14. 01. 18

Rozhodujúce parametre drevených sudov na výrobu „barrique“ vín

Podľa platnej legislatívy je možné označiť víno slovom barikové (barrique), keď vyzrievalo najmenej tri mesiace v dubovom sude s objemom 225 litrov, ktorý nebol používaný na výrobu vína dlhšie ako 36 mesiacov. Takéto 225 litrové barikové súdky sú „nositeľom ocenení“ pre červené i biele vína a vizuálnou pýchou každého vinárstva. V niektorých štátoch Európskej únie je formulácia pre použitie označenia „barikové“ o niečo voľnejšia: Drevený sud môže mať maximálny objem až 350 litrov. Je zrejmé, že v tomto prípa de na veľkosti nezáleží.

Tags:

18. 10. 17

RAPIDASE® ENZÝMY NA MACERÁCIU ČERVENÉHO HROZNA

V priebehu rokov bol Oenobrands partnerom niekoľkých výskumných inštitútov na svete pri mnohých testoch zameraných na zvýraznenie kľúčovej úlohy enzýmov Rapidase pri macerácii modrého hrozna. Nové údaje z roku 2016 opätovne potvrdili kľúčovú úlohu enzýmov a odhalili dodatočné elementy, ktoré odlišujú rozličné správanie enzýmov z radu Rapidase používaných pri macerácii: rýchla farba, extra farba, extra ovocie.

Tags:

06. 10. 17

Po stopách starých odrôd a vínach tretieho tisícročia

Pozvánka na exkurziu za poznaním do blízkych i vzdialených vinohradníckych krajín, ktorú pre svojich členov pravidelne organizuje Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, nesľuboval atraktívne vinárstva v Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, či v ďalekom Čile, na Novom Zélande… Výber sa tento raz orientoval na destinácie javiace sa našincovi azda menej atraktívne – na vinárstva v susednom Maďarsku, vzdialenejšom Srbsku a Rumunsku. Nečudo teda, že napriek termínu pre vinohradníkov a vinárov prijateľnom – 10. – 12. august – a vynikajúcemu počasiu, bol záujem o oboznámenie sa s prácou kolegov v týchto krajinách podstatne menší, ako po iné roky. A tak bol komfortný, klimatizovaný autobus takmer poloprázdny. Ale tí, čo nezaváhali, a rozhodli sa pre púť po zaujímavých vínnych chodníčkoch, neoľutovali.

Tags:

23. 09. 17

Výskum overený v praxi

EVER Trade a EVER predstavili vinárom nové enologické trendy

Firma EVER Trade, s.r.o., sídliaca v  Pezinku, sa zaraďuje medzi popredných dodávateľov technológií na  výrobu vína, prípravkov na ošetrenie muštov a vína, komplexnej adjustáže a súčasne je poskytovateľom odborného poradenstva. Slovenským producentom vína každoročne prezentuje progresívne novinky vyvinuté talianskou spoločnosťou EVER, s.r.o., uznávanou vďaka odbornosti a kvalite ako lídra na trhu. Technológie a prípravky zvyšujúce kvalitu vína z dielne spoločnosti EVER vznikajú v spolupráci s poprednými výskumnými ústavmi a univerzitami, pri aktívnom prepojení s výrobnou praxou. V júni t.r. obe spoločnosti usporiadali v priestoroch vinárstva Karpatská Perla v Šenkviciach vinársky seminár, zameraný na inovatívne technológie zabezpečujúce vysokú kvalitu vína. Odborníci z EVER, s.r.l., Emanuele Bartolucci a Mauro De Paola predstavili nový prístup k reaktivácii kvasiniek, k číreniu muštov a vín bez alergénov a tiež protokoly vinif kácie podľa EVERu, využívajúce makro a mikro okysličovania. O komplexných službách a príprav koch na ošetrenie vína a muštu z bohatého portfólia spoločnosti informoval Ing. Ján Koniar, obchodný riaditeľ EVER Trade s.r.o.

Tags:

19. 09. 17

Testovanie zdravotného stavu viniča v technickom a priestorovom izoláte

V rámci úlohy odbornej pomoci „Zabezpečenie plnenia Nariadenia Rady 1308/2013 ES o  spoločnej organizácii trhu s  vínom“ podporenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa opakovane, aj v roku 2016, uskutočnilo testovanie rastlín viniča vysadených v technickom a priestorovom izoláte a kandidátskych rastlín určených na výsadbu do technického izolátu, na prítomnosť škodlivých organizmov.

Tags:

17. 09. 17

Nová technológia vo vinohradníctve – UAV

Prvým cieľom modernej vojny je zužitkovať produkty priemyslu bez toho, aby sa zvýšila všeobecná životná úroveň (George Orwell, 1903-1950)

Týmto výrokom známeho britského novinára a spisovateľa, vlastným menom Eric Arthur Blair, chcem upozorniť na smutný fakt, že v histórii ľudstva bol vývoj väčšiny prevratných technológii prvotne motivovaný myšlienkou zabíjania a až následne inovatívna technológia posúva človečenstvo o ďalší krok do predu, ku „komfortným zajtrajškom“. Ono to platilo za čias Gréckej či Rímskej civilizácie, v stredoveku za čias Leonarda da Vinciho, a cez turbulentné 20-te storočie to platí až po dnes.

Tags:

23. 08. 17

Zrenie vína v dubových sudoch

Vášeň môže byť úžasným „palivom“ ako posunúť spoločnosť na samý vrchol. To každý deň prezentuje pán Thierry Doreau, zakladateľ a prezident debnárstva Doreau Tonneliers – spoločnosti špecializovanej na výrobu sudov vysokej kvality.

Tags:

21. 08. 17

Spoločnosť Unimpex Bratislava, s.r.o., predstavila nové enologické prípravky

Firma Unimpex Bratislava s.r.o. sa už takmer štvrťstoročie svojej existencie zafixovala v povedomí vinárov a ďalších producentov nápojov, ako poskytovateľ služieb na vysokej profesionálnej úrovni, dodávateľ moderných výrobných technológií a ekologických enologických prípravkov. Tie vzišli z dlhodobého výskumu prepojeného s praxou z dielne nemeckej spoločnosti ERBSLÖH Geisenheim, s ktorou fy Unimpex spolupracuje. Do spektra aktuálnych produktov, reprezentujúcich nemeckú precíznosť a umožňujúcich zachovávať odrodový charakter vín, každý rok pribúdajú nové prípravky, harmonizujúce s prírodou. Slovenským vinárom ich predstavili na seminári, ktorý sa konal 20. júna t.r. v priestoroch vinárstva Karpatská perla v Šenkviciach. Firma Unimpex Bratislava ho usporiadala v spolupráci s nemeckým partnerom – spoločnosťou ERBSLÖH Geisenheim. Prednášky odborníkov Toma Woyteka a Rudolfa Dörnera prekladal do slovenčiny majiteľ spoločnosti Ing. Karol Kutlík

Tags:

17. 07. 17

PROFIVIN, s.r.o. prezentovala progresívne novinky

Výskum spoločnosti AEB GROUP úspešne aplikovaný v praxi

Nadnárodná spoločnosť AEB Group je medzinárodným lídrom v oblasti enológie a biotechnológie. Za ostatné polstoročie jej skupiny intenzívne spolupracujú s výskumnými pracoviskami, laboratóriami a  univerzitami na celom svete, aby bola dodávateľmi inovatívnych riešení v celom zábere svojej činnosti. Oficiálnym distributérom širokého sortimentu výrobkov využívaných pri produkcii vína a zdokonaľovaní procesu jeho výroby a techniky ošetrenia fy AEB GROUP, sa od júna minulého roku stala spoločnosť PROFIVIN. Jej konateľ, ktorý ako uznávaný enológ už vyše dve desiatky rokov poskytuje enologický servis a poradenstvo pri výrobe vína, začiatkom júna t.r. pozval producentov vína na workshop. Pri veľkom záujme vinárov sa konal v priestoroch spoločnosti vinárstva ELESKO WINE PARK v Modre. Cieľom podujatia bolo oboznámiť s najnovšími produktami z portfólia spoločnosti, ktoré v prednáškach predstavili jej reprezentanti Boris Coglot a Ivan Rolleti. O svoje skúsenosti ich obohatil Ing. Róbert Müller, ktorý odborné texty prekladal.

Tags:

16. 03. 17

S technikou CLEMENS do nové sezóny 2017

Již více než deset let je hodonínská společnost HM, s.r.o. výhradním dovozcem vinohradnické techniky německého výrobce CLEMENS do  České republiky a  na  Slovensko. Stroje CLEMENS představují špičku ve svém oboru, a to nejen díky perfektnímu továrenskému zpracování, vysoké užitné hodnotě svých výrobků a  adaptabilitě na  různé pěstitelské podmínky, ale také svým inovativním přístupem při uvádění novinek na trh s cílem udávat technologický trend v oblasti vinohradnických strojů (obrázek 1). I díky těmto benefitům si už stroje značky CLEMENS našly u nás i na Slovensku velké množství spokojených zákazníků, a i díky nim získala společnost HM, s.r.o. v roce 2016 ocenění nejlepší dealer techniky CLEMENS v Evropě.

Tags: