30. 10. 16

Diplomové práce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Ing. Katarína Furdíková, PhD., foto autor

Tags:

08. 10. 16

Štipendium má pomôcť zachovať tradíciu

Otvorenie nového školského roka sa slávnostne uskutočnilo aj na Strednej odbornej škole vinársko – ovocinárskej v Modre. Z asi stovky študentov zasadlo 26 do školských lavíc po prvý raz. Najlákavejší je odbor somelierstvo, ktorý obsahuje špecializované predmety z oblasti degustácie, prípravy a výroby vína. Piatich nádejných študentov školy odmenila spoločnosť Hubert J.E.  výrobca šumivých vín – takzvaným bublinkovým štipendiom.

-r- Foto Hubert J.E.

Tags:

13. 07. 10

Enologická tematika v diplomových prácach

Na oddelení Biochemickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončili inžinierske štúdium traja študenti, ktorých diplomové práce súviseli s enologickou tematikou. Ing. Jozef ň evcech obhájil prácu s názvom „ň túdium vplyvu autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae na senzorický profi l vína“, Ing. Adam Kučera sa venoval podobnej téme s názvom „Charakterizácia autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae a ich aplikácia do vinárskej praxe“. Tretím diplomantom bol Ing. Tomáš Augustovič, ktorý svoje štúdium zakončil prácou s názvom „Biokonverzia kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu“. Na priblíženie uvedených tém uvádzame abstrakty jednotlivých diplomových prác.

Tags:

09. 08. 09

Enologická tematika v diplomových prácach

Na oddelení Biochemickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončili inžinierske štúdium tri študentky, ktorých diplomové práce boli zamerané na enologickú tematiku.

Tags: