Priblížiť čitateľom Vínny festival Rizlingu vlašského, ktorý sa už siedmy rok koná v obci Svätý Peter v komárňanskom okrese a už nadobudol medzinárodný charakter, sa nedá bez nahliadnutia do histórie. Napokon, Spolok vinárov svätého Urbana vo Svätom Petre ju vo výpravnom katalógu návštevníkom sprostredkúva v troch jazykoch – v slovenčine, maďarčine i v nemčine. Tak, ako sa v Karpatskej kotline patrí. Veď ako zdôraznil vo svojom príhovore významný vinár Ing. Kaczor Kálmán z Maďaska, predseda jednej z degustačných komisii, Rizling vlašský – odroda, ktorú nám vinári z ostatných svetadieloch závidia – je mierotvornou odrodou. Zotiera hranice, spája národy žijúce v tejto kotline a vysiela posolstvo do budúcna – žiť v susedskej harmónii.

Zdenka Šuranská foto autor

Tags: