14. 11. 09

Stopový analyzátor PreSens Fibox 3 LCD od spoločnosti Nomacorc

Umožň

Tags:

28. 08. 09

Predstavujeme dodávateľov vašich technológií MANDY spol. s r. o.

Firma Mandy spol. s r.o. nie je pre našich producentov vína neznáma. Viacerí menší, ale aj väčší výrobcovia využívajú vo svojej výrobnej praxi technologické zariadenia dodávané touto spoločnosťou. Jej aktivity vám sprostredkujeme v rozhovore s Evou a Miroslavom Hudecovými z Mandy s.r.o.

Tags:

03. 08. 09

V prospech kvality vína

Firma VINAGRO, a. s. pripravila producentom vína pre tohtoročnú spracovateľskú sezónu niekoľko noviniek

Tags:

30. 07. 09

Ovocné vína

Ovocné vína sa vyrábajú kvasením muštov prakticky všetkých druhov ovocia, s výnimkou plodov viniča hroznorodého. Tak ako pri hroznovom víne, tak tak aj pri ovocných vínach je princípom výroby alkoholová fermentácia sacharidov prítomných v ovocí na etanol a oxid uhličitý. Oproti spracovaniu hrozna, ktoré má v technológii aj v legislatíve svoje nezameniteľné miesto, sú v spracované ovocia malé odlišnosti. Zásadný rozdiel medzi technológiou hroznového a ovocného vína je ten, že do ovocného vína možno zapracovať vodu.

Katarína Furdíková, Jan Pokorný

Tags: