S pojmom oxidácie vína sa aspoň raz za svoju prax stretol každý jeden výrobca vína. Môže to byť skúsený technológ vo veľkom vinárstve, alebo malovinár vo svojej malej pivničke. Každý vie, že tomuto procesu je potrebné sa vyhnúť.

Ing. Katarína Macková

Tags: