05. 12. 10

Víno a zdravie

II. časť
V poslednej období sa stále častejšie diskutuje o tom, že pitie červeného vína pomáha znižovať výskyt chronických ochorení. Za tieto pozitívne účinky sú zodpovedné najmä flavonoidy a fenolové zlúčeniny. Na druhej strane odborníci upozorň

Tags:

18. 11. 10

Saccharomyces cerevisiae a acetaldehyd

Acetaldehyd je jednou z najdiskutovanejších senzorických zložiek vína. Jeho koncentrácia je v rozličných druhoch vína rôzna a závisí od mnohých faktorov. Červené a biele vína vyrábané reduktívnou echnológiou obsahujú zväčša do 80 mg/l acetaldehydu, vína spod kožky podstatne viac ako 300 mg/l [1]. V nízkych koncentráciách má acetaldehyd príjemnú ovocno-orieškovú arómu, vo vysokej koncentrácii jeho aróma vína pripomína zhnité jablká, či nahnité orechy

Katarína Furdíková, Jozef ň evcech, Katarína Ďurčanská, Fedor Malík

Tags:

15. 10. 10

Víno a zdravie

Ing. Jana Lakatošová, Ing. Ivana Dokupilová,
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV Bratislava
I. časť
Jedným z hlavných cieľov moderného vinárstva je poskytovať zákazníkom stabilné a vysoko kvalitné víno. Preto sa v ostatných rokoch okrem organoleptických vlastností dostávajú do pozornosti aj nutričné hodnoty a zdraviu prospešné látky vo víne. Mnohé výskumné tímy v zahraničí venujú veľkú pozornosť stanoveniu a identifikácií zdraviu prospešných látok v hrozne a vo víne. Výsledky výskumu prezentovali aj na XXXIII. Kongrese pre vinič a víno, ktorý sa konal 20. — 26. júna t.r. v gruzínskom Tbilisy.

Tags:

11. 07. 10

Výskyt huby Fusarium oxysporum vo vinohradoch

Pri diagnostike chorôb kmienkov viniča sa v ostatných rokoch v mnohých vzorkách vyskytovali okrem húb spôsobujúcich Petriho chorobu viniča aj huby rodu Fusarium sp. V tomto roku na jar sa po daždivom a chladnejšom počasí objavil na rezných plochách kmienkov viniča, na zdrevnatených častiach letorastov a v prasklinách letorastov oranžový exsudát s hojne sa vyskytujúcimi spórami tejto huby. Tento jav sa vyskytoval v rôznych vinohradníckych oblastiach.

Ing. Ľubomíra Kakalíková1, PhD, Ing. Ervín Jankura2
1Chateau Modra, a. s., Modra; 2CVRV — Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava

Tags:

20. 05. 10

Chloróza u révy vinné a podíl podnoží na jejím vzniku

Chlorózu se zařazuje mezi jednu ze základních fyziologických poruch, které se vyskytují u révy vinné. Chloróza u révy vinné není novým problémem, vyskytovala se při pěstování révy vinné prakticky vždy. Je možné ji definovat jako poruchu révy vinné, která souvisí s hospodařením s železem (GĂ„RTEL, 1965).

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství,
Zahradnická fakulta Mendelova univerzita, Lednice na Moraě

Tags:

03. 04. 10

Saccharomyces cerevisiae — z laboratória do praxe

Originálne víno je plodom lokality, ku ktorej sa viaže všetko s tým spojené — podnebie, pôda, odroda viniča, spôsoby ošetrovania i vinifi kačné postupy. Dôležitým prvkom ovplyvň

Tags:

28. 11. 09

Aká je aróma slovenských vín

Úvod
Aromatické látky vo vínach sú jedným zo základných potenciálov kvality arómy vína. Celkovo sa vo víne nachádza viac ako 800 aromatických látok, ktoré sa navzájom ovplyvň

Tags: