Certifikáciu vína s chráneným zemepisným označením (CHZO) a s chráneným označením pôvodu (CHOP) pred uvedením na trh vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP), podľa zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č.350/2009 Z. z. v platnom znení. ÚKSÚP zároveň prideľuje Štátne kontrolné čísla (ŠKČ) na vína s chráneným označením pôvodu. 

RNDr. Jarmila Laštincová, PhD., Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava 

Tags: