18. 10. 16

Somelierske vzdelávanie v tíme profesionálov

Somelierstvo na Slovensku zažíva po rokoch stagnácie renesanciu. Záujem absolventov odborných škôl, dopyt z prevádzkovej praxe, ako aj samotných výrobcov vína, upriamuje pozornosť na ponuku profesionálnych odborných kurzov, so zameraním na profesiu someliera. Aj preto našim čitateľom prinášame prehľad pripravovaných kurzov somelierstva s akreditáciou v rámci riadneho doplnkového odborného vzdelávania, ktoré v Slovenskej republike odborne garantuje Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre. Jeho súčasťou sú aj kontaktné údaje na organizačný tím zabezpečovateľov a predstavenie odborných lektorov.

Tags:

22. 01. 14

Päť rokov aktivít Slovenskej vinárskej akadémie Pezinok

Vznikla v roku 2009, úzko spolupracuje s Weinakademie v rakúskom Ruste a s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, Zahradnickou fakultou v Lednici na Moravě a so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, má akreditáciu Ministerstva školstva SR. Počas uplynulých piatich rokov sa svojimi aktivitami zapísala do povedomia nielen odborníkov, vinohradníkov a vinárov, obchodníkov s vínom, vinárskych publicistov, ale aj náročnejších konzumentov tohto nevšedného nápoja, sprevádzajúceho ľudstvo po stáročia – Slovenská vinárska akadémia  Pezinok. Desiatky odborníkov i laikov prejavilo záujem o obohatenie svojich vedomostí o najnovšie poznatky z produkcie hrozna a vína u nás i vo vyspelých vinárskych krajinách, tiež o zdokonalenie sa v hodnotení kvality vína a  jeho správnej konzumácie a pod. O doterajšej pedagogickej činnosti Slovenskej vinárskej akadémie Pezinok (SVA) i o programe na ďalšie obdobie, sme sa zhovárali s Ing. Františkom Slezákom, riaditeľom SVA.

Ďakujem za rozhovor Gabriela Vojteková

Foto Edita Ďurčová a archív redakcie

Tags: