05. 09. 18

Odolnost k houbovým chorobám u PIWI odrůd a možnosti ochrany

PIWI odrůdy v dnešním vinohradnictví nepatří mezi opomíjené a zatracované hybridy a rezistenty, ale staly se běžnou součástí moderního vinohradnictví. Dokonce i v tomto směru konzervativní země, se zabývají šlechtěním PIWI odrůd. Také moderní genetika má velký vliv na objasnění zákonitostí rezistence k houbovým chorobám u PIWI odrůd. Informace o genech rezistence a mechanismech rezistence umožňují využití ekologické a maximálně efektivní ochrany proti houbovým chorobám. Z pohledu praktického vinohradnictví je nejdůležitější zajištění trvalé rezistence a omezení agresivních ras patogenů.

Tags:

10. 07. 18

Nová výzva, alebo patogén, o ktorom je dobré vedieť

Na úvod by som chcel vysloviť uznanie všetkým vinohradníkom a vinárom pôsobiacim vo Vinohradníckej oblasti Tokaj za zveľaďovanie prekrásnej krajiny, ktorá ma čakala pri návšteve tejto historicky významnej vinohradníckej oblasti Slovenska. Od mojej poslednej návštevy sa tu veľa zmenilo. Vinohrady z rovín sa znova vrátili späť na kopce, aby slúžili nielen na výrobu prírodne sladkých vín, ale aby dotvárali nádhernú krajinu pre potešenie očí a duše nielen domácich, ale aj prichádzajúcich turistov. Ešte je potrebné umocniť spojenie domácej gastronómie a slovenskej pohostinnosti a produkcia vína je predaná priamo „z dvora“. Som presvedčený, že Tokaj si zaslúži väčšiu pozornosť či od domácich milovníkov vína, alebo od zahraničných objavovateľov nových vinohradníckych oblastí.

Tags:

08. 07. 18

Sexuálne feromóny – očakávania versus realita

V poľnohospodárstve, možno častejšie než v iných sektoroch ľudskej činnosti, nachádzame periodicky sa opakujúce myšlienky „konečného riešenia“ vzniknutého biologického problému, pričom zabúdame na fakt, že s prírodou sa nehodno pretláčať,…vždy zostaneme porazení! Markantné je to predovšetkým pri vývoji metód a prostriedkov na ochranu poľnohospodárskych kultúr, kde po istom čase (zhruba po 20-tich rokoch) konštatujeme zníženú účinnosť, resp. neúčinnosť našich najnovších riešení fytosanitárnych problémov. Mám na mysli vývoj fungicídov, insekticídov, akaricídov, herbicídov, a to s prívlastkom eko-, bio-, či syntetická agrochémia, ako aj metód ochrany (nasadenie predátorov, parazitov, sterilných prípadne geneticky modifikovaných jedincov,…etc.) Nie je tomu inak, ani v prípade použitia syntetických sexuálnych feromónov, či už ako prostriedku na monitorovanie vývoja škodcu na časovej osi (signalizácia ochrany podľa feromónových lapákov), alebo ako prostriedku ochrany (metóda mätenia).

Tags:

14. 05. 18

Rezistence houbových patogenů révy vinné k fungicidům

Hlavními houbovými patogeny révy vinné, u kterých hrozí riziko vývoje a vzniku rezistence k fungicidům, jsou: padlí révy (Erysiphe nector – střední riziko), plíseň révy (Plasmopara viticola – vysoké riziko) a šedá hniloba hroznů révy (Botryotinia fuckeliana – vysoké riziko). Ošetření fungicidy je primárním nástrojem regulace houbových patogenů révy vinné a i přes pravidelně prováděnou chemickou ochranu dochází každoročně v některých výsadbách k selhání chemické ochrany. Neuspokojivé výsledky aplikovaných ochranných opatření mohou být způsobeny celou řadou faktorů.

Tags:

10. 05. 18

Buďme pripravení na „ostrý zásah“ proti peronospóre

Ochrana viniča proti hospodársky najvýznamnejším chorobám (peronospóra, múčnatka, botrytída) ako už vieme, nezačína aplikáciou chemických prípravkov. Už pred založením vinohradu musíme mať na zreteli, že je veľmi dôležitý aj správny výber pestovateľskej polohy, odrody, spôsob vedenia, orientácia riadkov a v nasledujúcich rokoch kvalitné obrábanie a vykonanie zelených prác. Ale aj napriek obozretnému výberu pestovateľského stanovišťa a vysoko odborne urobených kvalitných agrotechnických zásahov, sa len po niekoľkých rokoch po výsadbe ukáže, či bolo naše rozhodnutie správne. Na vymenované choroby má každá lokalita, poloha, spôsob pestovania a odroda rôznu citlivosť.

Tags:

06. 05. 18

Padlí révy, nebezpečná houbová choroba posledních ročníků

Poslední suché a teplé ročníky vytváří příznivé podmínky pro rozvoj padlí révy. Z tohoto pohledu je proto třeba věnovat pozornost znalostem o padlí, metodám prognózy a přímé i nepřímé ochrany.

Tags:

10. 03. 18

Sercadis- vždy o krok pred múčnatkou

Vážení vinohradníci, vinári, priatelia, dovoľte mi, aby som sa vám predovšetkým poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú ste v roku 2017 vložili do prípravku Sercadis®. Málokedy sa stáva, že prípravok hneď v prvom roku jeho zavedenia na trh, dokáže osloviť väčšinu pestovateľov viniča na Slovensku. Dúfam že tí, ktorí ste ho aplikovali, ste s ním boli spokojní a zaradíte ho do systému ochrany viniča aj v roku 2018. Veľmi ťažké je predvídať, aký pestovateľský ročník nás čaká. Isté je však to, že doteraz (v čase písania tohto článku) sa zima na Slovensku veľmi neukázala.  Znamená to, že múčnatka v našich vinohradoch nerušene prežíva v miernom zimnom období a len čaká na vhodné klimatické podmienky, aby mohla v plnom rozsahu zaútočiť. Dovolím si povedať, že táto situácia nie je ničím nová a výnimočným. Veď sa opakuje takmer každý rok.

Tags:

10. 03. 18

Rojení chroustů a škodlivost ponrav v roku 2018

Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha) způsobuje na révě vinné hospodářsky významné škody jako ponrava, ovšem v některých letech jsou to také dospělci ve formě úživného žíru. Jako příklad uvádíme rok 1969, kdy při rojení chroustů úživným žírem byly poškozené kultury vinohradu v okrese Nitra a lokální škody způsobily také ponravy v okrese Košice.

Tags:

07. 03. 18

Ochrana proti šedé hnilobě hroznů začína již před kvetením

Moderní vinohradnictví směřuje ke  stále častějšímu zapojování ekologických postupů do ošetřování vinic. Ekologický přístup se nejvýrazněji projevuje v ochraně proti houbovým chorobám. Většinou jde o kombinace přímé fungicidní ochrany, ekologické ochrany a nepřímé ochrany. Aby mohla být ochrana proti houbovým chorobám ekologická a ekonomická, je třeba znát všechny zásadní zákonitosti, týkající se houbových patogenů.

Tags:

08. 01. 18

ZEOLIT – prírodne riešenie harmonizácie pôdnej vlahy

V čase prekvitajúcej rímskej civilizácie si jeden z najvýznamnejších Rimanov povšimol, že dokonalé riešenia treba hľadať v prírode, nakoľko to, čo vytvára človek, sa ani zďaleka neblíži k dokonalosti. Marcus Tulius Cicero, štátnik, filozof, humanista a nezabudnuteľný rečník, nám tento postreh zanechal vo filozofickom spise Cato Maior de senectute (44 pr.n.l.). Už po stáročia obdivujeme krásu predmetov a stavieb, ktoré vytvorili ľudia v časoch Rímskeho impéria, harmóniou tvarov zachovaných diel sa inšpirujú celé generácie umelcov, architektov, dizajnérov a technické riešenia inovatívnych myšlienok, objavy a vynálezy tých dôb považujeme za dokonalé. To, čo Cicero pred viac než 2000 rokmi považoval za NEDOKONALÉ, hodnotí naša civilizácia, dnes opájaná technickou a technologickou vyspelosťou, za prejav dokonalosti. Ide o našu neschopnosť porovnávať, neschopnosť vidieť veci vo vzájomných súvislostiach, jeto uhol pohľadu či nedostatočného nadhľadu, alebo ide o stále platnú historickú pravdu, že rozum nás klame častejšie než príroda?

Tags: