Zberatelia chránia kultúrne a technické dedičstvo

Slovenský agrárny sektor zaznamenal v minulom storočí rozsiahle zmeny v technickom vybavení poľnohospodárskych podnikov. Z agrárnej rozdrobenej poľnohospodárskej výroby vznikli, v súvislosti s kolektivizáciou, veľké poľnohospodárske podniky s modernou technikou. Konské záprahy postupne nahradili traktory rôznych značiek svetových výrobcov. V súčasnosti pokročila modernizácia poľnohospodárstva už do zavádzania ťažnej techniky riadenej počítačmi, bez ľudskej obsluhy.

František Mach, MATIK Modra
Foto autor

Tags: