01. 02. 10

ProWein — atlas vína

Na medzinárodnom veľtrhu ProWein 2010 sa v dň

Tags:

29. 01. 10

INTERVITIS INTERFRUKTA — globálne fórum inovácie

Obidva medzinárodné smerodajné veľtrhy — ProWein v DĂĽsseldorfe a INTERVITIS INTERFRUCTA v Stuttgarte — rozvíjajú svoju marketingovú spoluprácu pod mottom „To najlepšie z obchodu a techniky“ a po prvý raz sa konajú v termínoch tesne za sebou.

Tags:

27. 01. 10

Záujem o SIMEI narastá

Opäť sa potvrdilo, že medzinárodná výstava SIMEI, konajúca v talianskom Miláne, je svetovým lídrom v expozícii strojov, technológií, zariadení a produktov pre vinárstvo a na plnenie a balenie nápojov. V minulom roku sa konal v znamení ústrednej myšlienky “ Udržateľný rozvoj produkcie, pozornosť životnému prostrediu, bezpečnosť pre
spotrebiteľa“, čo organizátori považujú za nové úlohy a faktory pre úspech v podnikaní.

Tags:

21. 01. 10

Jubilejný Deň

V polovici septembra, dva mesiace pred sviatkom milovníkov vína, som sa na webovej stránke Malokarpatskej vínnej cesty dozvedel, že vstupenky na jubilejný X. ročník Dň

Tags:

02. 09. 09

Globalizácia v sektoroch vinohradníctva vinárstva: perspektívy a alternatívy

„Globalizácia v sektoroch vinohradníctva a vinárstva: perspektívy a alternatívy“ bola ústrednou témou 32. svetového kongresu viniča a vína, ktorý sa 29. júna — 3. júla t.r. konal v chorvatskom Zágrebe. Počas slávnostného otvorenia kongresu vystúpil s prejavom minister poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a rozvoja vidieka Chorvátskej republiky Božidar Pankretič (v súčasnosti už bývalý minister poľnohospodárstva, keďže 1. júla chorvátsky premiér Ivo Sanader podal neočakávane demisiu). Informácie o chorvátskom vinohradníckom a vinárskom sektore predstavil štátny tajomník ministerstva poľnohospodárstva Josip Kraljičkovič. Ako je už tradíciou, svetové vinárske a vinohradnícke štatistiky prezentoval generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno Federico Castellucci a následne prítomných privítal prezident OIV Peter Hayes, ktorému skončilo funkčné obdobie.

Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková
Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Tags: