19. 09. 17

Testovanie zdravotného stavu viniča v technickom a priestorovom izoláte

V rámci úlohy odbornej pomoci „Zabezpečenie plnenia Nariadenia Rady 1308/2013 ES o  spoločnej organizácii trhu s  vínom“ podporenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa opakovane, aj v roku 2016, uskutočnilo testovanie rastlín viniča vysadených v technickom a priestorovom izoláte a kandidátskych rastlín určených na výsadbu do technického izolátu, na prítomnosť škodlivých organizmov.

Tags:

17. 09. 17

Nová technológia vo vinohradníctve – UAV

Prvým cieľom modernej vojny je zužitkovať produkty priemyslu bez toho, aby sa zvýšila všeobecná životná úroveň (George Orwell, 1903-1950)

Týmto výrokom známeho britského novinára a spisovateľa, vlastným menom Eric Arthur Blair, chcem upozorniť na smutný fakt, že v histórii ľudstva bol vývoj väčšiny prevratných technológii prvotne motivovaný myšlienkou zabíjania a až následne inovatívna technológia posúva človečenstvo o ďalší krok do predu, ku „komfortným zajtrajškom“. Ono to platilo za čias Gréckej či Rímskej civilizácie, v stredoveku za čias Leonarda da Vinciho, a cez turbulentné 20-te storočie to platí až po dnes.

Tags:

23. 08. 17

Zrenie vína v dubových sudoch

Vášeň môže byť úžasným „palivom“ ako posunúť spoločnosť na samý vrchol. To každý deň prezentuje pán Thierry Doreau, zakladateľ a prezident debnárstva Doreau Tonneliers – spoločnosti špecializovanej na výrobu sudov vysokej kvality.

Tags:

21. 08. 17

Spoločnosť Unimpex Bratislava, s.r.o., predstavila nové enologické prípravky

Firma Unimpex Bratislava s.r.o. sa už takmer štvrťstoročie svojej existencie zafixovala v povedomí vinárov a ďalších producentov nápojov, ako poskytovateľ služieb na vysokej profesionálnej úrovni, dodávateľ moderných výrobných technológií a ekologických enologických prípravkov. Tie vzišli z dlhodobého výskumu prepojeného s praxou z dielne nemeckej spoločnosti ERBSLÖH Geisenheim, s ktorou fy Unimpex spolupracuje. Do spektra aktuálnych produktov, reprezentujúcich nemeckú precíznosť a umožňujúcich zachovávať odrodový charakter vín, každý rok pribúdajú nové prípravky, harmonizujúce s prírodou. Slovenským vinárom ich predstavili na seminári, ktorý sa konal 20. júna t.r. v priestoroch vinárstva Karpatská perla v Šenkviciach. Firma Unimpex Bratislava ho usporiadala v spolupráci s nemeckým partnerom – spoločnosťou ERBSLÖH Geisenheim. Prednášky odborníkov Toma Woyteka a Rudolfa Dörnera prekladal do slovenčiny majiteľ spoločnosti Ing. Karol Kutlík

Tags:

17. 07. 17

PROFIVIN, s.r.o. prezentovala progresívne novinky

Výskum spoločnosti AEB GROUP úspešne aplikovaný v praxi

Nadnárodná spoločnosť AEB Group je medzinárodným lídrom v oblasti enológie a biotechnológie. Za ostatné polstoročie jej skupiny intenzívne spolupracujú s výskumnými pracoviskami, laboratóriami a  univerzitami na celom svete, aby bola dodávateľmi inovatívnych riešení v celom zábere svojej činnosti. Oficiálnym distributérom širokého sortimentu výrobkov využívaných pri produkcii vína a zdokonaľovaní procesu jeho výroby a techniky ošetrenia fy AEB GROUP, sa od júna minulého roku stala spoločnosť PROFIVIN. Jej konateľ, ktorý ako uznávaný enológ už vyše dve desiatky rokov poskytuje enologický servis a poradenstvo pri výrobe vína, začiatkom júna t.r. pozval producentov vína na workshop. Pri veľkom záujme vinárov sa konal v priestoroch spoločnosti vinárstva ELESKO WINE PARK v Modre. Cieľom podujatia bolo oboznámiť s najnovšími produktami z portfólia spoločnosti, ktoré v prednáškach predstavili jej reprezentanti Boris Coglot a Ivan Rolleti. O svoje skúsenosti ich obohatil Ing. Róbert Müller, ktorý odborné texty prekladal.

Tags:

16. 03. 17

S technikou CLEMENS do nové sezóny 2017

Již více než deset let je hodonínská společnost HM, s.r.o. výhradním dovozcem vinohradnické techniky německého výrobce CLEMENS do  České republiky a  na  Slovensko. Stroje CLEMENS představují špičku ve svém oboru, a to nejen díky perfektnímu továrenskému zpracování, vysoké užitné hodnotě svých výrobků a  adaptabilitě na  různé pěstitelské podmínky, ale také svým inovativním přístupem při uvádění novinek na trh s cílem udávat technologický trend v oblasti vinohradnických strojů (obrázek 1). I díky těmto benefitům si už stroje značky CLEMENS našly u nás i na Slovensku velké množství spokojených zákazníků, a i díky nim získala společnost HM, s.r.o. v roce 2016 ocenění nejlepší dealer techniky CLEMENS v Evropě.

Tags:

15. 11. 16

Technológia zaručujúca kvalitu

 Štvrťstoročie v službách vinohradníkov a vinárov

Producenti vína, nealkoholických nápojov a destilátov, už 25 rokov pri budovaní a modernizácii svojich prevádzok efektívne využívajú služby spoločnosti VIN.TECH so sídlom v Pezinku. Od začiatkov existencie spoločnosti jej možno pripísať prvenstvo v našich podmienkach v pričinení sa nielen o inováciu technologického vybavenia vinárskych podnikov, ale aj v celkovom usmernení producentov pri uplatňovaní svetových trendov pri výrobe vína. Konateľ a majiteľ tejto ambicióznej a úspešnej spoločnosti so širokým záberom aktivít je Igor Budinský. Rozhovor s ním sme orientovali na súčasné aktivity VIN.TECH s.r.o. v službách vinohradníkov a vinárov. 

Tags:

11. 11. 16

Vinár Karvaj: Cross-flow filtrácia od Bílka? Za kvalitu sa platí

Iba z kvalitného hrozna sa dá vyrobiť kvalitné víno. Rodinné vinárstvo Chateau Marco zo Strekova, neďaleko Nových Zámkov, preto spracúva hrozno len z vlastných strekovských vinohradov a víno vyrába s využitím najmodernejších technológií.

-B.F.-

Tags:

23. 09. 16

Flotace se modernizuje, aby čelila novým potřebám

Vývoj a příprava netradičních čiřicích prostředků a modernizace zařízení zaručují vysokou efektivitu dynamické separace. Vývoj směřuje k obrodě flotační technologie, která hraje významnou roli v termovinifikaci a výrobě veganských vín.

Tags:

21. 09. 16

Sklízeče hroznů GREGOIRE pro třetí tisíciletí

Již od roku 2002 se hodonínská společnost HM, s.r.o. zabývá prodejem strojů značky GREGOIRE (obrázek 1) v České republice a na Slovensku. Široké portfolio sklízečů hroznů GREGOIRE umožňuje vybrat si ten správný model do specifi ckých podmínek každého uživatele. Kvalita nabízených produktů, a to jak po stránce materiálové kvalitní materiály a důraz na dílenské zpracování jednotlivých komponentů ), tak po stránce konstrukční (kompletace a finalizace strojů na moderní montážní lince, vynikající ergonomie ovládacích prvků apod.), jsou na vysoké úrovni a splňují požadavky nejnáročnějších zákazníků.

Foto HM

 

Tags: