zhruba po 20-tich rokoch) konštatujeme zníženú účinnosť, resp. neúčinnosť našich najnovších riešení fytosanitárnych problémov. Mám na mysli vývoj fungicídov, insekticídov, akaricídov, herbicídov, a to s prívlastkom eko-, bio-, či syntetická agrochémia, ako aj metód ochrany (nasadenie predátorov, parazitov, sterilných prípadne geneticky modifikovaných jedincov,…etc.) Nie je tomu inak, ani v prípade použitia syntetických sexuálnych feromónov, či už ako prostriedku na monitorovanie vývoja škodcu na časovej osi (signalizácia ochrany podľa feromónových lapákov), alebo ako prostriedku ochrany (metóda mätenia).

Tags:

10. 03. 18

Sercadis- vždy o krok pred múčnatkou

Vážení vinohradníci, vinári, priatelia, dovoľte mi, aby som sa vám predovšetkým poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú ste v roku 2017 vložili do prípravku Sercadis®. Málokedy sa stáva, že prípravok hneď v prvom roku jeho zavedenia na trh, dokáže osloviť väčšinu pestovateľov viniča na Slovensku. Dúfam že tí, ktorí ste ho aplikovali, ste s ním boli spokojní a zaradíte ho do systému ochrany viniča aj v roku 2018. Veľmi ťažké je predvídať, aký pestovateľský ročník nás čaká. Isté je však to, že doteraz (v čase písania tohto článku) sa zima na Slovensku veľmi neukázala.  Znamená to, že múčnatka v našich vinohradoch nerušene prežíva v miernom zimnom období a len čaká na vhodné klimatické podmienky, aby mohla v plnom rozsahu zaútočiť. Dovolím si povedať, že táto situácia nie je ničím nová a výnimočným. Veď sa opakuje takmer každý rok.

Tags:

10. 03. 18

Rojení chroustů a škodlivost ponrav v roku 2018

Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha) způsobuje na révě vinné hospodářsky významné škody jako ponrava, ovšem v některých letech jsou to také dospělci ve formě úživného žíru. Jako příklad uvádíme rok 1969, kdy při rojení chroustů úživným žírem byly poškozené kultury vinohradu v okrese Nitra a lokální škody způsobily také ponravy v okrese Košice.

Tags:

07. 03. 18

Ochrana proti šedé hnilobě hroznů začína již před kvetením

Moderní vinohradnictví směřuje ke  stále častějšímu zapojování ekologických postupů do ošetřování vinic. Ekologický přístup se nejvýrazněji projevuje v ochraně proti houbovým chorobám. Většinou jde o kombinace přímé fungicidní ochrany, ekologické ochrany a nepřímé ochrany. Aby mohla být ochrana proti houbovým chorobám ekologická a ekonomická, je třeba znát všechny zásadní zákonitosti, týkající se houbových patogenů.

Tags:

08. 01. 18

ZEOLIT – prírodne riešenie harmonizácie pôdnej vlahy

V čase prekvitajúcej rímskej civilizácie si jeden z najvýznamnejších Rimanov povšimol, že dokonalé riešenia treba hľadať v prírode, nakoľko to, čo vytvára človek, sa ani zďaleka neblíži k dokonalosti. Marcus Tulius Cicero, štátnik, filozof, humanista a nezabudnuteľný rečník, nám tento postreh zanechal vo filozofickom spise Cato Maior de senectute (44 pr.n.l.). Už po stáročia obdivujeme krásu predmetov a stavieb, ktoré vytvorili ľudia v časoch Rímskeho impéria, harmóniou tvarov zachovaných diel sa inšpirujú celé generácie umelcov, architektov, dizajnérov a technické riešenia inovatívnych myšlienok, objavy a vynálezy tých dôb považujeme za dokonalé. To, čo Cicero pred viac než 2000 rokmi považoval za NEDOKONALÉ, hodnotí naša civilizácia, dnes opájaná technickou a technologickou vyspelosťou, za prejav dokonalosti. Ide o našu neschopnosť porovnávať, neschopnosť vidieť veci vo vzájomných súvislostiach, jeto uhol pohľadu či nedostatočného nadhľadu, alebo ide o stále platnú historickú pravdu, že rozum nás klame častejšie než príroda?

Tags:

29. 07. 17

Keď je pyrazínov veľa

Je krásny slnečný deň. Všetko je pripravené. Veľkokapacitné debne sú čisté ako nové, rovnako ako vedrá. Nožnice sú poctivo opláchnuté prúdom vody z  predchádzajúceho dňa zberu. Traktory vrčia a brigádnici – oberači – sa po rannej cigaretokáve stavajú na riadky.

Tags:

09. 05. 17

Karanténne a invazívne druhy – akútna hrozba pre slovenské vinohrady

IV. časť

Vzpomínam na krajinu:
…a v louce zpěv svůj zvedá
jen cikáda, mých rytmů
nápověda

Zamilovaný básnik František Hrubín vo svojej básnickej zbierke Zpívano z dálky (1933) snívajúc o žene v kontexte prírodného šerosvitu, vníma zvuk cikád ako niečo poetické, ako partitúru milostných citov (báseň Hvězdo závistivá). Vinohradník pri stridulácii cikád vo svojej vinici určite nebude myslieť na témy ľúbostné, city a ducha povznášajúce, ale skôr ho zachváti panika. V článku sa budem venovať bakterii Xylella fastidiosa zodpovednej za Pierceho chorobu viniča a úspešnému šíriteľovi tejto nákazy – cikádam.

Tags:

07. 05. 17

Účinná ochrana proti houbovým chorobám

Ve vztahu ke každé z houbových chorob je třeba znát podmínky pro její šíření, specifické informace k citlivosti k danému patogenu a možnosti prognózy dané choroby.

Tags:

10. 04. 17

Ochranársky kalendár

Schéma celoročnej ochrany viniča na rok 2017

Tags: