20. 07. 09

Rýchle stanovenie ťažkých kovov vo víne elektrochemickou metódou

Kadmium, olovo a meď sú dobre známe ťažké kovy, ktoré môžu byť pri vysokých dávkach toxické. Preto je veľmi dôležité sledovať ich obsah vo vinárskych produktoch. Obsah kovov v mušte je kópiou kovov nachádzajúcich sa v pôde, v ktorej sa hrozno dopestovalo. Bolo dokázané, že 21 — 50 % ťažkých kovov sa nachádza v stopke hrozna, 23 — 32 % v šupkách , 7 — 7,7 % v semenách a 18 — 38 % v dužine hrozna (1—2). Slovenské vína z pohľadu príslušnosti k vinohradníckemu regiónu (chránenému zemepisnému označeniu) a pôvodu hrozna (chránené označenie pôvodu) sú iné ako dovážané vína či už z EÚ alebo tretích krajín. Preto niektoré ťažké kovy (Cd, Cu, Cr, Sr, Ba, Ca, Mg, Rb and V) môžu byť tzv. markermi originality vína (3). Koncentrácia kadmia, olova a medi je často stanovovaná metódou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS), dobré výsledky však poskytuje aj elektrochemická metóda rozpúšťacej chronopotenciometrie (4). V tejto práci sme sa zamerali na stanovenie ťažkých kovov Cd, Pb a Cu metódou prietokovej coulometrie v mušte aj vo víne a výsledky sme porovnali.

J. Laštincová, 1 Ľ. Pospíšilová, 2 D. Kövérová1, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky Bratislava1, Mendelova zemedelská univerzita, Agronomická fakulta Brno2

Tags:

17. 07. 09

Predstavujeme malé rodinné vinárstva – Kvalita je už tradíciou

Spoločnosť Primavin s.r.o. bola založená v roku 2001. Pri jej vzniku stáli štyria štvrtinoví vlastníci. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia došlo v roku 2003 k odkúpeniu obchodných podielov dvoch spoločníkov. Primavin s.r.o. má odvtedy dvoch majiteľov, ktorými sú manželia Ing. Zoltán Dömény, PhD. a Ing. Anita Kovács. Sídlo aj prevádzka vinárstva sa nachádzajú vo Veľkom Mederi. Vo vinárstve sú okrem oboch konateľov zamestnaní traja stáli zamestnanci. V rozhovore s Anitou Kovács a Zoltánom Döménym predstavíme čitateľom aktivity, fi lozofi u a najmä vína tohto malého rodinného vinárstva.

Zhováral sa V. Hronský

Tags:

13. 07. 09

Dávno pestované odrody viniča — Sylvánske červené

Rodina Sylvánskych bola v strednej Európe, najmä v prvej polovici 20. storočia, veľmi rozšírená. Známe sú variety: Sylvánske zelené, Sylvánske červené a Sylvánske modré. Sylvánske zelené je súčasťou našich registrovaných odrôd a Sylvánske červené bolo do 6O. rokov minulého storočia zapísané v Listine registrovaných odrôd. Sylvánske modré sa aj v starých výsadbách vyskytovalo zriedkavo. V príspevku sa budeme venovať Sylvánskemu červenému.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora, Ing. Daniel Sekera, PhD.

Tags:

12. 07. 09

Národný salón vín Slovenskej republiky 2009

Stovka najlepších slovenských vín prišla 25. júna t.r. do cieľa. Začiatkom septembra vystrieda v esteticky upravených historických pivniciach Pezinského zámku úspešných reprezentantov zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska, víťazov vlaň

Tags:

10. 07. 09

X. VINAGORA

S podtitulem „kompas vín střední Evropy“ (Közép-Europa Bor-iranytĂĽje) se v červnu v maďarské ň oproni konala další soutěž sětového „grand slamu“ Vinofedu a OIV, desátý ročník maďarské Vinagory. Pořadatelem byla jako v předcházejících 18 letech (až do loň

Tags: