28. 08. 18

Revolučné novinky pre nadchádzajúcu kampaň

Spoločnosť PROFIVIN s cieľom poskytovať dokonale služby vinárom, tak v oblasti poradenstva a servisu, ako aj ponukou širokého sortimentu výrobkov používaných pri produkcii vína, zdokonaľovaní procesu jeho výroby a techniky ošetrenia, intenzívne spolupracuje s medzinárodnými lídrami v oblasti enológie a biotechnológie. Jedným z nich je aj nadnárodná spoločnosť AEB Group. Na workshope, ktorý sa z iniciatívy oboch spoločností konal koncom mája tohto roku v JM Vinárstvo Doľany, mali vinári možnosť oboznámiť sa s viacerými revolučnými novinkami – výsledkami intenzívnej práce výskumných pracovísk a laboratórií, overených prepojením na výrobnú prax vo významných vinárskych krajinách. Workshop, pri bohatej účasti vinárov, viedol uznávaný enológ, konateľ fy PROFIVIN, Ing. Róbert Müller, ktorý súčasne zabezpečoval odborný preklad prednášaných tém

Tags:

15. 07. 18

V záujme najvyššej kvality vína

Už po tretíkrát zvolila spoločnosť O.K. SERVIS BioPro za dejisko vinárskeho seminára – konal sa 12. júna t. r. – vinárstvo Pivnica Radošina, obklopené vencom vinohradov. Zaujímavý program, ktorý pred nadchádzajúcou spracovateľskou sezónou spoločnosť pripravila, prilákal, tak ako už tradične, početnú zostavu vinárov. Privítal ich nový obchodný riaditeľ spoločnosti Ing. Vladimír Valenta. Vo svojom príhovore zdôraznil, že spoločnosť O.K. SERVIS BioPro, bude trvalo poskytovať najkvalitnejšie služby vinárom, a to nielen dodávaním produktov a technológie od renomovaných svetových firiem, ale tiež odborným poradenstvom a servisnými službami, vychádzajúcich z dlhoročných skúseností odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti.

Tags:

01. 06. 18

ALPHA analyzátor – nový spôsob kontroly vína

Workshop, ktorý na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre na jar t.r. usporiadala spoločnosť O.K. SERVIS BioPro pre vinárov, ale aj pre pracovníkov z výskumu a odborného školstva, sa stretol s veľkým záujmom účastníkov. Jeho ústrednou témou bola prezentácia analyzátora vína ALPHA – FT-IR a poskytnutie teoretických a praktických informácií o jeho správnom a efektívnom využití a predstavenie nového prístroja na stanovenie SO2 – Sulfilyser +.

Tags:

19. 05. 18

Moderní vinařské provozy „na klíč“

Společnost HM, s.r.o. slaví v letošním roce 25. výročí od svého založení. Za tu dobu jsme se stali stabilní společností s řadou stálých zákazníků. V dodávkách vinařských technologií se snažíme našim vinařům přinášet moderní technologie, které se neustále vyvíjí a kopírují nejnovější trendy ve světě. Výsledkem toho je vyšší kvalita výsledného produktu, snížení nákladů a vyšší ekonomický přínos.

Tags:

20. 03. 18

Rodinná firma s dôrazom na kvalitu

Spoločnost Scharfenberger Machinenbau bola založená už v roku 1928 ako rodinný podnik zameraný na predaj a opravy zariadení na výrobu vína. Firma sídli v jednej z najväčších nemeckých viníc v Porýní-Falcku, a od svojho začiatku je úzko spojená s vinárstvom. V priebehu rokov prirodzene rozšírila svoje pôsobenie a v súčasnosti poskytuje kompletné riešenie v oblasti spracovania hrozna. Pritom vždy pod jednou strechou kombinovala tradíciu s inováciou. Jej permanentným cieľom bolo vyvíjať vysoko kvalitné a účinné produkty, s ktorými sa ľahko pracuje a ktoré sa zároveň ľahšie udržiavajú.

Tags:

12. 03. 18

Betón, ovoidné nádoby a kvalita vína

Boh stvoril vodu,ale človek vyrobil víno.
(Victor Hugo, 1802 – 1885)

K výroku najvýznamnejšieho predstaviteľa francúzskeho romantizmu, básnika, prozaika, dramatika a politika jednoducho niet čo dodať. Len sa zamyslieť a pochopiť božiu podstatu vína. Kto ju nepochopí, tak vyrába len alkoholický nápoj, ktorý nemá ani právo ani dôvod byť nazývaný VÍNOM.

Tags:

14. 01. 18

Rozhodujúce parametre drevených sudov na výrobu „barrique“ vín

Podľa platnej legislatívy je možné označiť víno slovom barikové (barrique), keď vyzrievalo najmenej tri mesiace v dubovom sude s objemom 225 litrov, ktorý nebol používaný na výrobu vína dlhšie ako 36 mesiacov. Takéto 225 litrové barikové súdky sú „nositeľom ocenení“ pre červené i biele vína a vizuálnou pýchou každého vinárstva. V niektorých štátoch Európskej únie je formulácia pre použitie označenia „barikové“ o niečo voľnejšia: Drevený sud môže mať maximálny objem až 350 litrov. Je zrejmé, že v tomto prípa de na veľkosti nezáleží.

Tags:

18. 10. 17

RAPIDASE® ENZÝMY NA MACERÁCIU ČERVENÉHO HROZNA

V priebehu rokov bol Oenobrands partnerom niekoľkých výskumných inštitútov na svete pri mnohých testoch zameraných na zvýraznenie kľúčovej úlohy enzýmov Rapidase pri macerácii modrého hrozna. Nové údaje z roku 2016 opätovne potvrdili kľúčovú úlohu enzýmov a odhalili dodatočné elementy, ktoré odlišujú rozličné správanie enzýmov z radu Rapidase používaných pri macerácii: rýchla farba, extra farba, extra ovocie.

Tags:

06. 10. 17

Po stopách starých odrôd a vínach tretieho tisícročia

Pozvánka na exkurziu za poznaním do blízkych i vzdialených vinohradníckych krajín, ktorú pre svojich členov pravidelne organizuje Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, nesľuboval atraktívne vinárstva v Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, či v ďalekom Čile, na Novom Zélande… Výber sa tento raz orientoval na destinácie javiace sa našincovi azda menej atraktívne – na vinárstva v susednom Maďarsku, vzdialenejšom Srbsku a Rumunsku. Nečudo teda, že napriek termínu pre vinohradníkov a vinárov prijateľnom – 10. – 12. august – a vynikajúcemu počasiu, bol záujem o oboznámenie sa s prácou kolegov v týchto krajinách podstatne menší, ako po iné roky. A tak bol komfortný, klimatizovaný autobus takmer poloprázdny. Ale tí, čo nezaváhali, a rozhodli sa pre púť po zaujímavých vínnych chodníčkoch, neoľutovali.

Tags:

23. 09. 17

Výskum overený v praxi

EVER Trade a EVER predstavili vinárom nové enologické trendy

Firma EVER Trade, s.r.o., sídliaca v  Pezinku, sa zaraďuje medzi popredných dodávateľov technológií na  výrobu vína, prípravkov na ošetrenie muštov a vína, komplexnej adjustáže a súčasne je poskytovateľom odborného poradenstva. Slovenským producentom vína každoročne prezentuje progresívne novinky vyvinuté talianskou spoločnosťou EVER, s.r.o., uznávanou vďaka odbornosti a kvalite ako lídra na trhu. Technológie a prípravky zvyšujúce kvalitu vína z dielne spoločnosti EVER vznikajú v spolupráci s poprednými výskumnými ústavmi a univerzitami, pri aktívnom prepojení s výrobnou praxou. V júni t.r. obe spoločnosti usporiadali v priestoroch vinárstva Karpatská Perla v Šenkviciach vinársky seminár, zameraný na inovatívne technológie zabezpečujúce vysokú kvalitu vína. Odborníci z EVER, s.r.l., Emanuele Bartolucci a Mauro De Paola predstavili nový prístup k reaktivácii kvasiniek, k číreniu muštov a vín bez alergénov a tiež protokoly vinif kácie podľa EVERu, využívajúce makro a mikro okysličovania. O komplexných službách a príprav koch na ošetrenie vína a muštu z bohatého portfólia spoločnosti informoval Ing. Ján Koniar, obchodný riaditeľ EVER Trade s.r.o.

Tags: