10. 02. 11

HORECA víno somelierov

Vína z pätnástich krajín sveta, medzi ktorými dominovali vína slovenskej proveniencie, sa prezentovalo na piatom ročníku medzinárodnej súťaže vín pre gastronómiu — HORECA víno somelierov 2010. Už tradične ju zorganizoval HORECA Magazin so spoločnosťou EnoVia, pri odbornej garancii Asociácie somelierov Slovenskej republiky (ASSR) a občianskeho združenia Víno zo Slovenska.

Tags:

02. 12. 10

Svätomartinsky košt

Tradícia Svätomartinského vína sa po stáročia vyvíjala svojbytným spôsobom, vychádzajúcim z koloritu Českých krajín, predovšetkým Moravy. Názov vína sa začal užívať už na dvore cisára Jozefa II, kedy sa na Sv. Martina končila vinárom pracujúcich u väčšiny sedliakov služba, víno bolo „vyčistené“ a bolo zvykom koštovať novú úrodu. Z iniciatívy Vinárskeho fondu ČR si víno s ochrannou značkou Svätomartinské, z vinárskych oblastí na druhom brehu rieky Moravy, postupne buduje novú tradíciu spätú s jesennou ochutnávkou. Slovenskej verejnosti sa s úspechom predstavilo po druhýkrát. Tentoraz v priestoroch bratislavskej Starej tržnice, na sviatok Svätého Martina, teda 11. 11. symbolicky o 11. hodine.

Zdenka Šuranská

Tags:

02. 11. 10

BioFach 2011 zaostrený na svetovú výživu

Od 16. do 19. februára 2011 sa veľtržné centrum v Norimbergu stane opäť najväčšou platformou bio odvetvia na svete. Na najznámejšom svetovom veľtrhu BioFach sa tak ako v tomto roku, opäť očakáva vyše 2500 vystavovateľov — producentov bio potravín, bio vína, bio kozmetiky, ale aj bio textilu — a takmer 44 000 odborných návštevníkov, aby si vymenili informácie o aktuálnych trendoch v oblasti bio produktov a prírodnej kozmetiky. Ako informovali novinárov na tlačovej besede v Budapešti zástupcovia veľtrhu (pre slovenské média účasť zabezpečila Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora), tento rok bude veľtrh zameraný na tému „svetová výživa“.

Tags:

17. 09. 10

Ako ďalej vo vinohradníctve a vinárstve

Na túto tému zameralo letný seminár občianske združenie Integrovanej produkcie hrozna na Slovensku — IPROVIN. V rámci projektu VINO ENVI, cezhraničnej spolupráce Českej a Slovenskej republiky, sa konal začiatkom augusta t.r. v Dvoroch nad Žitavou. Niesol sa v duchu ústredného motta „…súčasný boom používania umelých aditív vo vinárskom odvetví , posúva víno od prírodného k priemyselnému produktu“. Bohatá účasť členov OZ IPROVIN — v súčasnosti je ich v združení 78 — o aktuálne témy, ktorým sa v prednáškach venovali erudovaní odborníci z oboch strán rieky Moravy, ale aj plodná diskusia rozvíjajúca sa v interiéri, ale aj medzi viničovými krami, potvrdila záujem o budúcnosť nášho vinohradníctva a vinárstva. Najmä o jeho rozvoj od konvenčného k integrovanej produkcii a k ekologickému vinohradníctvu.

Tags:

20. 07. 10

Metódy analýzy vína

„Metódy analýzy vína“ bola ústredná téma seminára, ktorý začiatkom júna t.r. usporiadal v Piešťanoch Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV. Jeho garantom bola Ing. Jaroslava Kaň

Tags:

06. 04. 10

Súťaž o zlaté nožnice odštartovala novú etapu

Tak ako číslo jedenásť zakladá novú desiatku, aj rez viniča hroznorodého tvorí základ budúcej úrody hrozna a kvality vína. Táto vzácna symbióza mi vystupuje do popredia už aj preto, že som kontinuálny pozorovateľ úspešne sa rozvíjajúcej súťaže, zameranej na podstatný agronomický fenomén pestovania viniča.

Zdenka Šuranská

Tags:

01. 02. 10

ProWein — atlas vína

Na medzinárodnom veľtrhu ProWein 2010 sa v dň

Tags:

29. 01. 10

INTERVITIS INTERFRUKTA — globálne fórum inovácie

Obidva medzinárodné smerodajné veľtrhy — ProWein v DĂĽsseldorfe a INTERVITIS INTERFRUCTA v Stuttgarte — rozvíjajú svoju marketingovú spoluprácu pod mottom „To najlepšie z obchodu a techniky“ a po prvý raz sa konajú v termínoch tesne za sebou.

Tags:

27. 01. 10

Záujem o SIMEI narastá

Opäť sa potvrdilo, že medzinárodná výstava SIMEI, konajúca v talianskom Miláne, je svetovým lídrom v expozícii strojov, technológií, zariadení a produktov pre vinárstvo a na plnenie a balenie nápojov. V minulom roku sa konal v znamení ústrednej myšlienky “ Udržateľný rozvoj produkcie, pozornosť životnému prostrediu, bezpečnosť pre
spotrebiteľa“, čo organizátori považujú za nové úlohy a faktory pre úspech v podnikaní.

Tags:

21. 01. 10

Jubilejný Deň

V polovici septembra, dva mesiace pred sviatkom milovníkov vína, som sa na webovej stránke Malokarpatskej vínnej cesty dozvedel, že vstupenky na jubilejný X. ročník Dň

Tags: