Väčšina slovenskej verejnosti, tak odbornej ako aj laickej, vníma čírosť vína ako základnú podmienku kvality. Akákoľvek nečírosť, zákal alebo sediment v nafľašovanom víne, sa považuje za zásadnú chybu. Každé víno uvádzané do obehu musí byť číre a ak nie je, musí byť z obehu stiahnuté.

Zsolt Sütő, Strekov 1075, Mišo Kuropka, Slobodné vinárstvo