03. 07. 19

Význam geomorfologie a půdních podmínek pro potenciál viniční tratě

Jedním ze zcela určujících faktorů terroir, je geomorfologie viničních tratí. Tato skutečnost vychází z geologických dějů, které po dlouhá tisíciletí probíhaly na zemi a vedly k současnému reliéfu krajiny. Z pohledu vinohradnického terroir má potom význam především reliéf vinice, sklon vinice a expozice ke světovým stranám. Tyto faktory jsou nejdůležitější, protože ovlivňují půdní podmínky, ale především zprostředkovávají vliv klimatických podmínek na révu vinnou.

Tags:

10. 07. 17

Terroir, autentisti, kachetinci, oranžisti,… …a tí ostatní

Všetko čo viem, je to, že neviem nič, zatiaľ čo iní veria, že vedia, čo nevedia. (Sokrates, 469-399 pred n.l.)

Príklad hľadania múdrosti v podaní starogréckeho filozofa. Aj napriek tomu, že Sokrates nezanechal po sebe žiadnu písomnú stopu, ovplyvňoval zmýšľanie vzdelaných ľudí od antiky až po dnes.  V dnešnej dobe, kedy máme na Slovensku prebytok múdrych a najmúdrejších, je pokora starých učencov pred nepoznaným o to viac aktuálnejšia.

Tags:

09. 07. 16

Slovenský terroir a jeho vplyv na charakter vín vinohradníckych oblastí

Významnou kapitolou bohatej profesionálnej výskumnej činnosti, ale aj  záľuby, popredného slovenského geológa Prof. RNDr. Ivana Krausa, DrSc., pôsobiaceho na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, je vinohradníctvo a vinárstvo. Prezentuje v nej svoje poznatky o prírodných zložkách terroiru – substrátu, čiže materskej horniny a pôdy, ktorá ju formuje. Osobitne sa venuje distribúcii tzv. biogénnych prvkov – fosforu, draslíku, horčíku, vápniku a železu – ktorými materská hornina prirodzenou cestou najvýznamnejšie dotuje pôdu vo vinohradníckych oblastiach Slovenska. S kolektívom spolupracovníkov sa v ostatnom období podrobne venuje vplyvu slovenského terroir na charakter vín v našich vinohradníckych oblastiach. V rozhovore, ktorý nám pán profesor poskytol, približujeme túto tému aj našim čitateľom. 

Tags: