12. 10. 10

Laffort a Thonhauser predstavili nové trendy vo vinárskych technológiách

V priestoroch spoločnosti ELESKO v Modre sa koncom augusta t.r. konalo enologické sympózium poriadané firmami Thonahuser a Lafforte, tematický zamerané na nové trendy vinárskych technológií z pohľadu ovplyvnenia štýlu vína. Slovenskí a českí producenti vína sa na ň

Tags:

07. 10. 10

Skúsenosť a kvalita pre vaše víno

Spoločnosť O.K. Servis ProBio poskytuje kompletné riešenia v oblasti šetrného spracovania hrozna. Vo svojej ponuke má spoločnosť O.K. Servis BioPro zariadenia od filtrácie muštu a vína až po sterilné nafľašovanie, barikové sudy, kontajnery, ako aj prípravky potrebné  počas celého procesu výroby vína. Spoločnosť ponúka aj ucelený systém moderných vinárskych laboratórií. V spolupráci so spoločnosťou Vason Group prezentuje najprogresívnejšie riešenia na dosiahnutie mikrobiologickej stability pre plniace systémy v potravinárskom priemysle.

Tags:

12. 07. 10

Unimpex Bratislava predstavil nové technológie

Už dve desiatky rokov poskytuje fi rma Unimpex Bratislava služby producentom nápojov. Do povedomia sa zapísala ponukou moderných výrobných technológií a každoročne inovovaným sortimentom. O novinkách pripravovaných na tohtoročnú spracovateľskú sezónu informovala slovenských producentov vína koncom júna v hoteli Maxim vo Svätom Juri. Seminár, zorganizovaný spolu s fy ERBSLĂ–H Geinsenheim — prednášatelia Hannes Weninger a Siegmar Görtges — a BUCHER Vaslin — prednášatelia Gilles Cossanteli a Ăśrge Dionýz — bol zameraný na tému „Nové technológie výroby vína“. Početné auditórium prednášky mimoriadne zaujali a vyvolali podnetnú diskusiu. Niektoré aktuálne novinky fy Unimpex Bratislava vám priblížime v rozhovore s jej konateľom Ing. Karolom Kutlíkom.

Zdenka Šuranská

12. 05. 10

Šetrná a úsporná filtrácia

Výber z ponúkaných technologických zariadení na výrobu dobrého vína ovplyvň

Tags:

05. 04. 10

Úspěšná výstava na veletrhu VINEX 2010

Ve dnech 2.-5.3.2010 se na brněnském výstavišti konal mezinárodní veletrh VINEX 2010. Společnost HM, s.r.o., Hodonín se zde prezentovala na ploše téměř 400 m2, kde představila kompletní sortiment strojů pro práci ve vinohradě, ale také kompletní technologii pro sklepní hospodářství. Samozřejmostí bylo představení novinek v nabízeném sortimentu techniky a technologií. Nebylo možné na výstaě VINEX ukázat všechny stroje, které nabízíme a prodáváme. Jejich škála je tak široká, že to ani prakticky není možné.

Ing. Milan Janoštík, Mgr. Tomáš Macák, HM, s.r.o.
Zdenek Buštík, F-conrol

Tags:

22. 11. 09

Manažment kyslíka počas výroby vína

Firma Nomacork v spolupráci s Vinagro a.s. usporiadali 18. novembra t.r. vo výrobnom podniku Víno Matyšák s.r.o. v Pezinku seminár, zameraný na tému „Riadenie prestupu kyslíka“. Jeho cieľom bolo priblížiť producentom vína najnovšie výsledky výskumu zameraného na vplyv kyslíka na víno v jednotlivých fázach procesu jeho výroby, distribúcie a skladovania a prezentovať neinvazívne a nedeštrukčné zariadenie na analýzu obsahu kyslíka tak v samotnom víne umiestnenom v rôznych typoch nádob, ako aj vo fľaši a v priestore medzi uzáverom a hladinou vína.

Zdenka Šuranská

Tags:

14. 11. 09

Stopový analyzátor PreSens Fibox 3 LCD od spoločnosti Nomacorc

Umožň

Tags:

28. 08. 09

Predstavujeme dodávateľov vašich technológií MANDY spol. s r. o.

Firma Mandy spol. s r.o. nie je pre našich producentov vína neznáma. Viacerí menší, ale aj väčší výrobcovia využívajú vo svojej výrobnej praxi technologické zariadenia dodávané touto spoločnosťou. Jej aktivity vám sprostredkujeme v rozhovore s Evou a Miroslavom Hudecovými z Mandy s.r.o.

Tags:

03. 08. 09

V prospech kvality vína

Firma VINAGRO, a. s. pripravila producentom vína pre tohtoročnú spracovateľskú sezónu niekoľko noviniek

Tags:

30. 07. 09

Ovocné vína

Ovocné vína sa vyrábajú kvasením muštov prakticky všetkých druhov ovocia, s výnimkou plodov viniča hroznorodého. Tak ako pri hroznovom víne, tak tak aj pri ovocných vínach je princípom výroby alkoholová fermentácia sacharidov prítomných v ovocí na etanol a oxid uhličitý. Oproti spracovaniu hrozna, ktoré má v technológii aj v legislatíve svoje nezameniteľné miesto, sú v spracované ovocia malé odlišnosti. Zásadný rozdiel medzi technológiou hroznového a ovocného vína je ten, že do ovocného vína možno zapracovať vodu.

Katarína Furdíková, Jan Pokorný

Tags: