13. 11. 12

Svatomartinsk? ko?t sa u? stal trad?ciou

U? po ?tvrt?kr?t, presne 11.11. o 11 hodine, na sviatok Sv?t?ho Martina, sa v Starej tr?nici v Bratislave na ?Svatomartinskom ko?te? za?ali plni? poh?re mlad?m v?nom od producentov z druh?ho brehu rieky Moravy. Otvorili sa br?ny ?Svatomartinsk?ho ko?tu?, nad ktor?m prevzal z??titu prim?tor hlavn?ho mesta Bratislavy Milan Vt??nik. Tento sviatok v?na, ktor? organizuje Vina?sk? fond ?eskej republiky, sa te?? ve?kej ob?ube nielen u n?s, ale aj vo viacer?ch ?esk?ch mest?ch.

Vina?sk? fond

Tags:

20. 05. 12

Kr?sne v?no z rotundy

Vyzna? sa z ?primn?ho vz?ahu a z l?sky ku kraju, ktor? je na?im domovom, k mestu, v ktorom ?ijeme, pracujeme a vychov?vame svoje deti a na cel? ?ivot sme sa stali jeho s??as?ou, vyzna? sa z obdivu k jeho kr?snym, historick?m dominant?m a z?kutiam, ??ri? jeho obraz a dobr? meno aj mimo hran?c mesta, a pritom zachova? odkazy predkov pre ?al?ie gener?cie ? mo?no viacer?mi sp?sobmi. Jeden z nev?edn?ch si zvolil zn?my slovensk? vin?r Alojz Masaryk. (more…)

Tags:

17. 10. 11

Aj šiesty ročník Národného salónu vín hýril krásou

Otvorenie nového, šiesteho ročníka Národného salónu vín Slovenskej republiky, ktorý spolu so stálou expozíciou slovenského vinohradníctva a vinárstva našiel svoj trvalý domov pod klenbami historických pivníc pezinského zámku, sa už tradične nieslo v znamení očakávania. Čo nové zo škály bielych, červených a ružových vín rôznych kategórií predstaví, čim prekvapí svojich priaznivcov, aké chute a vône ponúkne tentoraz sto reprezentantov z tvorivej dielne našich vinárov? Nebude sklamaním?

Tags:

26. 09. 11

Najlepšie slovenské vína V Národnom salóne vín SR

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku uskutočnil 26. — 27 júna t.r. šiesty ročník výberovej súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2011. Jej cieľom bolo vybrať 100 najlepších slovenských vín pre ročník 2011/2012 a predstaviť ich tak laickej, ako aj odbornej verejnosti.

Tags:

27. 03. 11

BEO WINE FAIR BELEHRAD

Všetko sa zomlelo pomerne rýchlo. Začiatkom februára, filtrujúc víno, mi prišla od Prof. Fedora Malíka ponuka — zúčastniť sa na Medzinárodnej výstave vín v Belehrade. V mojom ponímaní profesionálneho rastu sa možnosť spoznávať vína iných krajín neodmieta. A tak som 21. februára t.r., posilnený dvomi koň

Tags:

27. 03. 11

VITIS AUREA MODRA 2011

Renesančný meštiacky dom z prvej polovici 16. storočia v centre Modry sa po zreštaurovaní „obliekol€ť do  reprezentačného. Ako hotel Sebastián sa začiatkom marca t.r. stal dejiskom jedenásteho ročníka súťažnej degustácie vín VITIS AUREA Modra, jednej z nominačných súťaží na tohtoročný Národný salón vín SR. Jej organizátor Vincúr — Modranský spolok vinohradníkov a vinárov, na ň

Tags:

19. 02. 11

Zážitky z potuliek s chuťou vína

Začiatok XI. ročníka Dň

Tags:

15. 02. 11

Otvorené pivnice na Malokarpatskej vínnej ceste

V dň

Tags:

12. 12. 10

K 185. narodeninám zlatý sekt

Je výnimočné, ak deväť generácií spojí jedna značka. Dnes už 185 ročná víťazne kráča dejinami. „Toto šampanské je vynikajúce“, vyslovil kompliment pre sekt rodiny Hubertovcov v roku 1896 cisár František Jozef I. A to bol len začiatok dlhej a úspešnej cesty šumivého vína značky Hubert.

Zdenka Šuranská

Tags:

19. 10. 10

Dospela perzistencia silného ročníka 2009 do harmónie s celkovým dojmom z Národného salónu vín SR 2010?

Súťažná, neverejná časť Národného salónu vín Slovenskej republiky, sa v tomto roku konala začiatkom júna 2010. Výsledky „majstrovstiev Slovenska vo víne“ sú známe, slávnostné otvorenie nového ročníka salóna a oficiálne predstavenie sto najlepších vín odbornej i laickej verejnosti sa uskutočnilo siedmeho septembra. Víťazom i všetkým vinárom, ktorí prešli tvrdým sitom súťaže a stali sa tak novými či staronovými účastníkmi tejto výkladnej skrine slovenského vinárstva, je potrebné zablahoželať a neúspešným poďakovať za účasť a zaželať im novú motiváciu. Nominácie, či nenominácie do tejto inštitúcie, však aj  v tomto roku zanechávajú nielen trpkú príchuť v ústach, ale aj rozčarovanie v duši.

Tags: