22. 01. 18

Skvelý mok v Čaši

Ak sa rozhodneme poeticky charakterizovať štruktúru, stavbu hroznového vína, často siahneme k neočakávaným výrazom deskripcie. Pri jeho opise tak možno hovoriť aj o architektúre tohto vzácneho moku. Zdá sa vám to „pritiahnuté za vlasy“? Hádam ani nie… Sme zvyknutí opisovať architektúru chrámov, mrakodrapov, honosných víl. Hovoríme a píšeme o architektúre krajiny aj ľudského tela. Živočíšna i rastlinná bunka má svoju architektúru… Môžeme byť trochu odvážni a štipku pionierski. Pokúsme sa preto o náčrt architektúry moku, ktorý máme práve naliaty v čaši. Krúťme víno v pohári, voňajme ho, chutnajme ho, hovorme o ňom. Je toto víno robustné, krehké, nudné, výpovedné? Má v sebe dostatok antických, románskych, gotických, barokových či secesných prvkov?

Tags:

17. 12. 17

Kvalitný a príjemne štedrý

Zatiaľ čo v celosvetovom meradle bol ročník 2017 skromný (najnižší objem produkcie vína za ostatné roky), Rakúsko dokázalo zaznamenať zber, ktorý bol veľmi uspokojivý z hľadiska kvality, ale tiež kvantity. Výnos 2,6 milióna hl (odhad z októbra 2017) dosiahol objem viac než štvrtinu nad päťročným priemerom. Tieto objemy naplnia sklady, ktoré boli kvôli slabším ročníkom vyprázdnené. Ročník 2017 poznačili síce neskoré jarné mrazy a krupobitie, ale oba živly spôsobili podstatne menej škôd, ako v predchádzajúcom roku. Iba región Weinviertel zaznamenal skromnejšiu úrodu v porovnaní s priemerom, vďaka extrémne suchým podmienkam v jednom z najhorúcejších liet za ostatné obdobie.

Tags:

18. 11. 17

Svetový kongres o viniči a víne v Bulharsku – diskusia v odbornej sekcii „Vinohradníctvo“

Hlavné mesto Bulharska Sofia hostilo v dňoch 29. mája až 2. júna 2017 v poradí už 40. ročník svetového kongresu o viniči a víne, organizovaný Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno (OIV), ktorého ústredná téma bola „Vinič a víno – veda a ekonomika, kultúra a vzdelávanie“.

Tags:

21. 10. 17

Svetový kongres o viniči a víne v Bulharsku – diskusia v odbornej sekcii „Právo a ekonomika“

V bulharskom hlavnom meste Sofia sa v dňoch 29. mája až 2. júna 2017 konal Svetový kongres o viniči a víne, organizovaný Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno (OIV). Ústredná téma tohto v poradí už 40. ročníka bola „Vinič a víno – veda a ekonomika, kultúra a vzdelávanie“.

Tags:

29. 09. 17

Ako som si potykal s Kanadou

Keď som po  maturite v  roku 1962 „opustil“ provinčnú Modru, otvorili sa mi oči. Predovšetkým vďaka štúdiu na vtedajšej Chemickotechnologickej fakulte SVŠT. Päť rokov tvrdej driny moju vôľu po vedomostiach neukončilo. Prišla vojenská prezenčná služba a potom rok 1968. Bol plný nádejí a sklamaní. Polovica mojich spolužiakov zostala v cudzine, „normalizácia“ sedemdesiate roky. Chuť spoznávať a vidieť svet, to bolo obmedzené. Silne obmedzené. Každý bojoval, ako vedel. O pár rokov sa mi naskytol študijný pobyt na univerzite Québec. Vyzeralo to nádejne, nakoniec z toho však nič nebolo.

Tags:

30. 08. 17

Štátna kontrola vín s chráneným označením pôvodu v Rakúsku

Definícia chráneného označenia pôvodu je kľúčová v komunikácii s inými štátmi EÚ. Rakúsko po reorganizácii a reforme trhu s vínom v rámci voľnej zóny obchodu v EÚ, prikročilo k jasnej a jednoduchej def nícii vín s chráneným označením pôvodu (PDO) a s chráneným zemepisným označením (PGI). Boli síce zvyknutí na  germánsku filozofiu, ale po zavedení pojmu špecif kácia produktu začali transformovať svoje vína s chráneným označením pôvodu viac na románsky štýl.

Tags:

28. 08. 17

Svetový kongres o viniči a víne v Bulharsku – diskusia v sekciách „Enológia“ a „Víno a spoločnosť“

V hlavnom meste Bulharska Sofii sa v dňoch 29. mája až 2. júna 2017 konal v poradí už 40. svetový kongres o viniči a víne Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV), ktorého hlavná téma bola „Vinič a víno – veda a ekonomika, kultúra a vzdelávanie.

Tags:

28. 07. 17

Ľubľanské slová, ľubľanské obrázky

Po desaťročiach vinárskeho putovania po svete si človek na staré kolená niektoré kraje zamiluje. Nemusia byť ďaleko, radšej bližšie, veď nohy sú už vydreté a kroky ťarbavé. Nech je to trebárs len tu „za rohom“. Nebudem napínať. Mojim krajom sa v súčasnosti stal Balkán. Do krajín tohto teritória chodím v starobe dva – tri razy do roka. Srbsko, Macedónia, Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Slovinsko. Slovinci prepáčte. Neradi počujete, že ste Balkánci. Tak či onak, tá vaša malá a úžasná krajina Balkánom vonia a chutí.

Tags:

25. 06. 17

Súťaže vín, medaily, šampióni – záplava ocenení doma i v zahranièí pomáha spotrebiteľovi zorientovať sa na trhu. Alebo…?

Paríž, Madrid, Štrasburg, Londýn, Finger Lakes, Québec, Ľubľana, Pezinok, Trnava, Horná Dolná… Skúsme sa bez predsudkov pozrieť na to, aký význam pre výrobcu, nákupcu a najmä pre spotrebiteľa má ocenenie, ktoré získa víno na prestížnej medzinárodnej súťaži s dlhoročnou históriou a porotou zloženou z tých najzvučnejších mien, alebo také, ktoré udelí porota na väčšej či celkom malej lokálnej súťaži.

Tags:

17. 05. 17

Mladé Ezerjó a tradičné „kvircedli“

Dolu na juh putujem rád. Za slnkom, za teplom, za dobrou gastronómiou, za dobrým vínom. Predsa len, tam južnejšie je aj víno iné. Biele možno nie také príťažlivé ako to naše malokarpatské, avšak to červené má iný rozmer krásy. Je plnšie, extraktívnejšie, vyzretejšie, má viacej energie, sublimuje z neho viacej vášne, viacej poézie… Juh je však široký pojem. Máme na mysli južnú Ameriku, južnú Afriku, juh starého kontinentu? Pretože všade tam sa viniču darí a všade tam sa vínny mok nalieva. Nechajme vzdialené svety bokom a zostaňme v Európe. Blízkej. Nie tej španielskej, talianskej, francúzskej. Nebudeme predsa cestovať stovky, tisícky kilometrov. Poďme na juh len „toť“ kúsok, poďte so mnou do Maďarska.

Tags: