17. 10. 16

Budúcnosť vinárstva bude kľúčovou témou 62. Nemeckého vinárskeho kongresu v Štutgarte

Od vinohradníctva cez enológiu až po marketing – taký je program 62. ročníka Nemeckého vinárskeho kongresu, ktorý je súčasťou veľtrhu INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA v Štutgarte. 62. Nemecký vinársky kongres sa bude konať v dňoch 27. až 30. novembra. Budú skloňované aktuálne otázky vo vinárstve so sprievodnou témou – „Autentický a inovatívny prístup k budúcnosti – riešenie zmeny klímy a globalizácie“. Na kongrese sa tento rok zúčastnia Prof. Peter Wippermann a Prof. Dr. Luigi Moio – predseda vinárskej komisie Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV). Spoločne s ďalšími odborníkmi budú diskutovať o súčasných a budúcich výzvach praxe a budú prezentovať riešenia vedy a výskumu. Kongres je súčasťou medzinárodného veľtrhu INTERVITIS INTERFRUCTA HORTITECHNICA. Účastníci kongresu môžu kombinovať získané poznatky s praktickou degustáciou v rámci veľtrhu. 

Viac informácií o kongrese a registračný formulár sú k dispozícii na internetovej adrese: www.dwv-kongress.de

-r-

Foto INTERVITIS INTERFRUCTA

Tags:

11. 02. 16

ProWein 2016 Medzinárodný špecializovaný veľtrh vín a liehovín

Už zanedlho odštartuje veľtrh ProWein, v termíne od 13. do 15. marca 2016, do svojho ďalšieho kola. Očakáva sa približne 6000 vystavovateľov z 50 krajín, v  nich všetky relevantné vinárske regióny a krajiny z celého sveta, plus rozsiahla ponuka liehovín. „Útok“ na  ProWein, ako na  popredný svetový veľtrh vína a  liehovín, tak zostáva nezmenný, a odborní návštevníci sa môžu tešiť na mnoho highlightov.

Online-predaj vstupeniek so zvýhodnenou ponukou pre odborných návštevníkov z  celého sveta je na  stránkach www.prowein.de v sekcii „Servis pre návštevníkov“. Ďalšie informácie o veľtrhu a vinárskej branži sú k dispozícii na stránkach veľtrhu ProWein na adrese www.prowein.de.

Branislav Mráz

Tags: