Se zájmem jsem si přečetl obsáhlý, ale srozumitelně napsaný článek od RNDr. Bruna Gabela, CSc. v prvním letošním 2. čísle odborného časopisu Vinič a víno. Je chvály hodné, že vydavatelství a redakce jmenovaného časopisu si troufl o otevřít rubriku „Diskusné fórum“ v době tak obtížné pro výrobu a prodej vína. Na druhé straně je s podivem, že fundovaný rozbor vinařství na Slovensku provedl odborník přes ochranu révy vinné, jak se prezentuje na webu „Vitiport.com“. S jeho názory se v mnohém ztotožňuji, snad bych jenom doplnil, že i v České republice je popsaná situace ve vinařství, a hlavně v oblasti prodeje vína v obchodních řetězcích velmi podobná. Hlavně závěr ve stati „Kontrola“ o tom, „že LEN prístroj za takmer 1 milion Eur nám situáciu nevyrieši“ a klade důraz na problém „v absencii morálky ľudí naprieč celým společenským spektrom, nedostatku vinohradnícko-vinárskej cti a hrdosti na vlastný produkt“,
je velmi podstatný.

Jan Otáhal

Tags: