20. 01. 14

Potravinové alergény nepripravia víno o titul zdravý, hygienický a najušľachtilejší nápoj

Charakter a zloženie konzumovaných potravín má významný vplyv na zdravotný stav a celkovú kondíciu človeka. Prípady ochorení vyvolaných stravou sa vyskytujú čoraz častejšie, a to nielen preto, že ich súčasná úroveň vedy dokáže podrobnejšie odhaliť a vyhodnotiť. Medzi ochorenia podmienené výživou patria aj potravinové intolerancie a alergie. Alergény sa nachádzajú aj vo víne. Niektoré sú do neho pridávané ako aditívne, či technologické pomocné látky a niektoré sú jeho prirodzenou súčasťou. Najvýznamnejšími alergénmi, ktoré sa môžu vyskytnúť vo víne, sú siričitany, vaječné a mliečne bielkoviny a histamín.

Ing. Štefan Ailer, PhD., Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita  Nitra

Ilustračné foto autor

Tags:

18. 01. 14

Víno a bolesť hlavy

Každý dospelý človek určite zažil situáciu, keď sa po požití väčšieho množstva alkoholického nápoja na druhý deň zobudil s intenzívnou bolesťou hlavy, nevoľnosťou a ďalšími nepríjemnými pocitmi spojenými s „opicou“. Prečo je však bolesť hlavy po konzumácii niektorých druhov alkoholických nápojov väčšia a pri iných menšia? Prečo sa pri vypití rovnakého objemu vína po jednom víne bolesť hlavy dostaví a pri inom ju necítime? Odpoveďou je súbor rozličných látok, ktoré sa v rôznych vínach nachádzajú v rôznych koncentráciách a ich toxický účinok sa kombinovaním znásobuje.

Katarína Furdíková, Fedor Malík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita  Bratislava

V článku sú použité obrázky z webových stránok http://advancephysioclinic.com.auwww.capitalfm.co.ke

Tags:

26. 03. 13

Vin?rsky Izmir ? diskusia o bezpe?nosti a zdrav?

V tureckom meste Izmir sa 18. ? 22. j?na 2012 konal svetov? kongres OIV. V sekcii venovanej bezpe?nosti a zdraviu bolo prezentovan?ch 9 odborn?ch predn??ok a tri kr?tke prezent?cie. Pr?spevky boli venovan? rezidu?m pestic?dov a alerg?nov vo v?ne, striedmej konzum?cii v?na ako potenci?lnej s??asti zdrav?ho ?ivotn?ho ?t?lu konzumentov, ?i bezpe?nosti produkcie indick?ho hrozna a v?na. Nieko?ko pr?spevkov bolo venovan?ch potenci?lnemu ??inku polyfenolov ?erven?ch v?n proti tromb?ze a antioxida?nej kapacite ?erven?ch v?n.

Tags:

03. 02. 12

Budeme chodi? na v?no namiesto k lek?rovi?

II. ?as?

Veda okolo v?na 517 rokov po naroden? Theophrasta Bombasta z Hohenheim a 500-ro?nice od z?skania jeho opr?vnenia p?sobi? ako lek?r.

Ing. Du?an Sluge?, PhD., Oddelenie biochemickej technol?gie, ?stav biotechnol?gie a potravin?rstva, FCHPT STU Bratislava

Tags:

09. 12. 11

Budeme chodiť na víno namiesto k lekárovi?

Veda okolo vína 517 rokov po narodení Theophrasta Bombasta z Hohenheim a 500-ročnice od získania jeho oprávnenia pôsobiť ako lekár.

Ing. Dušan Slugeň

Tags:

04. 10. 10

Hormézia toxického vína

Ing. Dušan Slugeň

Tags: