03. 01. 13

Na kruhovom objazde

Kone?ne som si dal do poriadku kni?nicu. Police na beletriu, police na dejiny a geografi u, police na encyklop?die a slovn?ky, zop?r pol?c na vedeck? a odborn? literat?ru. Dve z nich s? vyhraden? pre vini? a v?no. Poznatky star? aj tie nov?ie, s??asn?. Niektor? z nich mi u? vypad?vaj? z hlavy. Obrann? mechanizmus mozgu v?ak st?le funguje. Odumieraj? veci nepotrebn? a ukladaj? sa tie nov?, progres?vne. Po??ta?om ve?mi neholdujem. Hladk?m chrbty kni?iek a ob?as si niektor? z nich vytiahnem. Zalistujem a pam??ou sa vraciam o p?r desa?ro??, o p?r rokov sp??.

Fedor Mal?k

Tags:

02. 01. 13

??slo 1/2013 ro?n?k XIII. u? v predaji!

?asopis Vini? a v?no, ??slo 01/2013, ro?n?k XIII.

Tags: