Vinohradnícka prax sa do 80. rokov 19. storočia veľmi nemenila. Až epidemické ochorenia viniča hroznorodého zapríčinili, že pestovateľská technológia sa postupne inovovala a prispôsobovala novým podmienkam. Pokým európske vinohradníctvo invazívne nezasiahla fyloxéra, vo vinohradoch pretrvalo kultivovanie tradičného variabilného genofondu odrôd viniča. Pretože na pravokorenný ušľachtilý vinič pôsobila voška dovlečená z amerického kontinentu likvidačne, mnohé staré európske odrody viniča z vinohradov celkom vymizli.

PhDr. Eva Benková, PhD.

Tags: