29. 03. 14

Agra poisťovňa – v znamení inovačných trendov a flexibility

Zabezpečiť finančnú stabilitu poľnohospodárskeho podniku, ktorú často ohrozujú nepredvídané udalosti spôsobené nepriazňou počasia a následnými škodami, umožňuje poistenie v inštitúcii, ktorá dobre pozná a rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby, priamo závislej od pôdno-klimatických podmienok počas celého vegetačného obdobia. Už šesť rokov je v tejto oblasti aj povedomí vinohradníkov a ovocinárov na Slovensku úspešne zafixovaná Agra poisťovňa, s viac ako 65. ročnou tradíciou a skúsenosťami materskej inštitúcie, patriacej k najväčšej špecializovanej poisťovni v strednej Európe. O poskytovaných službách, ktoré každoročne obohacuje o novinky, sme sa rozprávali s riaditeľom jej organizačnej zložky na Slovensku Ing. Daliborom Bánom.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags:

19. 08. 10

Agra poisťovň

Produkcia poľnohospodárskych plodín, priamo závislá od pôdno-klimatických podmienok, je počas celého vegetačného obdobia vystavená nemalým rizikám. Zabrániť nepredvídateľným a náhodným udalostiam, spôsobených nepriazň

Tags: