29. 09. 19

Publikácia ocenená Zlatým kosákom

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná udelila titul Zlatý kosák Katedre chémie Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre za knižnú publikáciu autorov Štefan Poláček, Ján Tomáš, Vladimír Vietoris a Mária Lumnitzerová „Vinárstvo, somelierstvo a enogastronómia“, v súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2019 v Nitre.

Tags:

08. 04. 19

“Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia”

Keď sme pred desiatimi rokmi pripravovali Medzinárodné vinohradnícke a vinárske fórum, ako konferenciu pre všetkých, ktorí majú vzťah k viniču hroznorodému a vínu, chceli sme poskytnúť priestor na diskusiu a výmenu poznatkov odborníkov z praxe, aj vedecko výskumnej a pedagogickej komunite. Žiaľ, po niekoľkých rokoch sme museli tieto stretnutia ukončiť, zo známeho dôvodu – nedostatok financií.

Tags:

01. 02. 19

Historie Valtických vinných trhů – kniha ktorá zaujme

V nakladateľstve Baštan vyšla zaujímavá publikácia od autora Ing. Jána Otáhala, ktorého našim čitateľom nemusíme predstavovať. Je dlhoročným organizátorom a propagátorom tohto významného medzinárodného vinárskeho podujatia, na ktorom sa zúčastňujú aj slovenskí vinári a ich vína si z neho často odnášajú cenné kovy. Aj keď sa do našej redakcie kniha – Historie Valtických vinných trhů – dostala až v súčasnosti (vyšla v roku 2016 pri príležitosti 50 výročia konania Valtických vínnych trhov), zaujala nás a približujeme ju aj našim vinohradníkom a vinárom, v rozhovore s jej autorom.

Tags: